????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????? ??????? SBA Safety Basic Assessor ??????? 6 ??????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????? Monodzukuri Test ??????????????????????? ????????????? 800.- ????????????????????????????????? 1 ?? ??????????????????? ??????.?.-?.?.59 ????????????????? (?????????????????????) Paradigm shift for product creation ???????????????????????????????? ????????????????? ??????? 4

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

ข่าว ส.ส.ท.


 •  5/7/2016 
  นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และคณะผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่
  อ่านรายละเอียดข่าว
ดูข่าว ส.ส.ท. ทั้งหมด

กิจกรรมใหม่

 1. พรีเซลหนังสือใหม่ รวมโจทย์ปราบเซียนคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)
 2. ร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์ แบบสำรวจความต้องการพัฒนาอบรมวิศวกรผ่านระบบออนไลน์ในภาคอุตสาหกรรมไทย
 3. โครงการ SBA Safety Basic Assessor รุ่นที่ 6
 4. รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมร้อยมาลัย
 5. แก้ไขเนื้อหาในหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ Monodzukuri Test
 6. ประกาศผลสอบ หลักสูตรผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องจักรเบื้องต้น รุ่น 5
 7. สัมมนาหัวข้อ แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 และโปรแกรมจำลองระบบการผลิต วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
 8. สัมมนาพิเศษ กลยุทธ์แบรนด์และการตลาดมุ่งสู่อาเซียน
 9. สัมมนาพิเศษ กลยุทธ์แผนธุรกิจพิชิตเป้าหมายเชิงรุก
 10. โปรโมชั่นพิเศษสุดแห่งปี ซื้อสินค้าครบ 800.- ฟรีบัตรสมาชิกหรือรับสิทธิ์ต่ออายุ 1 ปี
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ต้องการหา

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน ส.ส.ท.

ดูตำแหน่งงาน ส.ส.ท. ทั้งหมด

ตำแหน่งงานบริษัทสมาชิก

ดูตำแหน่งงานทั้งหมด