editor

ผู้เขียน : editor

อัพเดท: 12 พ.ย. 2008 16.01 น. บทความนี้มีผู้ชม: 12961 ครั้ง

รายละเอียด การประกวด The Writer II


เปลี่ยนประสบการณ์ เป็นรายได้ Pay Per Click

ส.ส.ท. ขอเชิญท่านร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์พร้อมรับค่าตอบแทน ผ่าน TPA WRITER (www.tpa.or.th/writer )

 

เพียงแค่คุณเขียนบทความบนเว็บไซต์ TPA Writer ท่านได้ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสามารถรับ ค่าตอบแทน ด้วย 3 วิธี   1.การเปิดอ่าน 2.โหวตบทความ 3.การคอมเม้นท์

 

ท่านจะรับค่าตอบแทนอย่างไรและเมื่อใด?

สามารถทำรายการรับค่าตอบแทนด้วยตัวคุณเองโดยการโอนค่าตอบแทนเข้าบัญชี    เมื่อมียอดค่าตอบแทนครบตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ซึ่งสามารถตรวจสอบยอดค่าตอบแทนสะสมจากบทความของคุณ ผ่านเว็บไซต์ TPA Writer

 

                   10,000 Page view ----  100 บาท

                                1,000    Vote           ----   100 บาท

                   200     Comment   ----   100 บาท  

 

อ่านขั้นตอนในการดำเนินการการยืนยันขอรับค่าตอบแทน

 

: กติกาการสมัคร:


ระบบ Pay Per Click

วัตถุประสงค์ของระบบ

ระบบ Pay Per Click สมาคมฯ จัดทำชึ้นเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่บทความ เรื่องราวอันเป็นสาระประโยชน์ ประสบการณ์ เหตุการณ์ ที่ควรปฏิบัติ พึงระวัง ทั้งในชีวิตการทำงาน การเดินทาง การพักผ่อน หรืออื่นๆ ที่มีสาระ ผสมบันเทิงคดี

โดยอาศัยพลังแห่งอินเทอร์เน็ตในการกระจาย ให้ความรู้ ต่อยอด เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่บุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ต้องการแสวงหาบทความ เรื่องราวอันเป็นประโยชน์  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการค้นคว้า หาความรู้

โดยระบบจะทำการจ่ายค่า ตอบแทนแก่ผู้เป็นเจ้าของบทความ ผ่านระบบ Pay Per Click ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาส กระตุ้นให้สังคมไทย เผยแพร่ ถ่ายทอดเรื่องราว อันเป็นประโยชน์ทั้งต่อ สังคมและประเทศชาติ

คุณสมบัติและ จะรับค่าตอบแทนอย่างไรและเมื่อใด

ท่าน ที่เป็นเจ้าของบทความสามารถรับค่าตอบแทนโดยการโอนค่าตอบแทนเข้าบัญชีธนาคารของท่าน โดยท่านสามารถทำรายการรับค่าตอบแทนได้ด้วยตัวท่านเอง เมื่อมียอดค่าตอบแทนครบหรือตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบยอดค่าตอบแทนสะสมจากบทความของท่านเองได้ผ่านระบบของเว็บไซ ต์ TPA Writer

ขั้นตอนในการดำเนินการการยืนยันขอรับค่าตอบแทนอย่างไร

   1.

เมื่อยอดค่าตอบแทนสะสมจากบทความของท่านมียอดสะสมตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ท่านจะต้องเข้าสู่ระบบแล้วทำการยืนยันขอรับค่าตอบแทน

   2.

ระบบจะทำการส่งรายละเอียดมายังเจ้าหน้าที่ เพื่อรับทราบ

   3.

ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

   4.

ทางเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมายังเจ้าของบทความเพื่อรับทราบ

   5.

เจ้าของบทความจะต้องส่งเอกสารประกอบการขอรับค่าตอบแทนได้แก่  บัตรประจำตัวประชาชนและรายละเอียดบัญชีธนาคาร มาเพื่อยืนยัน แสดงตัวตน ต่อสมาคมฯ

   6.

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะทำการโอนค่าตอบแทนเข้าบัญชีตามที่ระบุและแจ้งกลับไปยังท่าน

   7.

ท่านแจ้งการรับค่าตอบแทนมายังเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

16714_p001.gif==> เมื่อได้ >1000 ==> 16714_p002.gif


หมายเหตุ: เมื่อท่านมียอดค่าตอบแทนสะสมครบ 1,000 บาท ระบบจะแสดงข้อความให้ท่านแจ้งการขอรับค่าตอบแทนจากทางเว็บไซต์ให้เองอัตโนมัติ หากท่านต้องการขอรับค่าตอบแทนดังกล่าว ก็ทำการยืนยันหรือ

หากต้องการสะสมต่อไป ก็ไม่ต้องทำการยืนยัน

การ ขอรับค่าตอบแทน ทาง ส.ส.ท. จะขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลที่เป็นจริงในระบบสมาชิกเท่า นั้นและไม่กระทำการละเมิดต่อกฏหมายใดๆ ทั้งสิ้น จากการเขียนบทความ


คุณสมบัติและกฎเกณฑ์ของระบบ

ระบบ Pay Per Click จะทำการคำนวณจำนวนค่าตอบแทนจาก จำนวนผู้อ่านที่เข้าชมบทความของท่าน โดยระบบจะทำการคำนวณให้ต่อเมื่อ มีการเปิดอ่านเป็นระยะเวลา 30 วินาที ต่อการเปิดอ่านในแต่ละครั้งเท่านั้น ระบบจึงจะนับว่าเป็นการอ่าน 1 ครั้ง ซึ่งการคำนวณจำนวนค่าตอบแทน มีช่องทาง 3 ช่องตามรายละเอียดดังนี้

   1. จากการเปิดอ่าน

การคิดคำนวณอัตราค่าตอบแทนจากการเปิดอ่านในระบบนี้ จะคิดต่อเมื่อมีการเปิดอ่านเป็นระยะเวลา 30 วินาที โดยการนับ ระบบจะทำการนับจากจำนวนผู้เปิดจริง แม้จะใช้ ip เดียวกันก็ตาม โดยระบบจะคำนวณให้เป็นจำนวนค่าตอบแทน 0.01 บาทต่อครั้ง

   2. จากการโหวต

การคิดจำนวนค่าตอบแทนจากการโหวตนั้น ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์ ให้เฉพาะสมาชิกของเว็บไซต์ในการคิดคำนวณให้ โดยระบบจะทำการคำนวณให้เป็นจำนวนค่าตอบแทน 0.10 บาทต่อการโหวต 1 ครั้ง/วัน/บทความ

   3. จากการคอมเม้นท์

การคิดจำนวนค่าตอบแทนจากการคอมเม้นท์ ระบบจะคำนวณให้เป็นจำนวนค่าตอบแทน 0.05 บาทต่อคอมเม้นท์ 1 ทาง ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์ ให้เฉพาะการคอมเม้นท์ของสมาชิกของเว็บไซต์เท่านั้น


หมายเหตุ:

   1.

เว็บ ส.ส.ท. ต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกชนิด ห้าม คัด ลอกผลงานผู้อื่นมาลง เพราะท่านสามารถถูกฟ้องร้อง ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นคดีอาญา อันมิอาจยอมความได้ และทางเราก็จะแบน User ID, IP, e-Mail ตลอดไป และหากมีกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและทาง ส.ส.ท. จะขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทน

   2.

หากระบบตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆอันเป็นการกระทำที่ทุจริตหรือโกงการคำนวณการคิดค่าตอบแทนตามช่องทางการจ่ายค่าตอบแทน ทั้ง 3 ช่องทาง ทาง ส.ส.ท. จะขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทน

   3.

บทความที่เข้าสู่ระบบควรประกอบด้วยเนื้อหาและรูปภาพประกอบ เพื่อความสมบูรณ์ของบทความ หรือตามความเหมาะสมของบทความ หรือตามพิจารณาของทาง ส.ส.ท.

   4.

การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของบทความนั้น ทาง ส.ส.ท. จะขอสงวนสิทธิ์และถือว่าการตัดสินของทาง ส.ส.ท. เป็นที่สิ้นสุดมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือหรือไม่

TPA Writer เป็นหนึ่งในหลายเว็บไซด์ที่ถูกสร้างจากความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของทีมงาน เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ในโลกไซเบอร์ สู่กลุ่มอุตสหกรรมและการศึกษาของสังคมไทย  ซึ่งท่านสามารถขอทราบรายละเอียดได้ตลอดเวลา ผ่านทางอีเมล์และทางโทรศัพท์

นักเขียนที่สมัครสมาชิกแล้วทุกท่าน สามารถใช้งานระบบ Pay Per Click ได้ โดยสมัครสมาชิกและ log in เข้าใช้งาน จากนั้นเลือก "เข้าร่วม Pay per click" ที่เมนูทางซ้ายมือ เพื่ออ่านรายละเอียด และเข้าร่วมใช้งาน

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  โทร. 02-717-3000 ต่อ 524, 567

                                           e-mail : web-service@tpa.or.th              

 

 

 

 

 

 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที