วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 15 พ.ค. 2024 22.03 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1570 ครั้ง

การตลาดทุกชนิด สื่อโฆษณาออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาด


ขับเคลื่อนองค์กรด้วยกลยุทธ์ Data Driven

Data Driven คือกลยุทธ์ที่ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ เลือกวางแผน รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

 
Data Driven

ในทุก ๆ องค์กรจะมีข้อมูลที่ถูกเก็บไว้มากมายในฐานข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กร ข้อมูลการตลาด หรือข้อมูลลูกค้า ซึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรหรือการตัดสินใจครั้งสำคัญยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไร ยิ่งทำให้เห็นภาพรวมและสามารถตัดสินใจได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น “Data Driven” จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะทำให้การบริหารองค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ในบทความนี้จะมาแนะนำโลกของ Data Driven ว่า Data Driven คืออะไร? มีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างไรบ้าง รวมไปถึงปัจจัยใดบ้างที่ทำให้การปรับใช้ Data Driven ประสบความสำเร็จในองค์กร พร้อมแนะนำตัวอย่างขององค์กรที่มีการใช้ Data Driven ในการทำธุรกิจ


Data Driven คืออะไร?


Data Driven หรือ Data Driven Organization คือ องค์กรที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ ขับเคลื่อนกลยุทธ์ และการดำเนินงานต่าง ๆ ทำให้องค์กรมีความเข้าในปัญหาและทราบผลลัพธ์ที่แม่นยำมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ผลลัพธ์ในปัจจุบันดีขึ้นเท่านั้น ยังส่งผลถึงการคาดการณ์อนาคตที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย 


โดย Data Driven ยังมีการปรับใช้ในด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วยอย่าง Data Driven Decision คือ หนึ่งในวิธีการปรับ Data Driven มาใช้ในการตัดสินใจต่าง ๆ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ ข้อมูลเชิงสถิติ และข้อเท็จจริงมาเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ เพื่อการตัดสินใจที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแนวคิดขององค์กร


ประโยชน์ของการใช้ Data Driven ในการขับเคลื่อนองค์กร

Data Driven ตัวอย่าง


หลังจากที่ได้ทำความเข้าใจกับ Data Driven กันไปแล้ว ถัดไปเราจะมาดูประโยชน์ของการใช้ Data Driven ในการขับเคลื่อนองค์กรว่าจะสามารถปรับใช้กับกิจกรรมไหนได้บ้าง

ช่วยสร้างระบบ HR ให้พัฒนามากยิ่งขึ้น

Data Driven สามารถนำมาใช้พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นได้ โดยการพัฒนาระบบ HR ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในองค์กรอย่างเป็นระบบ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ หา Insight นำไปสู่การปรับปรุงระบบ HR ที่สามารถเสริมประสิทธิภาพการทำงานของคนในองค์กรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ต่อยอดธุรกิจและเสริมสร้างกลยุทธ์ขององค์กรให้แข็งแกร่งกว่าเดิม

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่แต่ละอุตสาหกรรมต่างก็มีการแข่งขันกันสูง ส่งผลให้องค์กรที่ใช้ Data Driven จะพบโอกาสทางธุรกิจมากกว่าคู่แข่ง เพราะการใช้ Data Driven จะทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกและเห็นแนวโน้มของตลาด จนนำไปสู่การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากกว่าคู่แข่ง อีกทั้งยังสามารถคาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถเตรียมแผนรับมือได้ล่วงหน้าอีกด้วย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน

การใช้ Data Driven ในกลยุทธ์ทางการตลาดจะทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากผู้ใช้งานจริง และสามารถเก็บ Feedback รวมถึง Painpoint ต่าง ๆ จากลูกค้า มาวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด


ปัจจัยที่ทำให้การปรับใช้ Data Driven ในองค์กรประสบความสำเร็จ

เมื่อได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ Data Driven กันไปแล้ว หลายคนคงเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้ Data Driven ในองค์กรซึ่งจะมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จดังนี้

ตั้งเป้าหมายของธุรกิจ (Business Objectives)

ในขั้นตอนแรกของการทำ Data Driven เราจะต้องตั้งเป้าหมายขององค์กรหรือเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อให้ทราบว่าจะต้องทำการเก็บข้อมูลหรือวัดผลลัพธ์ตัวแปรอะไรบ้างในการนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

เตรียมความพร้อมด้านข้อมูล (Data Collection)

การเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการทำ Data Driven เพราะจะต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งที่เกี่ยวข้องมาไว้ในที่เดียว เพื่อป้องกันการเกิดความสับสนและสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างง่ายดาย

การพัฒนาคน (People Empowerment)

สำหรับการจะทำ Data Driven Organization แล้ว การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีแนวคิดและทักษะในการใช้ Data Driven จะส่งผลให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ หรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในหน้าที่ของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ทั้งองค์กรมีการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดระเบียบ ออกแบบโมเดลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data analyze, Design and Development)

เมื่อต้องการทำ Data Driven ก็จำเป็นจะต้องนำข้อมูลที่ถูกเก็บไว้มาใช้งาน ดังนั้นการจัดระเบียบ ออกแบบโมเดล และวิเคราะห์ข้อมูล จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะต้องใช้เวลาและความรอบคอบในการจัดการข้อมูล เพื่อการหา Insight และจัดทำรายงานที่ตอบโจทย์กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

เปลี่ยน Insight ให้กลายเป็นผลลัพธ์ (Execution, Learning and Testing)

เมื่อทราบผลลัพธ์หรือ Insight จากข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาของการนำข้อมูลมาดำเนินตาม Data Driven เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในการตัดสินใจและปรับปรุงกลยุทธ์ขององค์กร


ตัวอย่างองค์กรที่มีการใช้ Data Driven ในการทำธุรกิจ

หลังจากที่ได้ทราบกันไปแล้วว่าปัจจัยในการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จด้วย Data Driven มีอะไรบ้าง ทีนี้เรามาลองดูองค์กรมีการใช้ Data Driven จะมีตัวอย่างดังนี้

Netflix

Netflix บริษัท Streaming ยักษ์ใหญ่ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากการใช้ Data Driven ในการทำธุรกิจ โดยการนำข้อมูลพฤติกรรมการรับชมของลูกค้ามาวิเคราะห์และทำการแนะนำหนังที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน รวมไปถึงการพัฒนาอัลกอริทึมที่สามารถคาดการณ์ความชอบของผู้ใช้งานได้ และยังมีการพัฒนาให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งแนะนำรายการเฉพาะบุคคลได้อีกด้วย

Starbuck

Starbuck ก็ได้ใช้ Data Driven ในการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อและพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อพัฒนาโปรโมชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้งาน รวมไปถึงการแนะนำเมนูเครื่องดื่มที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย

Amazon

E-commerce ยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon ได้ใช้ Data Driven ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน พร้อมกับการพัฒนาอัลกอริทึมที่สามารถคาดการณ์ความต้องการของผู้ใช้งานและปรับแต่งหน้าสินค้าให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน รวมไปถึงการแนะนำรายการส่วนลดที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการปิดการขายได้มากยิ่งขึ้น


ทิศทางและอนาคตของ Data Driven 

ถ้าหากมองย้อนไปในอดีตเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกของข้อมูล จากรูปแบบการทำงานที่ต้องใช้เวลาและมีความยุ่งยากในการทำงาน Data Driven ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาให้กระบวนการทำงานสามารถทำให้ง่ายยิ่งขึ้น มีต้นทุนที่ต่ำลง แต่การที่จะเข้าถึงข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลก็ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล กฎหมาย PDPA จึงถูกใช้เพื่อเป็นข้อกำหนดในการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานหรือลูกค้าและป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของลูกค้าไปเผยแพร่อีกด้วย


สรุปการใช้ Data Driven ในองค์กร

การทำ Data Driven จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างมาก เพราะข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือข้อมูลภายในองค์กรรวมไปถึงข้อมูลลูกค้าที่ถูกรวบรวมเก็บไว้ การนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้วิเคราะห์ หา Insight และสร้างรายงานผลลัพธ์ที่นำไปสู่ การตัดสินใจและการวางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมนำองค์กรไปสู่โอกาสทางธุรกิจที่ช่วยสร้างความได้เปรียบแก่คู่แข่ง

  

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที