สำนักงานเปิดทำการเฉพาะ จ.-ศ. 8.00 - 16.00 น.

日本語ページ

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะที่ 2
(กิจกรรมนี้ผ่านไปแล้ว)


ดูกิจกรรม/โปรโมชั่นทั้งหมด