Writer - ลำดับรายชื่องานเขียน

ชื่อเรื่องผู้เขียนหมวดตอนโหวตอ่าน
หน้าที่ของ “ลูก” ต้องปฏิบัติต่อแม่พ่อ ๕ ประการ วิกูล ธรรมะ 1 49948
เทคนิคการต่อรองเงินเดือน (Negotiation Technic) Pisan_Jia ระบบ HR 1 5 33432
ครั้งหนึ่งในญี่ปุ่นกับการรวมตัวของนักคณิตศาสตร์-แอคชัวรี แอคชัวรี - นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ญี่ปุ่น 1 10 7973
เอกสาร ประกอบการทำรายงาน (Group Project) Meditate 2 9394
Project for Group Project Meditate 3 11723
จากคำว่ายิ่งใหญ่ กลายเป็นสุนัข แม่น้องมุก การบริหารจัดการ 2998
เกิดมาทำไม..? วิกูล เรื่องอื่น ๆ 1 5671
ผีหอระฆัง...!!! วิกูล ธรรมะ 1 5385
“หลวงพี่เหิน” กับแมวเลี้ยง พระมหา...!!! วิกูล เรื่องอื่น ๆ 1 7465
รายรับ รายเหลือ จะเลือกรายใด วิกูล เรื่องอื่น ๆ 1 4148
ก่อนจะเชื่อใครๆ …!!! วิกูล เรื่องอื่น ๆ 1 4156
“ผู้จัดการ” กับกามราคะ หลุมดำ จุดดับ ในระบบสังคมไทย...!!! วิกูล เรื่องอื่น ๆ 1 4729
ทหารบ้าๆ...!!! วิกูล เรื่องอื่น ๆ 1 3945
“หมา มหา” กับ งูเห่า...!!! วิกูล เรื่องอื่น ๆ 1 4226
new 7Qc เอนกพงศ์ ระบบ Qcc 5464
เปิดสมองนักนโยบายระดับประเทศ ดร. เดสมอนด์ ฮุย (Dr. Desmond Hui) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านนโยบายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยฮ่องกง ปรารพ การบริหารจัดการ 1 5036
EQ นั้นสำคัญไฉน? อังคณา การบริหารจัดการ 4 44083
มลคลแห่งชีวิต วิกูล ธรรมะ 1 8663
ภาพสะท้อนกลับ Roseapple 1 4708
มารู้จักรภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรวัสดุศิลปากรกันเถอะ สมจิตร วิชาการ 1 4962
TRIZ editor การบริหารจัดการ 3 2 42387
Funny & Cool product design: ไอเดียอย่างนี้ต้องตีก้น ปรารพ อาหาร 1 6263
konpanza.com เปิดตัว สถานีเพลงออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง อรรณนพ เรื่องอื่น ๆ 2 10 9935
ประกาศผลการประกวด TPA Writer ทีมงาน 2 12251
Assignment III Meditate 1 3727
เที่ยวเสียมราฐ ดินแดนปราสาทหิน นัทธ์ การท่องเที่ยว 2728
เอกสาร สำหรับ การเรียน การพัฒนาระบบ ในระยะที่ 1 - Project Planning Meditate 4 43483
โชคชะตา ฟ้าลิขิต ชีวิตลิขิตได้... ลูกจ้างมืออาชีพ 6 25837
ออกแบบโดยคนอินเดีย เพื่อคนอินเดีย ปรารพ ยานยนต์และชิ้นส่วน 1 3 6942
อาหารกับการออกแบบ ปรารพ อาหาร 1 6934
การซ่อมแซมแฟ้มข้อมูลที่เสียหายใน MS Outlook OmElEt IT 1 11738
งานแปลภาษา Meditate 1 4098
การเตรียมความพร้อมกับการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เด็กข้างวัด วิชาการ 1 5 6525
แจ้งกำหนดการเรียน Meditate 1 3398
ขอให้นักศึกษา ตั้งชื่อกลุ่ม เพื่อใช้ในการ นำเสนอ Meditate 1 6450
タイ語の先生 ลูกจ้างมืออาชีพ 2 11487
Assignment - II -Group Meditate 1 4317
Assignment - I -Group Meditate 2 9139
การฝึกงานพิเศษ (Speacial training with TPA) Meditate 1 3983
การนำ ไฟล์ สไลด์ ใส่ในโปรแกรม TPA e-Book Meditate 1 4263