日本語ページ

ข่าว ส.ส.ท. หน้า: 2

6/12/2018

ศาสตราจารย์กิตติคุณวิวัฒน์ ตัณฑพานิชกุล อุปนายกด้านพัฒนาวิชาการ ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมี

อ่านรายละเอียดข่าว

20/11/2018

โครงการ TJ-SMEs Program จัดกิจกรรมงาน Business Matching ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561

อ่านรายละเอียดข่าว

16/10/2018

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นำคณะผู้บริหาร ส.ส.ท. คณะกรรมการวิชาการและตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ และผู้ชนะเลิศการแข่งขัน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

อ่านรายละเอียดข่าว

10/9/2018

สมาคมส่งเสริมเทคโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียดข่าว

30/8/2018

นายกสมาคมฯ ร่วมบรรยายในงานสัมมนา 11th Thai Kuramae Kai General Meeting

อ่านรายละเอียดข่าว

24/8/2018

ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงงานยาคูลท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านรายละเอียดข่าว

7/8/2018

ตัวแทนผู้มีจิตศรัทธา เข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียดข่าว

24/7/2018

ส.ส.ท. มอบเงินสนับสนุนเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับ มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์

อ่านรายละเอียดข่าว

30/6/2018

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดงานปาฐกถาพิเศษ และงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

อ่านรายละเอียดข่าว

10/6/2018

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดการแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

อ่านรายละเอียดข่าว

10/6/2018

นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือสนับสนุนเทคนิค FA/Robotic สำหรับ SMEs

อ่านรายละเอียดข่าว

23/5/2018

ส.ส.ท. พบ ประธาน JTECS สานต่อนโยบาย TPA Cluster

อ่านรายละเอียดข่าว

25/4/2018

ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม TPA Charity Run for the Blind 2018 ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อ่านรายละเอียดข่าว

18/3/2018

ส.ส.ท. จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล TPA Charity Run 2018 Run for Blind

อ่านรายละเอียดข่าว

16/1/2018

สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในสารคดีอาทิตย์อุทัยที่เจ้าพระยา

อ่านรายละเอียดข่าว

23/11/2017

ส.ส.ท. ร่วมลงนามความร่วมมือกับเครือสุมิพล เตรียมพร้อมรับ EEC

อ่านรายละเอียดข่าว

14/11/2017

3 พันธมิตรเสริมแกร่ง... ร่วมพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในกัมพูชา

อ่านรายละเอียดข่าว

28/9/2017

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามความร่วมมือโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติเพื่อพัฒนามาตรฐานครูผู้สอนสู่ยุคโลกไร้พรมแดน

อ่านรายละเอียดข่าว

30/8/2017

ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ BIOTEC

อ่านรายละเอียดข่าว

21/8/2017

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานจัดการแข่งขันฯ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

อ่านรายละเอียดข่าว