日本語ページ

ข่าว ส.ส.ท. หน้า: 2

30/6/2018

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดงานปาฐกถาพิเศษ และงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

อ่านรายละเอียดข่าว

10/6/2018

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดการแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

อ่านรายละเอียดข่าว

10/6/2018

นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือสนับสนุนเทคนิค FA/Robotic สำหรับ SMEs

อ่านรายละเอียดข่าว

23/5/2018

ส.ส.ท. พบ ประธาน JTECS สานต่อนโยบาย TPA Cluster

อ่านรายละเอียดข่าว

25/4/2018

ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม TPA Charity Run for the Blind 2018 ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อ่านรายละเอียดข่าว

18/3/2018

ส.ส.ท. จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล TPA Charity Run 2018 Run for Blind

อ่านรายละเอียดข่าว

16/1/2018

สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในสารคดีอาทิตย์อุทัยที่เจ้าพระยา

อ่านรายละเอียดข่าว

23/11/2017

ส.ส.ท. ร่วมลงนามความร่วมมือกับเครือสุมิพล เตรียมพร้อมรับ EEC

อ่านรายละเอียดข่าว

14/11/2017

3 พันธมิตรเสริมแกร่ง... ร่วมพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในกัมพูชา

อ่านรายละเอียดข่าว

28/9/2017

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามความร่วมมือโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติเพื่อพัฒนามาตรฐานครูผู้สอนสู่ยุคโลกไร้พรมแดน

อ่านรายละเอียดข่าว

30/8/2017

ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ BIOTEC

อ่านรายละเอียดข่าว

21/8/2017

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานจัดการแข่งขันฯ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

อ่านรายละเอียดข่าว

2/8/2017

งานแถลงข่าวแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กลุ่ม ส.ส.ท. ก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดข่าว

27/7/2017

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ กิจกรรมพิเศษเนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านรายละเอียดข่าว

22/7/2017

ส.ส.ท. กระชับความสัมพันธ์ศิษย์เก่าญี่ปุ่นในงาน "TPA Welcome Home"

อ่านรายละเอียดข่าว

5/7/2017

คุณพรชัย ยงวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เยี่ยมสื่อมวลชน พร้อมประชาสัมพันธ์งาน TPA Cluster พัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน

อ่านรายละเอียดข่าว

5/7/2017

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

อ่านรายละเอียดข่าว

29/6/2017

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมลงนามสัญญาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะที่ 2

อ่านรายละเอียดข่าว

27/6/2017

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และคณะผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมต้อนรับ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปปัตย์ พร้อมคณะ

อ่านรายละเอียดข่าว

24/6/2017

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดปาฐกถาพิเศษ EEC ในแนวโน้มการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย และ แนวทางการปรับตัวภาคอุตสาหกรรมในยุค 4.0

อ่านรายละเอียดข่าว