Bancha

ผู้เขียน : Bancha

อัพเดท: 11 ก.ค. 2023 15.31 น. บทความนี้มีผู้ชม: 139 ครั้ง

Summer camp Thailand ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กได้ เป็นค่ายปิดเทอม และ แคมป์ปิดเทอมที่วิเคราะห์และทำมาจากผลวิจัยระดับโลก เพื่อพัฒนาลูกของคุณและค้นหาศักยภาพภายใน


Summer camp Thailand ค่ายปิดเทอมรูปแบบใหม่สำหรับเด็กทุกคน

 

Summer camp Thailand ค่ายปิดเทอมรูปแบบใหม่สำหรับเด็กทุกคน

Summer camp Thailand ค่ายปิดเทอมที่ออกแบบมาจากความเข้าใจของเด็กจริง เพื่อให้เข้ากับเด็กมากที่สุด แคมป์ปิดเทอมที่ออกแบบตามการวิจัยระดับโลก ที่การันตีความน่าเชื่อถือ ประกอบกับความรู้ความสามารถของ SMART i-CAMP ที่จะสามารถนำพาให้ค่ายสำเร็จลุล่วงตามเผ้าหมายของผู้ปกครองแต่ละคนได้

 

SMART i-CAMP เป็นองค์กรฐานความรู้ที่นำเอาความรู้จากงานวิจัยด้านการศึกษาที่ปรับให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ ทั้งสนุกและได้เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ให้ทั้งเด็กและผู้ปกครองเข้าใจกระบวนการและเห็นผลลัพธ์ได้ง่ายผ่าน Summer camp Thailand ที่เป็นทั้งค่ายปิดเทอม และแคมป์ปิดเทอม ที่จะเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับลูกหลานของท่านได้

Summer camp Thailand ค่ายปิดเทอมที่พัฒนาจากงานวิจัยระดับโลก

Summer camp Thailand ค่ายปิดเทอมจาก SMART i-CAMP ของเราเป็นแคมป์ปิดเทอมที่ออกแบบมาจากผลงานการวิจัยด้านการศึกษาระดับโลกที่พัฒนาให้เกิดขึ้นจริงในรูปแบบค่ายปิดเทอม หรือ แคมป์ปิดเทอม เพื่อให้เด็กสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่กระทบการเรียนในโรงเรียน รวมถึงผลจากการเข้าร่วม Summer camp Thailand ที่จะทำให้เด็กสามารถค้นหาตัวเองเจอและได้พัฒนาศักยภาพพร้อมเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ที่ไม่ได้ถูกสอนในโรงเรียน แต่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิต

 

โดย Summer camp Thailand จาก SMART i-CAMP ที่จะจัดขึ้นในทุกช่วงปิดเทอมจะประกอบไปด้วย 5 หลักสูตรที่เป็นผลจากงานวิจัยระดับโลกจากทั่วทุกมุมโลก ครบจบในที่เดียว ให้คุณสามารถหาค่ายที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพลูกของคุณได้อย่างแท้จริง

 

7 Habits สร้างอุปนิสัย 7 อย่าง เปลี่ยนชีวิตจากภายใน

หลักสูตร 7 Habits โดย Summer camp Thailand จาก SMART i-CAMP เป็นหลักสูตรที่เน้นยึดหลักการที่เขียนโดย Stephen R. Covey นักจิตวิทยาชื่อดังชาวอเมริกา ที่กล่าวถึงการสร้างเสริมอุปนิสัยที่ดี 7 อย่างให้แก่เด็ก ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งกับตนเอง การทำงานร่วมกันผู้อื่น และลับคมอุปนิสัยให้เฉียบคมมากขึ้น การที่เด็กฝึกให้ตนเองมี 7 Habits จะทำให้ประสบความสำเร็จและสามารถมีความสุขกับการใช้ชีวิต ทั้งกับตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ผ่านการเข้าร่วม Summer camp Thailand จาก SMART i-CAMP ที่เป็นแคมป์ปิดเทอมคุณภาพให้ลูกของคุณ

 

Critical Thinking เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

หลักสูตรที่สองของ Summer camp Thailand จาก SMART i-CAMP ที่จะส่งเสริมให้บุตรหลานคิดวิเคราะห์ เพิ่มพูนทักษะการคิดอย่างเป็นระบบด้วยการสังเกตและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจอย่างถี่ถ้วน Critical Thinking นับว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน เพราะการมี Critical Thinking จะทำให้เรารับข้อมูลและไตร่ตรองได้อย่างเป็นระบบ และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีเหตุและผล พร้อมพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ไปได้จากการมี Critical Thinking

 

Growth Mindset และ Self-Esteem ทำลายกรอบเดิมเพื่อก้าวใหม่

หลักสูตรที่พัฒนามาจากงานวิจัยของ Dr. Carol Dwec นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ม ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เชื่อว่ากรอบความคิดของคนนั้นเปลี่ยนแปลงได้ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ Summer camp Thailand จาก SMART i-CAMP ได้แรงบันดาลใจและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เด็ก ๆ ไม่กลัวความผิดพลาด กล้าลองทำสิ่งใหม่ ๆ เปิดใจกับโลกกว้าง เพื่อให้เด็กเรียนรู้ว่าความผิดพลาดคือรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ การมี Growth Mindset และ Self-Esteem จะช่วยให้เด็กมีความสุขกับเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยการยอมรับตัวเอง เป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่จะสอนให้เด็กยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นในตนเองจากแก่นของตัวเองและส่งต่อออกมาสู่ภายนอก

 

Life Skills เสริมสร้างทักษะชีวิต ให้พร้อมปรับตัวอยู่เสมอ

การปรับตัวก็เป็นอีกหนึ่งในทักษะที่สำคัญทั้งต่อการใช้ชีวิตในโลกที่อะไรไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ รวมถึงชีวิตการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในสายงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การมี Life Skills ที่ไม่สามารถหาเรียนได้จากห้องเรียนทั่ว ๆ ไป จึงเป็นฐานคิดสำคัญที่ Summer camp Thailand จาก SMART i-CAMP จัดทำค่ายปิดเทอม หรือ แคมป์ปิดเทอมที่สอนให้เด็กมีทักษะชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การคิดอย่างเป็นระบบ ความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ การเข้าใจผู้อื่น ที่จะทำให้เด็กฝึกฝนให้ตัวเองเป็นคนที่มีเหตุผล ใช้ชีวิตแบบพลิกแพลงได้อยู่เสมอ เพื่อให้เข้ากับชีวิตในยุคสมัยใหม่นี้

 

Grit เพิ่มความพยายามและการสามารถกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้ง

หลักสูตรที่พัฒนามาจากผลงานการศึกษาของ Angela Duckworth ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้บอกไว้ว่า Grit เป็นการเรียนรู้ที่ผสมระหว่าง ใจรัก (Passion) และ ความเพียร (Perseverance) โดยการเรียนรู้ประเภทนี้ต้องใช้เวลาและการอดทนเพื่อไปถึงเป้าหมาย Summer camp Thailand จาก SMART i-CAMP จึงได้จัดทำค่ายปิดเทอม หรือ แคมป์ปิดเทอมที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการเข้าค่าย เพื่อเสริมสร้างทักษะดังกล่าว ผ่านการฝึกฝนความพยายาม รู้จักความล้มเหลว และสามารถลุกขึ้นได้เองจากความล้มเหลวที่เกิดขึ้น

เมื่อโตขึ้นก็จะสามารถรับมือปัญหาและอุปสรรคได้อย่างดีเยี่ยม

 

Summer camp Thailand จาก SMART i-CAMP มีความมุ่งมั่นที่จะจัดค่ายปิดเทอม หรือ แคมป์ปิดเทอม ที่จะมอบประสบการณ์ ความรู้ และเครื่องมือที่อยู่ภายในสมองและจิตใจให้เด็กสามารถมีเครื่องมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะชีวิต หรือสิ่งที่ได้จากแคมป์ นำไปใช้ในอนาคตเพื่อให้เกิดการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุและผลด้วยความเฉลียวฉลาดอย่างแท้จริง

 

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที