วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 17 ม.ค. 2024 14.17 น. บทความนี้มีผู้ชม: 539 ครั้ง

Smart Living สิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตคุณมีคุณภาพมากขึ้น แล้ว Smart Living คืออะไร ข้อดี-ข้อเสียของ Smart Living พร้อมยกตัวอย่าง Smart Living ในปัจจุบัน


Smart Living คืออะไร ยกระดับการใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

Smart Living คืออะไร

ในปัจจุบันที่ยุคของเทคโนโลยีเติบโตและพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ทำให้ทุกการใช้ชีวิตในทุกวันนี้รอบล้อมไปด้วยการใช้งานด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเทคโนโลยีนั้นได้เติบโตและมีโซลูชันเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่เรียกว่า Smart Living ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายที่จะช่วยให้การอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ต่าง ๆ นั้นเหมาะกับทุกกลุ่มสังคม สะดวกสบาย ปลอดภัยขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดนแท้จริงแล้ว Smart Living คืออะไรนั้นไปดูกัน

Smart Living คืออะไร?

Smart Living คือ เมืองหรือสถานที่ที่มีการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ตามหลักอารยสถาปัตย์ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ให้ประชาชนนั้นมีความสุขในการดำรงชีวิตที่ดี สุขภาพดี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Smart Living จะมุ่งเน้นไปที่การให้บริการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ต่อการดำรงชีวิต และสุขภาพ โดยเฉพาะการเตรียมเพื่อเข้าสู่สังคมสู่อายุ และการเพิ่มความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อการเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรม ไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามชีวิตปกติประจำวัน 

โดยประเทศไทยตอนนี้นั้นได้มีหลาย ๆ จังหวัด มหาลัย และชุมชนที่เริ่มพัฒนาระบบต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อเข้าสู่ Smart Living แล้ว โดยนำแบบตัวอย่างจากหลาย ๆ ประเทศมาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของตนเอง ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี เนื่องจากต่างประเทศนั้นมีหลายโครงการที่กำลังพัฒนา และพัฒนาเสร็จสิ้นและสามารถนำมาใช้ได้จริงหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น ใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด พื้นที่สาธารณะที่รับรองผู้พิการ การร้องเรียนทุจริตโดยตรง พื้นที่เพื่อแสดงความคิดเห็น เป็นต้น

โดย Smart Living นั่นเป็นอีก 1 ใน 7 ด้านที่เป็นการพัฒนาไปสู่ เมืองอัจฉริยะ หรือก็คือ Smart City นั่นเอง ซึ่งแต่ละด้านนั้นจะแตกต่างกันไปอย่างเช่นทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นการร่วมมือระหว่างธุรกิจและนวัตกรรมส่วนทางด้านพลเมืองจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาต่าง ๆ 

หลัก อารยสถาปัตย์ (Universal Design) เกี่ยวกับ Smart Living อย่างไร?

อย่างแรกนั้นต้องเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่า อารยสถาปัตย์ (Universal Design) กันก่อนซึ่ง อารยสถาปัตย์ นั้นใจความสำคัญคือ “หลักการออกแบบและการมีส่วนร่วมของมวลชนกับสภาพแวดล้อมให้กับคนทุก ๆ กลุ่มไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ก็ตาม กลุ่มผู้สูงอายุ (Older people) คนปกติ ผู้พิการ (people with disabilities) เพื่อให้ปลอดจากอุปสรรคในการใช้งานสิ่งต่าง ๆ เน้นสร้างความเท่าเทียมเพื่อให้ทุกกลุ่มคนเข้าถึงพื้นที่ให้บริการได้อย่างไม่มีอุปสรรคและเท่าเทียม 

หลักอารยสถาปัตย์นั้นเป็นจุดเริ่มต้นมาจากกฏหมาย The Americans with Disbilities Act (ADA) จากทางประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ Smart Living ซึ่งจะช่วยให้ทุกกลุ่มคนนั้น มีสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตที่ดี สุขภาพที่ดีขึ้น และ เท่าเทียมกันทุกกลุ่มคนซึ่งจะพัฒนาไปจนเป็น Living City ได้พร้อมกับในด้านอื่น ๆ

ข้อดี-ข้อเสีย Smart Living รู้ไว้เปลี่ยนการใช้ชีวิต

ข้อดี และ ข้อเสียของ Smart Living

Smart Living นั้นช่วยให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับทุกกลุ่มคน โดยเราสามารถดูข้อดี ข้อเสียของ Smart Living มีดังนี้

ข้อดีของ Smart Living

Smart Living นั้นช่วยให้การดำรงชีวิตของประชาชนใช้บริการนั้นมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันขึ้น สะดวกสบาย และทำให้ผู้ทุกกลุ่มผู้คนนั้นสามารถใช้บริการได้อย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นส่วนในการผลักดันสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ให้เท่าเทียมกันอีกด้วย

ข้อเสียของ Smart Living

Smart Living นั้นไม่เพียงแต่การออกแบบเพื่อสภาพแวดล้อมนั้นจะต้องใช้เทคโนโลยีเป็นระบบจำนวนมากเพื่อให้เป็นระเบียบ จึงอาจทำให้ความรู้สึกนั้นไม่เป็นส่วนตัวมากนั้นกับข้อมูลส่วนตัวและอาจมีผู้นำใช้ข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดได้ และอาจทำให้ผู้คนไม่คุ้นชินต่อสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นไปได้

ตัวอย่างของ Smart Living

Smart Living นั้นมีหลายโครงการเพื่อพัฒนาการใช้ชีวิตของสังคมด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเราสามารถยกตัวอย่างโครงการพัฒนาระบบให้เป็น Smart Living ได้ดังนี้

Smart Living ในเมือง

Smart Living ในบ้าน (Smart Home)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Smart Living

Smart Living นั้นเริ่มหลั่งไหลเข้ามาสู่เมืองและที่อยู่อาศัยในหลาย ๆ แห่งแล้วในปัจจุบันโดยอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Smart Living อยู่บ้างโดยคำถามที่พบบ่อยมีดังนี้

Smart Living เกี่ยวข้องกับ Smart Mobile อย่างไร?

Smart Living นั้นมีการใช้เทคโนโลยีเป็นระบบเพื่อการใช้งานซึ่งหนึ่งในการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานนั้นคือโทรศัพท์ที่ทุกคนนั้นต้องมีนั้นเอง ซึ่งเป็น platform ที่ใทำให้ทุกคนนั้นเข้าถึงและใช้บริการได้ง่ายดังนั้น Smart Moblie นั้นเป็นตัวเลือกที่ดีเพื่อเป็นการประยุกต์ใช้ต่อระบบ Smart Living นั่นเอง

Smart Living ส่งผลต่อ Smart City อย่างไร?

Smart Living นั้นเป็นการพัฒนาทางด้านสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับการใช้ชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในด้านที่ต้องพัฒนาและยกระดับคุณภาพเพื่อให้รวมเป็น Smart City ที่ยกระดับในหลาย ๆ ด้าน

โดยหากเกิดข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือมีคำถามสามารถติดต่อได้ที่

สรุป Smart Living + Copywriting

Smart Living นั้นหลาย ๆ คนอาจไม่เคยได้ยินแต่ได้สัมผัสมาบ้างแล้ว ซึ่ง Smart Living นั้นช่วยพัฒนาการดำรงชีวิตและสภาพแวดล้อมต่าง ๆด้วยระบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับทุกกลุ่มคนด้วยความเท่าเทียม ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้คนนั้นดำรงชีวิตด้วยความสบายใจ


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที