วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 15 พ.ค. 2024 22.03 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1562 ครั้ง

การตลาดทุกชนิด สื่อโฆษณาออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาด


เว็บไซต์ เว็บไซต์ (Website) คืออะไร สำคัญอย่างไรกับโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบัน

ทำความรู้จักกับ เว็บไซต์ (Website) คืออะไร  ทำไมถึงมีความสำคัญ เว็บไซต์มีกี่ประเภทรวมข้อดีของการใช้งานเว็บไซต์


 

เว็บไซต์

ในยุคออนไลน์และดิจิทัลในปัจจุบัน ส่งผลให้เว็บไซต์ มีการใช้งานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องและยังมีแนวโน้มการเติบโตของผู้ใช้งานที่ค่อนข้างเร็ว สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายโดยอาศัยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต เพื่อเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ เพื่อทำการรับชมสื่อออนไลน์ ที่มีจุดประสงค์เจ้าของเว็บไซต์และผู้ที่เข้าไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการดูสื่อบันเทิง ค้นหาความรู้ ซื้อสินค้าและบริการ โดยแพลตฟอร์มสามารถตอบโจทย์เพราะมีข้อดีสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ โดยในบทความจะนำไปทำความรู้จักกับเว็บไซต์ ว่าคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร


เว็บไซต์ (Website) คืออะไร?

โดยความหมายของคำว่าเว็บไซต์ (Website) คือ พื้นที่ในโลกออนไลน์ที่ทำการค้นหาข้อมูล สื่อเว็บไซต์ โดยการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการค้นหาเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์เป็นลักษณะการเก็บข้อมูลบนออนไลน์ มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายหน้า ทำการจัดเก็บผ่านเวิลด์ ไวด์ เว็บ (www. : World Wide Web) โดยการค้นหาจากเว็บเบราว์เซอร์

โดยแต่เดิมแล้วการเขียนเว็บที่เกิดขึ้นในยุคแรก ๆ จะเป็นการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ดั้งเดิมคือ HTML แต่ ณ ปัจจุบันมีการใช้ภาษาที่ใช้สำหรับการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถมีการปรับการออกแบบได้ดียิ่งขึ้น สามารถเพิ่มในฟังก์ชั่นในการทำงานเว็บไซต์ได้มากกว่าเดิม

และเว็บไซต์ยังมีหลากหลายประเภท เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้เข้าใช้งานในแต่ละกลุ่ม โดยประเภทของเว็บไซต์ จะมีดังนี้

Static Website

เว็บไซต์ประเภทนี้  คือเว็บไซต์ประเภท Static Website หรือเว็บไซต์ที่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหน้าตามการใช้งานของกลุ่มผู้บริโภค โดยเว็บไซต์ประเภทนี้ จะไม่ได้รับความนิยมในยุคปัจจุบัน ไม่มีการนำเสนอสื่อหรือสินค้าและบริการ ตามความต้องการผู้บริโภค ทำให้ในตอนนี้พบได้ค่อนข้างน้อย ไม่นิยมนำใช้งาน ตัวอย่างเว็บไซต์ประเภทนี้ คือเว็บไซต์สำหรับการลงข้อมูลต่าง ๆ 

Dynamic Website

เว็บไซต์ประเภทที่ 2 คือเว็บไซต์ประเภท Dynamic website หรือเว็บไซต์ที่มีการปรับเปลี่ยนตามการใช้งาน โดยประเภทเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมในตอนนี้ เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามลักษณะการใช้งานของผู้เข้าใช้งาน เพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้เข้าใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอสื่อตามความสนใจ รวมถึงสินค้าตามความต้องการผู้ใช้งาน ตัวอย่างเว็บไซต์ประเภทนี้ คือเว็บไซต์ E-commerce


สร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้ไหม จำเป็นต้องจ้างหรือเปล่า?

การสร้างเว็บไซต์สามารถทำได้ด้วยตัวเองและการจ้างทำการสร้างเว็บไซต์ โดยการทำเว็บไซต์หลัก ๆ จะประกอบด้วย 2 แบบคือ 1.เว็บไซต์ลักษณะการสร้างเว็บไซต์แบบใช้โค้ด ซึ่งเว็บไซต์ลักษณะนี้จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการจ้างทำเว็บไซต์กับผู้เชี่ยวชาญในการทำเว็บไซต์หรือจะเป็นเว็บไซต์ที่เจ้าของหรือคนในทีมมีความรู้ในการเขียนโค้ดสำหรับสร้าง ปรับปรุง และพัฒนา ต่อมาประเภทที่ 2.เว็บไซต์ของการใช้ระบบ Content management system มาใช้ในการสร้างเว็บ โดยเว็บไซต์ประเภทนี้จะสามารถปรับแต่งได้ง่ายดาย รวมถึงมี Theme และ Template ที่สวยงามเพื่อใช้ในการวางระบบ มี Plug-in เพื่อใช้ในการปรับแต่งเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องออกแบบให้ยุ่งยาก เหมาะกับเจ้าของเว็บที่ต้องสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองและผู้พัฒนาเว็บไซต์มืออาชีพ ดังนั้นถ้าต้องสร้างเว็บด้วยการเขียนโค้ดควรจ้างผู้เชี่ยวชาญในการทำเว็บไซต์ แต่การใช้ระบบ Content management system ไม่ว่าจะเป็น Wordpress, Wix, Makewebeasy จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเริ่มต้นการทำเว็บไซต์มากกว่าการเขียนโค้ด


วิธีการสร้างเว็บไซต์ มีรูปแบบไหนบ้าง?

website

โดยการสร้างเว็บไซต์หลัก ๆ จะมีด้วยกัน 2 รูปแบบ 1.คือการสร้างเว็บไซต์ด้วยการเขียนโค้ด ไม่ว่าจะเป็น HTML, Javascript, CSS เพื่อให้สามารถปรับแต่งและพัฒนาและได้หลากหลาย สามารถสร้างและออกหน้าเว็บไซต์ โดยการสร้างเว็บไซต์ในรูปแบบที่ 2 จะเป็นการสร้างเว็บไซต์โดยการใช้ Content management system ตัวอย่างเช่น Wordpress ที่มี Theme Template เพื่อใช้งานระบบหลังบ้านได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องอาศัยการออกแบบหน้าเว็บไซต์ และมี Plug-in ที่ช่วยในเรื่องต่าง ๆ ได้มากมาย โดยรายละเอียดการสร้างทั้ง 2 แบบจะมีรายละเอียด ดังนี้ 

สร้างเว็บไซต์แบบใช้โค้ด

โดยการสร้างเว็บไซต์แบบใช้โค้ด HTML, Javasript ในการสร้างทำให้สามารถสร้างฟังก์ชั่นสำหรับใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างหลากหลาย รวมถึงการจัดหน้า ออกแบบสี สร้างหน้าเว็บให้เป็นแบบ Dynamic Website เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงภาษา CSS ที่ใช้ในการออกแบบรายละเอียดต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นสีพื้นหลัง สีตัวอักษร ฟ้อนต์ตัวอักษร โดยจะเน้นไปที่รายละเอียดงานศิลป์บนหน้าเว็บไซต์ โดยโค้ดพวกนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานโครงสร้างเว็บไซต์ของเว็บที่สร้างด้วยการเขียนโค้ด โดยเว็บไซต์ที่ใช้การสร้างลักษณะนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ความรู้ด้านการเขียนโค้ดในการสร้างเว็บไซต์ 

สร้างเว็บไซต์แบบไม่ใช้โค้ด

การสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาโดยไม่ใช้โค้ดจะเป็นการใช้ระบบหลังบ้าน Content management system อาทิเช่น Wordpress, Wix, Makewebeasy โดยการใช้ระบบการสร้างเว็บไซต์จากพวก CMS ที่คนนิยมหรือระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป จะมีข้อดีคือ จะมี Theme Template ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องการออกแบบเว็บไซต์หรือวางโครงสร้างเว็บไซต์ให้ยุ่งยาก เนื่องจากมี Theme Template ให้เลือกใช้หลากหลายตามความต้องการ รวมถึงมี Plug-in ที่มาช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์ Cache การ Backup เว็บไซต์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มสร้างเว็บไซต์ ยังไม่มีความรู้มากนักรวมถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเว็บไซต์ เพราะการปรับแต่งไม่ยุ่งยาก ระบบเข้าใจได้ไม่ยาก ใช้งานง่าย 


ข้อดีและประโยชน์จากการใช้งานเว็บไซต์

เพิ่มช่องทางในการขายสินค้า

การขายสินค้าบนหน้าออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่ง ในการทำธุรกิจผ่านโลกออนไลน์ในยุคดิจิทัล ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน โดยมีการสร้างเว็บสินค้าของแบรนด์รวมถึงการทำในลักษณะของ Platfrom เป็น marketplace เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นำสินค้ามาลงขาย โดยการขายสินค้าและบริการผ่านช่อง Platfrom ลักษณะ Marketplace มีแนวโน้มที่สูงขึ้นในทุกปีและมีการกระจายไปในหลากหลายประเทศ หลากหลายช่วงอายุ  

เพิ่มช่องทางในการทำการตลาดสินค้า

การมีเว็บไซต์ของสินค้าและบริการ เป็นหนึ่งในช่องทางดิจิทัล เพื่อทำการตลาดออนไลน์ โดยการทำการตลาดแบบดิจิทัล มีมากมายหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการทำ Search engine optimization, Search engine marketing ผ่านการค้นหาบน Search engine รวมถึงการทำตลาดผ่านช่องทาง Social media marketing ทำให้เพิ่มช่องทางการทำการตลาดออนไลน์  

เพิ่มช่องทางทำการตลาดแบรนด์

การมีเว็บไซต์ของสินค้าและบริการ สามารถทำให้สร้างการตลาดผ่านเว็บไซต์ได้หลากหลายรูปแบบ โดยการทำให้คนรู้จักแบรนด์ (Brand Awareness) สามารถรู้จักแบรนด์ผ่านการตลาดแบบดิจิทัลบนโลกออนไลน์ ทำให้เพิ่มการรู้จักและเข้าใจแบรนด์ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์

มีความสำคัญของการเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อแบรนด์ โดยเฉพาะการทำการตลาดในยุคดิจิทัล การมีเว็บไซต์หน้าสินค้าของแบรนด์เพื่อที่จะส่งเสริมความน่าเชื่อถือ ทำให้ลูกค้ารู้ถึงรายละเอียดของสินค้า เข้าใจผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ และเพิ่มความน่าเชื่อถือของแบรนด์ 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที