สีฟ้า

ผู้เขียน : สีฟ้า

อัพเดท: 17 ม.ค. 2008 22.32 น. บทความนี้มีผู้ชม: 12342 ครั้ง

ลองอ่านดูก่อนนะคร๊า ><


ชีวิตมัธยมปลายก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี (ประกวด)

ชีวิตมัธยมปลายก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี (ประกวด)

 

ชีวิตมีอะไรตั้งมากมายที่จะต้องเรียนรู้ ทั้งด้านดีและไม่ดี ทั้งที่มีประโยชน์ต่อเราเองและไม่มีประโยชน์เลย การดำรงชีวิตของมนุษย์นี้เองก่อให้เกิด คำว่า เทคโนโลยี ซึ้งมีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลาช้านาน เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้แก้ปัญหาในเรื่องต่างๆที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ ก่อให้เกิดความสะดวกแก่ตนเอง เทคโนโลยีจึงมีหลากหลายรูปแบบ ในโลกโลกาภิวัตน์ทุกชีวิตล้วนต้องดิ้นรนเพื่อการอยู่รอด หากต้องการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์โดยแท้จริง  จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาต่อไป

                เทคโนโลยีที่สามารถนำมาพัฒนาการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้ เช่น การประกอบอาชีพ การศึกษา และการดำรงชีพ เทคโนโลยีจึงมีความสำคัญและกลายเป็นปัจจัยหนึ่งของการดำรงชีวิต ด้านการประกอบอาชีพโดยเฉพาะด้านการทำเกษตรหรือปศุสัตว์  เช่น การตัดแต่งพันธุกรรม สามารถตัดแต่งได้ทั้งพืชและสัตว์ เป็นการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของมนุษย์หรือผลผลิต อีกทั้งเป็นการสร้างผลผลิตใหม่ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพมากกว่าของเดิม ด้านอุสาหกรรมนำมาใช้เพื่อทุ่นแรงและลดจำนวนผู้ถูกใช้แรงงาน ทำให้สามารถผลิตได้รวดเร็วกว่าแรงงานของมนุษย์ ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน และรักษาสิ่งแวดล้อม
                        

เทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจจากทั่วทุกมุมโลก เป็นที่แพร่หลายถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากร อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารที่ได้รับความนิยมเพราะสะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ เป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนรู้จักกันดี ใช้กันอย่างแพร่หลายสามารถทำงานได้หลายรูปแบบ มีทั้งอินเตอร์เน็ตที่ไว้สำหรับติดต่อสื่อสาร หรือศึกษาหาความรู้ เรียกได้ว่า หาได้ครบทุกมุมโลก หุ่นยนต์ ยานอวกาศ เป็นวิทยาการความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี ส่วนใหญ่ใช้ในอุสาหกรรมที่ต้องมีความเกี่ยงข้องกับเทคโนโลยี สามารถส่งออกนอกโลกเพื่อสำรวจอวกาศได้ และมีการพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ เช่น นาโนเทคโนโลยีเป็นการจัดการ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อให้มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับการใช้งาน ปัจจุบันได้มีการออก พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นการบ่งบอกว่าสังคมให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากขึ้น ตลอดจนได้

ไว้ในรูปแบบการศึกษาของเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน เพราะเทคโนโลยีเป็นความล้ำหน้า หากเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถยกระดับฐานะทางสังคมและนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศ


          

เทคโนโลยี จึงเป็นความรู้และเทคนิคที่มนุษย์พัฒนาหรือสร้างขึ้นเอง มีการนำมาประยุกต์กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ กล่าวคือมนุษย์คิดค้นมาเพื่อแก้ปัญหา เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมีมากมายเกิดความจำกัดบวกกับจิตสำนึกของมนุษย์เองทำให้มนุษย์ใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ผิด ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเหตุนี้เองมนุษย์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป


รูปของตนเอง และรูปโรงเรียน

 

ชื่อ นางสาว ณวรัตน พิชัย

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่โรงเรียน 600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง 

อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี 

ประเทศไทย  34000 

อาจารย์ที่ปรึกษา    1. อ. ตวงพร ศรีธัญรัตน์ 2. อ. วรรณพร สิงคิบุตรบทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที