พุทธพร

ผู้เขียน : พุทธพร

อัพเดท: 05 ก.พ. 2008 17.37 น. บทความนี้มีผู้ชม: 3745 ครั้ง

พนัสพิทยาคาร<<<<ชีวิตมัธยมปลายก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี>>>>>


ชีวิตมัธยมปลายก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี(ประกวด)

ชีวิตมัธยมปลายก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี

เทคโนโลยี  เป็นคำที่คนทั่วๆไปรู้จักและรู้สึกคุ้นเคยเมื่อได้ยิน  ไม่ว่าจะเป็นเด็ก  วัยรุ่น  ผู้ใหญ่  จนกระทั่งถึงผู้สูงอายุ  ซึ่งในพจนานุกรมนักเรียน  ฉบับปรับปรุง  ได้ให้ความหมายของคำว่า  เทคโนโลยี  หมายถึง  วิชาความรู้เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในกางปฏิบัติและอุตสาหกรรม  เช่น  การผลิตวัสดุสิ่งของต่างๆ  เป็นต้น  ส่วนในความคิดของดิฉัน  คำว่า “เทคโนโลยี” น่าจะหมายถึง  การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  และช่วยอำนวยความสะดวกให้มนุษย์เราได้

สำหรับเทคโนโลยีต่างๆนั้น ดิฉันคิดว่ามนุษย์ทุกคนคงจะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำทุกวัน  ซึ่งอยู่ที่ว่าใครจะเลือกใช้สิ่งใด  ทำอะไร  และจะใช้ได้อย่างถูกต้องหรือถูกวิธีมากน้อยเพียงใด และเทคโนโลยีที่ดิฉันคิดว่า  ปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง  เทคโนโลยีนี้ก็คือ  เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตนั่นเอง

ในชีวิตช่วงมัธยมปลาย  ซึ่งเพิ่งจะก้าวเข้าสู่ช่วงของนักเรียนมัธยมปลายเมื่อไม่นานนี้เอง  ดิฉันก็ได้รับรู้แล้วว่า  เทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนในระดับมัธยมปลายนี้  ซึ่งเทคโนโลยีในที่นี้ก็คือ  คอมพิวเตอร์  ดิฉันได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้อยากมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นใช้ประกอบการเรียน เช่น  พิมพ์ปกรายงาน  เป็นต้น  และที่สำคัญก็คือ  คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่จะช่วยเปิดโลกกว้างทางการศึกษาให้เรา  โดยสื่อผ่านทางอินเตอร์เน็ต  ที่เป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก  เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้  บันเทิง  ธุรกิจ  และการสื่อสารต่างๆ  ได้โดยจะสามารถส่งต่อถึงกันได้ทั่วโลก  ซึ่งนับว่าเป็นเครือข่ายที่กว้างใหญ่มาก เป็นเครือข่ายที่เสียค่าบริการน้อย  สะดวก  รวดเร็ว  ทั่วถึง  เป็นต้น

ส่วนตัวของดิฉันเอง  จะเป็นคนที่สนใจในเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว   ดิฉันจำได้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของดิฉันนั้น  คุณพ่อเป็นคนซื้อให้ ตอนนั้นดิฉันกำลังเรียนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เหตุผลที่ท่านซื้อให้ก็เพื่อให้ดิฉันได้รู้จัก  และคุ้นเคยกับอุปกรณ์ชนิดนี้  ซึ่งช่วงแรกๆ ดิฉันใช้ประโยชน์สิ่งนี้น้อยมาก คือ  เล่นเกมส์  หาความบันเทิง เช่น  ดูหนัง  เป็นต้น  นับว่าดิฉันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่แท้จริงจากมัน  ต่อมาในช่วงที่ดิฉันกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่  6  นั้น  ดิฉันก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้มากขึ้น  และเป็นประโยชน์มากขึ้น  คือ  ใช้ในการทำรายงาน  หาความรู้เพิ่มเติม (จากอินเตอร์เน็ต)  และเมื่อดิฉันอยู่ในช่วงการศึกษาชั้นมัธยมตอนต้น  ดิฉันก็ได้ใช้สิ่งนี้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นเรื่อยๆ  จนปัจจุบันดิฉันกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่  4  ในช่วงนี้ดิฉันได้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกวัน  หลังที่กลับจากโรงเรียนแล้ว  ซึ่งกิจกรรมที่ดิฉันทำอยู่บ่อยๆ  ก็คือ  หาความรู้  ใช้ทำสื่อต่างๆ เพื่อส่งประกวดมากมาย  อาธิเช่น  ทำหนังสั้นประกวด  เป็นต้น  และใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนผ่านทาง MSN  เป็นประจำทุกวัน  ซึ่งนับว่าในช่วงเวลา  1 วันดิฉันใช้เวลาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เฉลี่ยประมาณวันละ   3-4  ชั่วโมง  ซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาที่นานพอควร  จึงก่อให้เกิดบทเรียนต่างๆ  แก่ดิฉันมากมายในช่วงนี้

ผลดีที่ข้าพเจ้าได้รับจากการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ก็มีหลายอย่าง  ดังนี้

1.        ใช้ในการศึกษาค้นคว้า   หาความรู้ต่างๆ  ได้ในหลายๆด้าน  อย่างกว้างขวาง ครอบคลุม  และหลากหลาย

2.        สะดวก  รวดเร็ว  เสียค่าใช้จ่ายน้อย  แต่ได้ผลสูง

3.        ได้รับประสบการณ์  ต่างๆมากมาย

4.        ใช้ในการศึกษาและทำความรู้จักมหาวิทยาลัยที่ตนต้องการไปศึกษาต่อในอนาคต

5.        ช่วยให้รับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น และค่อนข้าจะถูกต้อง

ผลเสียที่ได้รับ  คือ

1.        ดิฉันยังแบ่งเวลาในการใช้ไม่ถูกต้องเหมาะสม  ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไป

2.        ใช้ในส่วนบันเทิงมากไป

3.        เสียเวลาโดยไม่เกิดประโยชน์

ซึ่งจะเห็นว่า  แม้ว่าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์จะมีผลดีต่างๆ มากมาย  แต่มันก็ก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นกัน  หากเราไม่ใช้ให้ถูกต้อง  และเหมาะสม  ดิฉันได้รับบทเรียนต่างๆ  มากมายจากการใช้เทคโนโลยีด้วยความฟุ้งซ่าน  ขาดความพอดี   ทำให้เกรดการเรียนช่วงนั้นแย่ลง  แต่ก็ถือว่ายังไม่มากเท่าไหร่  และดิฉันก็ยังเรียนรู้บทเรียนนั้น โดยดิฉันจะไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีก  ต่อมาดิฉันได้จัดเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ให้น้อยลงตามความจำเป็นในแต่ละวัน  ทำให้ผลการเรียนกลับมาดีเหมือนเดิม  ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงที่ทำให้ดิฉันได้รับ 

ดังนั้นทำให้รู้ว่า  เทคโนโลยีในทุกๆ ด้านนั้น  ก่อให้เกิดทั้งประโยชน์และโทษ  แต่อยู่ที่เราจะเลือกให้มันเกิดประโยชน์หรือโทษ แก่ตัวเรา   นั่นเอง  ในฐานะที่ดิฉันเป็นคนหนึ่งของผู้ผ่านประสบการณ์มาแล้ว  ก็อยาก จะ ให้ข้อคิดว่า  เราควรดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาท  เราก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที