日本語ページ

สมาชิก ส.ส.ท.

ประเภทสมาชิก อัตราค่าสมาชิก สิทธิประโยชน์ Download สมัครสมาชิกออนไลน์ ต่ออายุสมาชิก ส.ส.ท. สอบถามข้อมูล

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสมาชิกของสมาคม

อัปเดตข้อมูลสมาชิก : สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกนิติบุคคลตรวจสอบสถานะสมาชิก ส.ส.ท.

NEWS AND ACTIVITIES

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหาร ประจำปี2564
เรียน ท่านสมาชิก ส.ส.ท. ผู้ทรงเกียรติ
เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหาร ประจำปี2564
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)หรือส.ส.ท. ขอขอบคุณท่านสมาชิก ที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564(ครั้งที่ 49) และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้การประชุมฯประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ในโอกาสนี้ สมาคม ขอแจ้งผลการเลือกตั้ง และขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ดังนี้
คลิกซ์ https://www.tpa.or.th/news.php?id=2194
TPA-SME ร่วมฉลองครบรอบ 50ปี ส.ส.ท. ฟรี! ออนไลน์

TPA-SME ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ส.ส.ท.ฟรี! ออนไลน์

>เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงงานยาคูลท์

24 สิงหาคม 2561
ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงงานยาคูลท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า

Schedule
ส.ส.ท.ผู้สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในงานแสดงสินค้านานาชาติตลอดปี 2567

SPECIAL PROMOTION

Special Promotion

SPECIAL SEMINAR

ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา
ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา

20 มิถุนายน 2567 - ไบเทค
อ่านรายละเอียด

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานคูโบต้าฟาร์ม
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานคูโบต้าฟาร์ม (จ.ชลบุรี )

27 มีนาคม 2567 - คูโบต้าฟาร์ม
อ่านรายละเอียด

PMPillar
Safety of Machinery

16 พฤษภาคม 2567 - ไบเทค
อ่านรายละเอียด

PMPillar
Planned Maintenance (PM Pillar)

16 พฤษภาคม 2567 - ไบเทค
อ่านรายละเอียด

TPA MEMBER

ประเภทสมาชิก

 1. สมาชิกสามัญ
  ได้แก่ บุคคลที่เคยไปศึกษา หรือฝึกงาน ในประเทศญี่ปุ่น โดยต้อง มีสำเนาใบรับรอง / ใบประกาศนียบัตร / Transcript ที่รับรองจากประเทศญี่ปุ่นมาแสดง
 2. สมาชิกวิสามัญ
  ได้แก่ บุคคลทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย
 3. สมาชิกนิติบุคคล
  ได้แก่ บริษัท/สถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

Ordinary
Extraordinary
Juristic Person

บัตรสมาชิก Digital Membership Card


อัตราค่าสมาชิก (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ประเภทสมาชิกค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าบำรุงสมาคมรวม
สมาชิกสามัญ50 บาทรายปี 200 บาท/ปี250 บาท
ตลอดชีพ 2,000 บาท (ครั้งเดียว)2,050 บาท
สมาชิกวิสามัญ100 บาทรายปี 400 บาท/ปี500 บาท
ราย 5 ปี 1,800 บาท1,900 บาท
สมาชิกนิติบุคคล200 บาท3,000 บาท/ปี3,200 บาท
เลขที่บัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพฯ (สุขุมวิท 43) บัญชีเลขที่ 172-0-23923-3 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านตู้ ATM)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอ็มควอเทียร์ บัญชีเลขที่ 009-2-23325-3 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านตู้ ATM)
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 17 บัญชีเลขที่ 064-1-11613-6 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านตู้ ATM)

สิทธิและผลประโยชน์สำหรับสมาชิก 

สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก ส.ส.ท.เท่านั้น (Member Benefits)

Member Benefits

สิทธิในการรับส่วนลดพิเศษจากโรงแรม,ที่พัก,โรงพยาบาลและร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการกับสมาคมฯ
สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมสมัครสมาชิกออนไลน์


ต่ออายุสมาชิกออนไลน์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก
คุณพรทิพย์ และคุณจิตตินันท์
โทร. 0 2258 0320, 0 2259 9160, 0 2717 3000 ต่อ 638, 636
โทร. 0 2259 9115 (เบอร์ตรง)
โทรสาร: 0 2259 9117
อีเมล member@tpa.or.thร่วมออกบูธ ในงาน Exhibition

digitechasean

intermachshow

subconthailand


 1. facebook
 2. line
 3. youtube
 4. twitter