CXO.Asia

ผู้เขียน : CXO.Asia

อัพเดท: 09 ต.ค. 2006 11.54 น. บทความนี้มีผู้ชม: 4125 ครั้ง

ขณะนี้ประเทศของเรากำลังเจ็บป่วยเรื้อรัง จนอาการลุกลามรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
การแก้ไขเฉพาะหน้าเพื่อรักษาชีวิตนั้น น่าจะต้องผ่าตัดครั้งใหญ่ ในจุดหลักๆ ก่อน
แต่อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดใหญ่ หรือการปฎิรูป ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย หรือสิ่งวิเศษ
สามารถแก้ไขทุกอย่างได้ และทำให้ทุกอย่างๆ ดีขึ้น อย่างยั่งยืน ยาวนาน


ตอนที่ ๑

ขณะนี้ประเทศของเรากำลังเจ็บป่วยเรื้อรัง จนอาการลุกลามรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

การแก้ไขเฉพาะหน้าเพื่อรักษาชีวิตนั้น น่าจะต้องผ่าตัดครั้งใหญ่ ในจุดหลักๆ ก่อน

แต่อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดใหญ่ หรือการปฎิรูป ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย หรือสิ่งวิเศษ

สามารถแก้ไขทุกอย่างได้ และทำให้ทุกอย่างๆ ดีขึ้น อย่างยั่งยืน ยาวนาน

 

เครื่องมือวินิจฉัยโรค อาการ เพื่อให้การผ่าตัดรักษา ได้ถูกต้อง กระชับ เข้าใจง่าย

ถูกจุดมากที่สุด มีสามอย่างคือ ความกล้าหาญ ความซื่อตรง และสติปัญญา

 

การรักษาต้องทำทั้งด้าน กายภาพ และด้านจิตใจ

การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา ที่ได้กล่าวถึง เป็นส่วนที่เห็นชัดทางกายภาพ

 

ในด้านจิตใจนั้น พิจารณาจุดที่เราต้องดูแลอย่างไกล้ชิด อย่างเอาใจใส่ และรักษาอย่างต่อเนื่อง

มีสามอย่างคือ ความกลัวและความเชื่อ  ศรัทธา ความงมงาย

 

ต่อไป เราลองพิจารณา ถึงความสำคัญของสติ ที่เป็นดุจดัง ความเป็นความตายของมนุษย์เรา

ว่าเป็น ความเป็นความตาย ของมนุษย์เราจริงหรือไม่ ลองพิจารณาว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันแน่

ในอดีตเราเคยอยู่ตรงที่ใด และในอนาคตเราจะไปยังที่ใดกันแน่

 

สติ คือความรู้สึก ที่รู้ตน รู้ตัว รู้ปัจจุบัน เป็นอย่างดี ไม่หวั่นไหว ไม่โดยพาพัด ไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงอันเชี่ยวกราด

 

ลองพิจารณาดูว่า ในสัตว์โลกเผ่าพันธุ์อื่นมีสิ่งนี้อยู่หรือไม่

ลองพิจารณาดูว่า ในตัวเรา ในครัวเรา ในสังคม ในประเทศชาติของเรา มีสิ่งนี้อยู่หรือไม่ หรือมีอยู่มากน้อยเพียงใดกันแน่

 

จะเห็นว่ามนุษย์เรานั้น เป็นสัตว์โลกเผ่าพันธุ์เดียว ที่มีพรสวรรค์อันพิเศษ อันเฉพาะตัวยิ่งนี้

ลองพิจารณาดูว่า ถ้าในตัวมนุษย์เรา ไม่มีสิ่งนี้อยู่เลย เราจะต่างจากสัตว์โลกเผ่าพันธุ์อื่น หรือไม่

ลองพิจารณาดูว่า ถ้าในตัวมนุษย์เรา มีสิ่งนี้อยู่น้อย เรามีสถานะสูงกว่าสัตว์โลกเผ่าพันธุ์อื่น อยู่เท่าใดกันแน่

เป็นสิ่งที่เราสามารถหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ด้วยความกล้าหาญ และใจที่ซื่อตรง

 

จะเห็นว่า สติ หรือความ ที่รู้ตน รู้ตัว รู้ปัจจุบัน เป็นอย่างดี ทำให้เราอยู่สูงกว่า สัตว์โลกเผ่าพันธุ์อื่น

จะเห็นว่า การมีอยู่ของสติ เป็นสิ่งที่บ่งบอก ความเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจ สูง กว่าสัตว์โลกเผ่าพันธุ์อื่น

จะเห็นว่า การมีอยู่ของสติ เป็นสิ่งที่บ่งบอก ว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่ นั่นคือ ความเป็น ของมนุษย์เรา

จะเห็นว่า การขาดไปของสติ เป็นสิ่งที่บ่งบอก ว่าเราขาดความเป็นมนุษย์อยู่  นั่นคือ ความตาย ของมนุึษย์เรา

ซึ่งไม่จำเป็นต้องตายไปทางกายภาพ แต่เป็นการตายไปจากแก่น ที่บ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์ นั่นเอง

 

ลองพิจารณาต่อไปอีกว่า ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน เรามีสติอยู่มากน้อยเพียงใด

เรารู้ตน รู้ตัว รู้ปัจจุบัน เพียงใดกันแน่

 

การมีอยู่ของสติ ทำให้รู้ตน รู้ตัว เป็นบ่อเิกิดของความกล้าหาญ ความกล้าหาญเป็นบ่อเิกิดของความซื่อตรง

สติเป็นต้นน้ำของ สมาธิ คือเป็น สติอันแน่วแน่ แข็งแรง ผ่านการฝึกฝน ฝึกตนอย่าง เป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง เป็นอย่างดี

สติรวมตัวกัน เป็นสายน้ำ เป็นแม่ อันประเสริฐ ที่ไหลหล่อเลี้ยง ปัญญา หลักความดี และความดีงามของมนุึษย์ทุกหมู่เหล่า

รวมกันเป็นน้ำทุกหยด ไหลลงสู่มหาสมุทร แห่งปัญญา หลักความดี และความดีงามทั้งปวง

 

ในภูมิปัญญา ในทุกหลักความดี ของมนุึษย์ทุกหมู่เหล่า จึงประกอบไปด้วยสติทั้งสิ้น

 

ลองพิจารณา การลดลง การจางไป ของสติในตัวเรา

ศัตรู อันแท้จริง ร้ายกาจ ต่อสติ ในทุกยุคทุกสมัย ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้แก่

ความมัวเมา ความงมงาย เป็นดุจยาพิษอันร้ายกาจ นุ่มนวล หวานหอม ดุจมัจจุราชอันเงียบกริบ

มีต้นน้ำมาจาก ความเฉื่อยชา ความเกียจคร้าน ความไม่รู้แจ้ง ดุจหลงอยู่ในความมืด

เป็นยาพิษอันร้ายแรง มีผลทำลายสมอง การรู้ตน ทำลายสติอย่างได้ผล รวดเร็ว ไม่รู้ทัน รู้ตัว ไม่มีเวลาแม้แต่จะให้ตั้งหลัก ตั้งตัว

 

จะเห็นว่าในความเป็น ความตาย ของการเป็นมนุษย์เรานั้น ถ้าเราปราศจากสติ เฉื่อยชา ประมาทไม่ใส่ใจ

ยาพิษอันร้ายแรง และมัจจุราช อันเงียบกริบ จะให้โอกาส เราตั้งหลัก ตั้งตัว หรือไม่

ยาพิษอันร้ายแรง และมัจจุราช อันเงียบกริบ จะให้โอกาส ครอบครัวของเรา สังคมของเรา ตั้งตัว หรือไม่

จะให้โอกาสแผ่นดินแม่อันมีพระคุณของเรา ตั้งหลัก ตั้งตัว มากน้อยเพียงใดกัน

 

หากทุกท่านมีโอกาสได้อ่าวถึงตรงนี้ ท่านนั้น เป็นผู้มีโอกาสมากกว่าคนส่วนใหญ่

ที่ยังด้อยโอกาสอีกมากมาย บนแผ่นดินแม่ อันมีพระคุณยิ่ง ของเรา

ขอทุกท่านจงเปี่ยมไปด้วยสติอันสมบรูณ์

 

ขอทุกท่านจงเป็นหลัก เป็นกำลังสำคัญ ของตนเอง ของครอบครัว ของสังคมและประเทศชาติ

ขอทุกท่านจงปลดล็อก จิตใจและพรสวรรค์อันแท้จริงออกมา เปล่งแสงความสามารถอันแท้จริง ออกมาอย่างเต็มที่

ขอทุกท่านจงเป็นแบบอย่าง เป็นตัวอย่าง เป็นแรงบันดาล แก่คนรอบข้าง และเหนี่ยวนำผู้คนไปทางที่ถูกต้อง

จงเป็นทิศทางที่ถูกต้อง เป็นดาวเหนือ เป็นประภาคารในใจผู้คน

 

ขอทุกท่านจงเปี่ยมด้วยสติอันเข้มแข็ง สมบรูณ์ ไม่ประมาท ด้วยการฝึกฝน การปฎิบัติ

อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำ เป็นดังฮีโร่ เป็นดุจนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่ในใจผู้คน ผู้ที่ไม่เคยขาด การฝึกฝน การฝึกซ้อมเลย

ขอจงโชคดี

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที