Writer - ลำดับรายชื่องานเขียน

ชื่อเรื่องผู้เขียนหมวดตอนโหวตอ่าน
เก็บผ้าอ้อมทารกให้สะอาดพร้อมใช้เสมอด้วย เครื่องดูดสูญญากาศ อั้ม เรื่องสุขภาพ 1 1937
เก็บอุปกรณ์ทำแผลในบ้านด้วย เครื่องแพ็คสูญญากาศ อั้ม เรื่องสุขภาพ 1 1887
การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ khwanjai วิชาการ 1 2529
การใช้ enough สิริพร วิชาการ 1405
เก็บเส้นหมี่ไว้รับประทานนานๆ ด้วย เครื่องแพ็คสูญญากาศ อั้ม เรื่องสุขภาพ 1 8963
ลดเวลา Setup ของเครื่องพิมพ์ Hei-4 ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 55 5383
ปรับปรุงระบบปรับอากาศในพื้นที่ทำงาน ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5478
ส่งเธอให้ถึงที่หมาย ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 4336
การเปลี่ยน Box Feed in โดยใช้หลัก SMED ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 140 3236
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเจาะ Cross Slide ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2933
Hopper ลดฝุ่น ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3865
ปืนดันทุรังสูง ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2824
การนำไอน้ำแฟลชกลับมาใช้ใหม่ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2277
นิ้วมหัศจรรย์ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 4111
Automatic Short Circuit Switch ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 2470
เครื่องยกม้วน ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3351
ลดระยะเวลาการติดตั้งแบบกั้นข้าง ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 15 2594
แขนกลปลดล็อก ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2374
ใช้ Sleeve ปลดชิ้นงานแทนการ Unscrew ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2188
เครื่องวัด Heater แม่พิมพ์ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2465
ลด Down Time ที่เกิดจาก Gear Box ขับโซ่เครื่องลาก ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2366
ชุดค้ำยันแกนสกรีน ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2067
Flex Mover ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1983
อุปกรณ์ทำความสะอาดมิกเซอร์ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3 2890
ยกขึ้นก็เบ๊า เบา (อุปกรณ์ช่วยยกลูกกลิ้ง) ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 20 3057
ลดการเสีย Univerral Joint เครื่อง Profiling ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 2290
RIMS (ระบบการจัดการควบคุมเครื่องมือระยะไกล) ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 174 2432
Overtime Online ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 3150
ระบบบริหารจัดการเอกสารสัญญา / e-document management for legal ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 100 3157
โปรแกรม AutoKey Oil Record ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2456
ระบบการแจ้งบริการงานสารสนเทศ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2434
ปรับปรุงโปรแกรมวางแผนจาก Excel เป็น Visual Basic (Barcode) ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3007
ระบบข้อมูลสินค้า Holding ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2262
ใบคำนวนตะกร้าอัจฉริยะ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 2936
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลด้านพัฒนาบุคลากร ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1841008 293266
โครงการพัฒนาวิธีการล้างกระบะ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3087
บริการเยี่ยม ปลอดภัยยอด ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 10 2762
เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยไคเซ็น ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 3966
อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่อง HPLC 18 เหลือ 8 ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 225 2121
ลดบุบ หยุดรอย ไม่รอคอยการซ่อมบำรุง ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2716