วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 15 พ.ค. 2024 22.03 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1571 ครั้ง

การตลาดทุกชนิด สื่อโฆษณาออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาด


Digital Marketing กลยุทธ์ทางการตลาดพร้อมเครื่องมือและเทรนด์ในอนาคต

Digital Marketing คือ กลยุทธ์ทางการตลาดในยุคดิจิตอลที่มี Digital Marketing Tools หลายประเภทให้เลือกใช้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามความต้องการ

Digital Marketing

Digital Marketing เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในยุคดิจิตอล ซึ่งมีหลากหลายประเภท โดยเจ้าของแบรนด์จำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจว่า Digital Marketing Tools แต่ละแบบมีลักษณะอย่างไร มีความสอดคล้องกับธุรกิจของตนเองหรือไม่ เพื่อให้แบรนด์สามารถทำการตลาดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด แล้ว Digital Marketing มีอะไรบ้าง กุญแจหลักในการทำ Digital Marketing อย่างมืออาชีพมีอะไรบ้าง และเทรนด์ Digital Marketing ต่อไปในอนาคตเป็นอย่างไร ไปดูกัน


ปูพื้นฐานเกี่ยวกับ Digital Marketing

ดิจิตอล มาร์เก็ตติง หรือ Digital Marketing คือ กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ช่องทางและเครื่องมือทางดิจิตอล เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจหรือองค์กร โดย Digital Marketing นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างความรู้สึกดีต่อแบรนด์ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ อาทิเช่น เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, อีเมล และอื่น ๆ

ซึ่งการใช้ Digital Marketing จะช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงและสร้างความผูกพันกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น อีกทั้งยังได้รับข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดในอนาคต ส่งผลให้แบรนด์สามารถวางแผนและปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที


Digital Marketing Tools ที่ควรรู้จัก

Digital Marketing Tools

Digital Marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดที่น่าสนใจมากในปัจจุบัน ด้วยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านดิจิตอลได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงมี Digital Marketing Tools เกิดขึ้นหลายประเภท เพื่อให้แบรนด์เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้

SEO

Digital Marketing Tools ประเภทแรก คือ SEO (Search Engine Optimization) เป็นการแต่งเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายค้นหาได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เว็บไซต์มีโอกาสติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เช่น Google, Bing, หรือ Yahoo

โดย Digital Marketing อย่าง SEO มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้มีความสัมพันธ์กับคำค้นหาที่ผู้ค้นหาใช้บ่อย ๆ ด้วยการปรับแต่งโครงสร้างของเว็บไซต์ เขียนเนื้อหาและใช้ลิงก์ที่มีคุณภาพ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายในการเพิ่มความน่าสนใจและความเหมาะสมของเว็บไซต์กับการค้นหา

ดังนั้น การทำ SEO มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง พร้อมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ต่อผู้เข้าชม จึงมีบทบาทสำคัญต่อ Digital Marketing ของธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการให้ผู้ค้นหาพบและเข้าถึงข้อมูลหรือสินค้าบริการที่ต้องการ

SEM (Paid search)

SEM (Search Engine Marketing) เป็น Digital Marketing Tools เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา รวมถึงการทำ Paid Search (การโฆษณาในการค้นหา) โดย Paid Search คือ การใช้เงินเพื่อการโฆษณาผ่านทางผลลัพธ์การค้นหาของเครื่องมือค้นหาต่าง ๆ อย่างเช่น Google Ads

โดยใน Paid Search จะปรากฏโฆษณาบนหน้าผลลัพธ์การค้นหา ซึ่งบางครั้งเรียกว่า "Ads" หรือ "Sponsored Results" ซึ่งเจ้าของแบรนด์สามารถกำหนดโฆษณาให้ปรากฏเมื่อมีผู้ค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาของกลุ่มเป้าหมาย การจ่ายเงินใน Paid Search จะเกิดขึ้นเมื่อมีการคลิกลิงก์โฆษณา (Cost Per Click) หรือสามารถจ่ายตามจำนวนการแสดงผล (Cost Per Mille) ถือว่าเป็น Digital Marketing อีกรูปแบบที่น่าสนใจ

ด้วยการใช้ Paid Search มีประโยชน์ในการทำโฆษณาอย่างรวดเร็ว เจ้าของแบรนด์สามารถควบคุมงบประมาณได้ง่าย เพราะสามารถกำหนดวงเงินที่พร้อมจะจ่ายได้ อีกทั้งยังวิเคราะห์และติดตามประสิทธิภาพของโฆษณาได้เป็นอย่างดี และสามารถปรับ Digital Marketing ได้ตามผลลัพธ์ที่ได้

Social media marketing

Social Media Marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการติดตาม, สร้างแบรนด์, เพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความสนใจกับสินค้าหรือบริการของแบรนด์ เป็น Digital Marketing ที่มีลักษณะขั้นตอน ดังต่อไปนี้

Content marketing

Digital Marketing Tools ประเภท Content Marketing เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการกระจายเนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยมีลักษณะ ดังนี้

Affiliate marketing 

Affiliate Marketing เป็น Digital Marketing Tools อีกประเภทที่น่าสนใจ ด้วยเป็นการร่วมมือระหว่างบุคคลทั่วไปที่สนใจ (affiliate) และเจ้าของแบรนด์ (merchant) เพื่อโปรโมทและขายสินค้าหรือบริการของเจ้าของแบรนด์นั้น ๆ ผ่านทางลิงก์ที่ได้รับค่าคอมมิชชั่น เมื่อมีการขายหรือการกระทำทางการตลาดที่กำหนดไว้ มีลักษณะ Digital Marketing ดังนี้

Affiliate Marketing เป็น Digital Marketing ที่มีความมั่นคง เพราะมีผลประโยชน์สำหรับทั้ง 2 ฝ่าย โดยเจ้าของแบรนด์ได้รับการโปรโมทและขายสินค้าได้ และบุคคลทั่วไปที่สนใจจะได้รับรายได้จากค่าคอมมิชชั่น ดังนั้น ความน่าเชื่อถือจึงมีบทบาทสำคัญใน Affiliate marketing เป็นอย่างมาก

Influencer marketing

Digital Marketing แบบ Influencer Marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีอิทธิพลในกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความนิยม ส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย จึงมีข้อควรระวัง ดังนี้

Email marketing

Email Marketing เป็น Digital Marketing Tools ที่ใช้อีเมลเป็นช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งข้อมูล, โปรโมชั่น, ข่าวสาร, หรือเนื้อหาทางการตลาดอื่น ๆ ไปยังผู้รับอีเมล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสนใจ, ส่งเสริมการขาย, และสร้างความรู้สึกต่อแบรนด์

ถือว่า Email Marketing เป็น Digital Marketing ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, เพิ่มยอดขาย, และส่งเสริมการตลาดทั่วไป เพราะเป็นการใช้ข้อมูลลูกค้าในการเข้าถึงอย่างครอบคลุมทุกคน ส่งผลให้ Digital Marketing Tools นี้ มีความยืดหยุ่นสูง ปรับตัวเข้าได้กับกลุ่มเป้าหมายทุกประเภท

Mobile marketing

Digital Marketing Tools ประเภท Mobile Marketing เป็นแพลตฟอร์มการตลาดที่เน้นการสื่อสารด้วยการใช้แพลตฟอร์มกับผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เพื่อให้สามารถสื่อสารกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น

Marketing automation

Digital Marketing Tools ประเภทสุดท้าย คือ Marketing Automation เป็นการตลาดที่ช่วยเจ้าของแบรนด์วางแผน, ดำเนินการ และวัดผลการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะตลาดดิจิตอลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น Marketing Automation จึงเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการและปรับปรุงกลยุทธ์ตลาด

Marketing automation คือ การใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีในการทำกิจกรรมการตลาดโดยอัตโนมัติ โดยให้ระบบทำงานเพื่อประมวลผล, วิเคราะห์, และดำเนินการตลาดตามข้อมูลและกติกาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า Marketing automation มักถูกนำมาใช้ เพื่อทำให้กระบวนการการตลาดเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.


Digital Marketing ช่วยให้การทำธุรกิจง่ายขึ้นอย่างไร

การใช้ Digital Marketing โดยเฉพาะ E-Commerce ที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ช่วยให้เจ้าของแบรนด์สามารถทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น เพราะมีการนำเสนอตัวตนของแบรนด์ในมุมมองของลูกค้า รวมถึงการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด (Personalization) จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ของผู้เข้าเว็บไซต์ได้

ด้วย Digital Marketing ข้อดี คือ ช่วยเชื่อมโยงเจ้าของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายผ่านโซเชียลมีเดียได้อย่างลงตัว ทำให้แบรนด์มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้ามากขึ้น พร้อมทั้งสามารถวัดผลลัพธ์ได้ในทันที เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต


3 Keys สำคัญ ทำ Digital Marketing แบบมืออาชีพ

Digital Marketing ข้อดี

Digital Marketing เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในยุคดิจิตอล จำเป็นต้องมี  3 Keys สำคัญ เพื่อช่วยให้เจ้าของแบรนด์สามารถใช้ Digital Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย คือ เป้าหมาย

Key แรกของ Digital Marketing คือ การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด ทั้งลักษณะ, พฤติกรรม และความต้องการ แบรนด์จะต้องเข้าใจ Customer Journey ว่า ลูกค้าต้องการอะไรบ้างในแต่ละช่วงเวลา เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน นอกจากนี้ ยังใช้ Data Analytics ในการติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยการใช้เทคโนโลยี เช่น Google Analytics หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีให้บริการ

เลือก Chanel ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

การเลือก Channel ที่เหมาะสมกับธุรกิจก็ถือว่าเป็นอีก Key สำคัญของ Digital Marketing ซึ่งต้องเลือกช่องทางโซเชียลมีเดียให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและลักษณะธุรกิจ โดยตรวจสอบว่า กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์นิยมใช้แพลตฟอร์มใด แล้วจึงจัดกลยุทธ์การโปรโมทในแพลตฟอร์มนั้น นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกประเภท Digital Marketing Tools เช่น SEO, SEM, Email Marketing หรือ Content Marketing เป็นกลยุทธ์ในการทำการตลาด

สร้างคอนเทนต์ให้ดึงดูด และวางแผนในระยะยาว

การสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูด และวางแผนในระยะยาว เป็น Key สุดท้ายของ Digital Marketing เพราะจะต้องสร้างเนื้อหาที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกสนใจ สอดคล้องกับสินค้าหรือบริการของแบรนด์ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย เช่น วิดีโอ, ภาพ, หรือเสียง เพื่อทำให้เนื้อหาของแบรนด์มีความหลากหลายและน่าสนใจ ตั้งเป้าหมายและวางแผน Content Calendar ในระยะยาว เพื่อโปรโมทในช่องทางต่าง ๆ ตาม Digital Marketing ที่วางแผนไว้


อัปเดตเทรนด์ Digital Marketing 

เทรนด์ Digital Marketing

Digital Marketing เป็นการตลาดในยุคดิจิตอล ซึ่งมีหลากหลายประเภท แต่ในปัจจุบันได้มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นักการตลาดจึงต้องติดตามเทรนด์ Digital Marketing ให้ดี เพราะนิยมเลือกใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) กันมากขึ้น โดยเลือกใช้ AI ใน Digital Marketing ดังนี้

การใช้ AI ใน Digital Marketing ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลาในการทำงานที่ซับซ้อน และช่วยให้เจ้าของแบรนด์สามารถตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ AI ยังช่วยให้ Digital Marketing มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าดียิ่งขึ้น


 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที