CXO.Asia

ผู้เขียน : CXO.Asia

อัพเดท: 06 ต.ค. 2006 11.24 น. บทความนี้มีผู้ชม: 4367 ครั้ง

ขณะนี้ประเทศของเรากำลังเจ็บป่วยเรื้อรัง จนอาการลุกลามรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
การแก้ไขเฉพาะหน้าเพื่อรักษาชีวิตนั้น น่าจะต้องผ่าตัดครั้งใหญ่ ในจุดหลักๆ ก่อน
แต่อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดใหญ่ หรือการปฎิรูปนี้ื ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย หรือสิ่งวิเศษ
สามารถแก้ไขทุกอย่างได้ และทำให้ทุกอย่างๆ ดีขึ้น อย่างยั่งยืน ยาวนาน


ตอนที่ ๑

ขณะนี้ประเทศของเรากำลังเจ็บป่วยเรื้อรัง จนอาการลุกลามรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

การแก้ไขเฉพาะหน้าเพื่อรักษาชีวิตนั้น น่าจะต้องผ่าตัดครั้งใหญ่ ในจุดหลักๆ ก่อน

แต่อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดใหญ่ หรือการปฎิรูปนี้ื ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย หรือสิ่งวิเศษ

สามารถแก้ไขทุกอย่างได้ และทำให้ทุกอย่างๆ ดีขึ้น อย่างยั่งยืน ยาวนาน

 

เครื่องมือวินิจฉัยโรค อาการ เพื่อให้การผ่าตัดรักษา ได้ถูกต้อง ถูกจุดมากที่สุด

มีสามอย่างคือ ความกล้าหาญ ความซื่อตรง และสติปัญญา

 

จุดหลักๆ ที่เรามองเห็นชัด คือ การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา

 

อันดับแรก การเมือง

เมื่อใช้เครื่องมือสามอย่าง วินิจฉัยอาการทางการเมือง แล้วเราจะพบว่า

 

ประชาชนทุกคน เป็นผู้เจ้าของประเทศ และเจ้าของอำนาจที่แท้จริง

ประชาชนทุกคน เป็นผู้เลือก กำหนด สร้างการเมืองขึ้นมาเอง

หากกล้าหาญ ซื่อตรงต่อใจตนเอง เราจะโทษแต่นักการเมืองไม่ได้

เราจะปฎิเสธ ความรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่เราเป็นเจ้าของ และสร้างขึ้นมากับมือเราเองไม่ได้

 

การเมืองอ่อนแอ เจ็บป่วย เรื้อรัง ลุกลาม รุนแรง เป็นกระจกที่ส่อง

ให้เห็นถึงต้นเหตุคือ  คนในชาติ อ่อนแอ เจ็บป่วย เรื้อรัง ลุกลาม รุนแรง เช่นกัน

การรักษาก็ต้องรักษาไห้ถูกจุด คือต้องรักษาคนในชาติให้แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่ดี

ความกล้าหาญ ความซื่อตรง และสติปัญญา ย่อมช่วยรักษา และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีได้ ในเบื้องต้น

 

สาเหตุหลักอีกอย่าง คือความอยุติธรรม หรือไม่เท่าเทียมกัน ในชาติของเรา

เกิดขึ้นจาก ความกล้าหาญ ความซื่อตรง และสติปัญญา ที่หายไปในชาติของเรา

ภายนอกคนเราย่อมอ่อนแอลง เพราะจิตใจภายในอ่อนแอลง เมื่อสามสิ่งนี้หายไปจากจิตใจ

ความอยุติธรรม หรือไม่เท่าเทียมกัน จึงเป็นเหมือนโรคร้าย ที่เกิดขึ้นได้ดี เมื่อจิตใจคนอ่อนแอ

 

สำหรับแต่ละคนในชาตินั้น จงกล้าหาญ จงซื่อตรง จงตรวจตอบทุกสิ่งด้วยสติปัญญา

จงช่วยให้คนอื่นในครอบครัว ในสังคม ในชาติของเรา กล้าหาญขึ้น ซื่อตรง และตรวจตอบทุกสิ่งด้วยสติปัญญา

 

สำหรับแต่ละคนในชาตินั้น จงเชิดชูความกล้าหาญ จงเชิดชูความซื่อตรง จงส่งเสริมตรวจตอบทุกสิ่งด้วยสติปัญญา

 

อันดับสอง เศรษฐกิจ

เมื่อใช้เครื่องมือสามอย่าง วินิจฉัยอาการทางเศรษฐกิจ แล้วเราจะพบว่า

 

ประชาชนทุกคน เป็นผู้เจ้าของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศที่ตนอาศัยอยู่

หากกล้าหาญ ซื่อตรงต่อใจตนเอง เราจะโทษแต่ปัจจัยภายนอกไม่ได้

เราต้องยืนบนลำแข้งของเราและพึ่งตัวเองให้ได้ก่อน เพื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

ต่อกระแสความเปลี่ยนแปลง อันเชี่ยวกราก อันเกรี้ยวกราด ดุจน้ำบ่าไหลหลาก

ลองคิดดูถ้าไม่เตรียมพร้อม ไม่สร้างภูมิคุ้มกัน ตัวเรา ครอบครัว สังคมและชาติ จะยังอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่

 

ในระดับชาติก็ต้องยืนบนลำแข้งของเราและพึ่งตัวเองให้ได้ก่อน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

เราผลิตน้ำมันเอง ไม่ได้ เราจึงไม่ควรเอาชีวิตของเราไป ผูกกับน้ำมันมากเกินไป

เรามีเงินทุนไม่มากพอ เราต้องรู้ประมาณตน และรู้จักอดออม เพื่อสะสมทุน

เราไม่ควรเอาชีวิตไปผูกกับหนี้มากเกินไป ไม่ควรเป็นหนี้เกินตัว เกินกว่าจะปลดดอกเบี้ย ปลดหนี้ได้ ฯลฯ

 

เศรษฐกิจ จริงๆแล้วเป็นเรื่องของปากท้อง เป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเพื่อการดำรงชีพ

เช่น ปัจจัยสี่ (อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค) ดังเช่นยุคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

แต่ในยุคปัจจุบันคือยุคสื่อสารข้อมูล ข้อมูลต่างๆ ตกผลึกเป็นความรู้ ความรู้สร้างเทคโนโลยีที่ดีกว่าเดิมขึ้นมา ตลอดเวลา

ทำให้สามารถทำทุกอย่างได้ง่ายขึ้น ดีขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิมมาก ทำให้เกิดปัจจัย ห้า หก เจ็ด ไปเรื่อย

ตามความต้องการที่ไม่สิ้นสุด และความสามารถในการตอบสนองด้วยเทคโนโลยีที่ดีกว่าเดิมขึ้นมา ตลอดเวลา

 

สองสิ่งพื้นฐานสำหรับทุกระบบเศรษฐกิจ คือ คุณภาพและความรวดเร็ว (หรือประสิทธิภาพ)

ประเทศของเรายังไม่พร้อม ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่พร้อม สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้

ประเทศของเราชินกับสังคมเกษตรกรรม เพราะเปลียนแปลงช้าและสงบสุข ยังไม่เข้าใจ ความคิดยุคอุตสาหกรรมได้

ประเทศของเราเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม แค่คนหนุ่มสาว ที่ทิ้งสังคมชนบท เข้ามายังเมืองที่มีอุตสาหกรรม

ส่วนคนสูงวัยและเด็กๆ ซึ่งเป็นผู้คนอีกส่วนใหญ่ ยังโดนถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ในชนบทต่างๆ ทั่วทั้งประเทศของเรา

 

แต่คนหนุ่มสาว ส่วนใหญ่ก็ขาดการศึกษาและทักษะที่ดี จึงเป็นได้แค่ผู้ใช้แรงงาน ระบบอุตสาหกรรม

มีแค่คนสังคมเมืองที่มีโอกาส ซึ่งเป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้น ที่มีโอกาสได้รับการศึกษาและมีทักษะที่ดี

และเป็นผู้ใช้ความรู้ ในระบบอุตสาหกรรมได้ จึงเป็นความไม่เท่าเทียมอย่างหนึ่งในประเทศของเรา

 

ดังนั้นถ้าทุกท่าน ที่ได้อ่านถึงตรงนี้ ย่อมเป็นคนที่มีโอกาสมากพอสมควร

ขอจงกล้าหาญ ของจงกล้าแบ่งปันโอกาส ความรู้ ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ต่างๆ ไปสู่ส่วนที่ยังขาดอยู่อีกมาก

หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีโอกาสทุกๆคน เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ เป็นคุณมหาศาล แก่ผู้คน แก่ชาติ แก่ตัวเราเอง

ที่อาศัย เิติบใหญ่ ด้วยพระคุณของชาติ ของแผ่นดินแม่ อันมีพระคุณยิ่งของเรา

 

 

อันดับสาม การศึกษา

เมื่อใช้เครื่องมือสามอย่าง วินิจฉัยอาการทางการศึกษา แล้วเราจะพบว่า

 

เป็นผลต่อเนื่องมาจากเศรฐกิจที่ไม่เท่าเทียม คนส่วนน้อยที่มีโอกาส มีเศรษฐกิจ มีการศึกษาที่ดี

แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศ ยังขาดโอกาส ยังยากจนและขาดการศึกษาที่ดี

ลองคิดดูว่า ถ้าประเทศเป็นเหมือนร่างกาย คนส่วนน้อยหรือแค่คนเมือง เป็นส่วนหัว

เราเปรียบเหมือนประเทศที่โตแต่หัว แบบผิดปกติ ส่วนอื่นของร่างกาย อ่อนแอ แคระเกร็น

 

ทุกๆคน ในชาติของเรา แผ่นดินแม่ของเรา จะสงบสุข แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับ

เราทุกคนในยุคนี้ และสำหรับลูกๆ หลานๆ ของเราในยุคหน้าหรือไม่

เราอยากจะโดนลูกๆ หลานๆ เชิดชู ยกย่อง สรรเสริญ เราไปในทางใด

 

สิ่งพื้นฐานเป็นแก่นของการศึกษา คือ การสร้างคน

ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาระบบใด ในระบบ นอกระบบ ด้วยตัวเอง ด้วยตัวงาน ด้วยการฝึกฝน

ในทุกกิจกรรมๆ คือการเรียนรู้ และเราเรียนรู้ก็ เพื่อพัฒนา เพื่อสร้างคน สร้างตัวเราให้สมบรูณ์ขึ้น ให้ดีขึ้น

หากไม่แน่ใจ ของจงกล้าหาญ ซื่อตรง และตรวบสอบทุกอย่างด้วยสติปัญญา

 

ดังนั้นถ้าทุกท่าน ยังได้อ่านถึงตรงนี้

ขอจงกล้าหาญ จงสร้างโอกาส ความรู้ ความรู้ ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ไปสู่ส่วนที่ยังขาดอยู่อีกมาก

ขอจงกล้าหาญ จงสร้างตนเองขึ้นมา จงสร้างครอบครัว สังคมและประเทศที่แข้มแข็ง ขึ้นมาด้วย สมองและสองมือของเราเอง

หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีโอกาสทุกๆคน เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ เป็นคุณมหาศาล แก่ผู้คน แก่ชาติ แก่ตัวเราเอง

ที่อาศัย เิติบใหญ่ ด้วยพระคุณของชาติ ของแผ่นดินแม่ อันมีพระคุณยิ่งของเรา

 

ขอจงกล้าหาญ ขอจงโชคดี


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที