สำนักงานเปิดทำการเฉพาะ จ.-ศ. 8.00 - 16.00 น.

日本語ページ

ข่าว ส.ส.ท. หน้า: 1

30/7/2021

ส.ส.ท. จับมือ IVI เซ็น MOU ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืน ด้วย Smart Monodzukuri ผ่าน IVI Model

อ่านรายละเอียดข่าว

23/7/2021

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ปันน้ำใจสู้วิกฤตโควิด-19 ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ชุมชนคลองเตย

อ่านรายละเอียดข่าว

19/7/2021

ส.ส.ท. เพิ่มความรู้ เสริมทักษะ แก่สมาชิก.. ในสัมมนาพิเศษ "การเตรียมความพร้อม ให้กับบุคลากรก้าวทันอุตสาหกรรม 4.0"

อ่านรายละเอียดข่าว

16/7/2021

ส.ส.ท. ถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักบริหารฝ่าวิกฤต Covid-19 กับการบริหารองค์กรด้วย "QCC" และ "KAIZEN"

อ่านรายละเอียดข่าว

6/7/2021

ส.ส.ท. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "ระบบ 5ส และ การปรับตัวของบริษัทฯ ในสถานการณ์ COVID-19"

อ่านรายละเอียดข่าว

18/6/2021

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ดำเนินการประเมินความพร้อมมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19

อ่านรายละเอียดข่าว

14/6/2021

ส.ส.ท. มีมาตรการป้องการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ด้วยการตรวจคัดกรองอุณภูมิร่างกายของผู้เข้าใช้บริการภายในอาคาร พร้อมทั้งการดูแลทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

อ่านรายละเอียดข่าว

24/3/2021

สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. ส่งต่อหนังสือดีสู่สังคม มอบให้แก่ "กรมราชทัณฑ์"

อ่านรายละเอียดข่าว

19/3/2021

ส.ส.ท. "ปันบุญ เติมสุข" เดินหน้าสร้างสุขสู่สังคม เติมรอยยิ้มแก่เด็กๆ โรงเรียนบ้านมณีลอย จังหวัดราชบุรี

อ่านรายละเอียดข่าว

3/3/2021

ส.ส.ท. องค์กรที่ได้รับการรับรอง มอก.9001-2559 (ISO 9000:2015)

อ่านรายละเอียดข่าว

25/2/2021

สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. ส่งต่อหนังสือดีสู่สังคม สนับสนุนภารกิจของ "หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ"

อ่านรายละเอียดข่าว

24/2/2021

6 ภาคีองค์กรภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ไทย-ญี่ปุ่น จับมือจัดตั้งคอนซอร์เทียมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะไทย-ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียดข่าว

19/2/2021

ดร. สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการสมาคม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน

อ่านรายละเอียดข่าว

18/02/2021

ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา และคณะผู้บริหาร เข้าพบ คุณกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สวนอุตสาหกรรม 304

อ่านรายละเอียดข่าว

17/2/2021

นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), อุปนายก และผู้อำนวยการสมาคม เข้าพบนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

อ่านรายละเอียดข่าว

10/2/2021

ดร. สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการสมาคม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

อ่านรายละเอียดข่าว

8/2/2021

ดร. สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการสมาคม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

อ่านรายละเอียดข่าว

29/1/2021

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในตึก เพื่อสร้างความมั่นใจในการมาใช้บริการที่สมาคมฯ

อ่านรายละเอียดข่าว

15/1/2021

ส.ส.ท. มุ่งมั่นในการถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจไทย

อ่านรายละเอียดข่าว

24/12/2020

รศ. ปราณี จงสุจริตธรรม อุปนายก (ด้านพัฒนาองค์กร) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และคณะผู้บริหารสมาคม เข้าพบนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านรายละเอียดข่าว