กึ่งสำเร็จรูป

ผู้เขียน : กึ่งสำเร็จรูป

อัพเดท: 03 มี.ค. 2008 01.51 น. บทความนี้มีผู้ชม: 12270 ครั้ง

ข่าว และข้อมูล
สำหรับการเลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคม 2550


ผลการเลือกตั้ง ส.ว.ทั่วประเทศ (อย่างไม่เป็นทางการ)

กด Ctrl+F เพื่อค้นหาจังหวัดที่ท่านต้องการ

กระบี่

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด278,764คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ179,224คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)159,926บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน14,199บัตร
บัตรเสีย5,099บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายภิญโญสายนุ้ย60,030คะแนน
หมายเลข2นายแสงชัยวสุนธรา54,479คะแนน
หมายเลข3นายฉลวยรอดเกิด22,521คะแนน

กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด4,181,581คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ1736476คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)1541769บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน177283บัตร
บัตรเสีย17424บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข5นางสาวรสนาโตสิตระกูล758403คะแนน
หมายเลข29นายนิติพงษ์ห่อนาค222634คะแนน
หมายเลข6นายอนุสรณ์ธรรมใจ200579คะแนน

กาญจนบุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด541043คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ282612คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)239890บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน30985บัตร
บัตรเสีย11737บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายสุรพงษ์ตันธนศรีกุล190517คะแนน
หมายเลข2นายเสนาะศิลาแรง48619คะแนน

กาฬสินธุ์

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด718517คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ388345คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)360412บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน18365บัตร
บัตรเสีย9568บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข7นายสิทธิศักดิ์ยนต์ตระกูล144629คะแนน
หมายเลข4นายประยงค์โมคภา105975คะแนน
หมายเลข2นายนิติลักษณ์กาฬสินธุ์41264คะแนน

กำแพงเพชร

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด483508คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ288871คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)261216บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน14740บัตร
บัตรเสีย12915บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข2นายกฤชอาทิตย์แก้ว195895คะแนน
หมายเลข1นายอุดมวราหะ29272คะแนน
หมายเลข6นายจรัญอิสระบัณฑิตกุล24488คะแนน

ขอนแก่น

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด1293880คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ826559คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)755891บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน41801บัตร
บัตรเสีย28867บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข9นายประเสริฐประคุณศึกษาพันธ์356800คะแนน
หมายเลข1นายจุลนพทองโสภิต295236คะแนน
หมายเลข5นายสุพรรณแก้วหลวง21312คะแนน

จันทบุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด372020คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ225390คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)201538บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน17684บัตร
บัตรเสีย6168บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข2นายมงคลศรีคำแหง120352คะแนน
หมายเลข1นายวีระนามพระจันทร์71135คะแนน
หมายเลข3นายดุรงค์ฤทธิ์วิเศษะภูติ9302คะแนน

ฉะเชิงเทรา

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด484,360คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ282,326คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)257,431บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน17,312บัตร
บัตรเสีย7,583บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข2นายนิคมไวยรัชพานิช92,243คะแนน
หมายเลข3พล.ต.อ.สมชายวาณิชเสนี84,570คะแนน
หมายเลข4นายทรงชัยรัตนสุบรรณ66,753คะแนน

ชลบุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด890,113คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ393,477คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)329,308บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน52,357บัตร
บัตรเสีย11,812บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายสุรชัยชัยตระกูลทอง167,375คะแนน
หมายเลข4พล.ร.อ.สมภพภูริเดช49,866คะแนน
หมายเลข3พล.ร.ต.หญิงดาราบุรสิกพงศ์48,574คะแนน

ชัยนาท

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด248,429คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ147,485คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)132,509บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน9,790บัตร
บัตรเสีย5,186บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข7นางจิตร์ธนายิ่งทวีลาภา38,833คะแนน
หมายเลข1นายองอาจหลำอุบล31,770คะแนน
หมายเลข4นางอารีคำสวัสดิ์28,309คะแนน

ชัยภูมิ

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด813,816คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ445,193คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)412,954บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน18,328บัตร
บัตรเสีย13,911บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นางพรทิพย์จันทร์รัตนปรีดา256,021คะแนน
หมายเลข3นายอภิรักษ์ชัยวิรัตนะ78,952คะแนน
หมายเลข2นายนพดลฉัตรชัยพลรัตน์65,389คะแนน

ชุมพร

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด347,497คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ215,180คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)194,059บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน17,339บัตร
บัตรเสีย3,782บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข2พล.ต.กลชัยสุวรรณบูรณ์122,964คะแนน
หมายเลข1นายฉัตรภากรจันทรมงคล49,725คะแนน
หมายเลข3นายอดิศักดิ์พุ่มพัว20,943คะแนน

เชียงราย

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด830597คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ551854คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)450164บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน57969บัตร
บัตรเสีย43721บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข5นางจิราวรรณวัฒนศิริธร214384คะแนน
หมายเลข7นายปรีชาพัวนุกุลนนท์146834คะแนน
หมายเลข1นายอาสาเม่นแย้ม37276คะแนน

เชียงใหม่

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด1174959คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ832179คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)688299บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน106358บัตร
บัตรเสีย37522บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายชูชัยเลิศพงศ์อดิศร171415คะแนน
หมายเลข11นายสราวุฒิแซ่เตี๋ยว137077คะแนน
หมายเลข9นายสวัสดิ์ศรีสุวรรณดี83697คะแนน

ตรัง

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด419603คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ290016คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)271145บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน13481บัตร
บัตรเสีย5390บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข3นายวิเชียรคันฉ่อง133663คะแนน
หมายเลข2นายชวลาสัมพันธรัตน์111965คะแนน
หมายเลข1นายเรวัตตะฮุนพงษ์สิมานนท์14945คะแนน

ตราด

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด153422คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ89276คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)82215บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน5064บัตร
บัตรเสีย1997บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข4นายสุพจน์เลียดประถม44911คะแนน
หมายเลข3นายชุมพลเลิศรัฐการ22881คะแนน
หมายเลข1นายเอนกทองย้อย7394คะแนน

ตาก

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด314023คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ202963คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)171595บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน16368บัตร
บัตรเสีย15000บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข3นายชรินทร์หาญสืบสาย60958คะแนน
หมายเลข1นายจำลองโสมาศรี58067คะแนน
หมายเลข2นายวีระจุฑาคุปต์22214คะแนน

นครนายก

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด184063คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ112952คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)101259บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน8199บัตร
บัตรเสีย3494บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข3นายธวัชชัยบุญมา63408คะแนน
หมายเลข1นายพงษ์เดชวิบูลย์ธนสาร28339คะแนน
หมายเลข2นายบุญส่งวรวัฒน์5550คะแนน

นครปฐม

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด615083คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ316648คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)253881บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน53885บัตร
บัตรเสีย8882บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข2นายสมชาติพรรณพัฒน์142026คะแนน
หมายเลข1นายธนาวัติเขียวรุ้งเพชร48106คะแนน
หมายเลข8นางอนงค์นารถอัครสิทธิศักดิ์16198คะแนน

นครพนม

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด495863คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ280169คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)259064บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน12462บัตร
บัตรเสีย8643บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข3นายวิทยาอินาลา134105คะแนน
หมายเลข1นายพัชรินทร์ณนครพนม71281คะแนน
หมายเลข2นายสุนทรจัตุชัย52336คะแนน

นครราชสีมา

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด1857345คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ1001155คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)889190บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน81511บัตร
บัตรเสีย30454บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายสุเมธศรีพงษ์452974คะแนน
หมายเลข2นายอนุวัฒน์คณาจันทร์251718คะแนน
หมายเลข7นายสุทธิชัยลินดาวรรณ54548คะแนน

นครศรีธรรมราช

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด1076951คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ612114คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)550193บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน34919บัตร
บัตรเสีย27002บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข2นายสิริวัฒน์ไกรสินธุ์331050คะแนน
หมายเลข4นายสวัสดิ์แกล้วทนงค์217635คะแนน

นครสวรรค์

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด791155คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ418563คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)364299บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน34880บัตร
บัตรเสีย19384บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นางอรพินท์มั่นศิลป์196337คะแนน
หมายเลข7รอ.จักรวาลตั้งกากรณ์76621คะแนน
หมายเลข8นายเพิ่มศักดิ์ศรวณีย์19610คะแนน

นนทบุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด763574คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ358438คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)294902บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน54864บัตร
บัตรเสีย8672บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1ดร.ดิเรกถึงฝั่ง195830คะแนน
หมายเลข3นายกิตติชัยปฏิภาณประเสริฐ27059คะแนน
หมายเลข4ดร.ยวดแก้วแดง20093คะแนน

นราธิวาส

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด455972คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ275784คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)228371บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน31336บัตร
บัตรเสีย16077บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข2นายมูหามะรอสดีบอตอ118530คะแนน
หมายเลข1นายแวดือราแมแวดาโอะ108637คะแนน

น่าน

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด356897คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ240375คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)208698บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน19403บัตร
บัตรเสีย12274บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายโสภณศรีมาเหล็ก54445คะแนน
หมายเลข5นายอนนต์ตันตระกูล51583คะแนน
หมายเลข8นายสมชายพันธุ์แก้ว36485คะแนน

บุรีรัมย์

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด1091063คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ536148คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)474573บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน37378บัตร
บัตรเสีย24197บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข2นายทวีศักดิ์คิดบรรจง245548คะแนน
หมายเลข5นายพลกฤตเนาว์ประโคน93863คะแนน
หมายเลข3นายชาญณรงค์เอี่ยมอิทธิฤทธิ์80965คะแนน

ปทุมธานี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด653616คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ310259คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)261811บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน41848บัตร
บัตรเสีย6600บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายไพบูลย์ซำศิริพงษ์134243คะแนน
หมายเลข3นางศิรินาฎหาญสวัสดิ์53571คะแนน
หมายเลข2ร.อ.พิชิตรัตนเพชร21698คะแนน

ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด356124คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ197136คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)179532บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน13279บัตร
บัตรเสีย4325บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายธันว์ออสุวรรณ93213คะแนน
หมายเลข2นายทิวาศุภจรรยา52128คะแนน
หมายเลข4นายสุชนอินทเสม25794คะแนน

ปราจีนบุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด319358คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ197377คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)176723บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน14566บัตร
บัตรเสีย6088บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายสุรเดชจิรัฐิติเจริญ118052คะแนน
หมายเลข2นายเอนกรัตนวงศ์27269คะแนน
หมายเลข3นายเกษมมกราภิรมย์20598คะแนน

ปัตตานี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด403708คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ235573คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)200843บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน19767บัตร
บัตรเสีย14963บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1ผศ.ดร.วรวิทย์บารู101587คะแนน
หมายเลข3นายอับดุลรอนิกาหะมะ49667คะแนน
หมายเลข4นายเพิ่มนิลรัตน์33660คะแนน

พระนครศรีอยุธยา

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด559146คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ329811คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)279604บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน39001บัตร
บัตรเสีย11206บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข6นางสาวเกศสิณีแขวัฒนะ106881คะแนน
หมายเลข5นางสาวสมจิตรศิริเสนา75225คะแนน
หมายเลข8นายวิโรจน์นาคก้อน25578คะแนน

พะเยา

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด373672คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ248873คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)207096บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน30813บัตร
บัตรเสีย10964บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข2พล.ท.พงศ์เอกอภิรักษ์โยธิน93364คะแนน
หมายเลข1นายเสถียรเชื้อประเสริฐศักดิ์54241คะแนน
หมายเลข4นายชัยวัฒน์จันธิมา25620คะแนน

พังงา

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด174636คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ106993คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)83352บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน17786บัตร
บัตรเสีย5855บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายมานพน้อยวานิช82926คะแนน

พัทลุง

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด351983คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ254488คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)236784บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน12958บัตร
บัตรเสีย4746บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข3นายเจริญภักดีวานิช122149คะแนน
หมายเลข2นางนาทีรัชกิจประการ78357คะแนน
หมายเลข1นายสุทธิชัยหนูนวล11305คะแนน

พิจิตร

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด411797คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ207901คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)173051บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน24377บัตร
บัตรเสีย10473บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายบรรชาพงศ์อายุกูล125650คะแนน
หมายเลข2นายสุภรณ์พรธาดาวิทย์46113คะแนน
หมายเลข3นางสาวชาลิสาอยู่แก้ว0คะแนน

พิษณุโลก

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด625547คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ353572คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)294684บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน36063บัตร
บัตรเสีย22825บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นางสาวพิกุลแก้วไกรฤกษ์198097คะแนน
หมายเลข3นายสันติศิริสินเลิศ59950คะแนน
หมายเลข5นางยานีทิพย์ประภา36176คะแนน

เพชรบุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด339888คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ220400คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)198676บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน15785บัตร
บัตรเสีย5939บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข2นางสาวสุมลสุตะวิริยะวัฒน์49048คะแนน
หมายเลข7นางสาวจินดากาญจน์กีรติ35659คะแนน
หมายเลข6ว่าที่ร.อ.จิตร์ศิรธรานนท์29024คะแนน

เพชรบูรณ์

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด733835คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ366396คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)325238บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน26488บัตร
บัตรเสีย14670บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นางสมพรจูมั่น186215คะแนน
หมายเลข4นายวิพากย์โรจนแพทย์64156คะแนน
หมายเลข2นายมนัสเนียมประดิษฐ์54000คะแนน

แพร่

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด363194คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ290480คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)274246บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน10297บัตร
บัตรเสีย5937บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข2นายขวัญชัยพนมขวัญ180650คะแนน
หมายเลข1นายองอาจเอื้ออภิญญกุล80131คะแนน
หมายเลข3นายไพบูลย์สุกใส12696คะแนน

ภูเก็ต

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด219281คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ104339คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)85394บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน16357บัตร
บัตรเสีย2588บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นางธันยรัศม์อัจฉริยะฉาย39375คะแนน
หมายเลข3นายเชิดชัยวงศ์เสรี35470คะแนน
หมายเลข2นายอดิเรกเอ่งฉ้วน9954คะแนน

มหาสารคาม

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด689763คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ380011คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)355142บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน16600บัตร
บัตรเสีย8269บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายประวัติทองสมบูรณ์144152คะแนน
หมายเลข6นางวราภรณ์ตปนียากร59014คะแนน
หมายเลข9นายพรชัยสัจจพงษ์35516คะแนน

มุกดาหาร

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด240091คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ146589คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)129512บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน9048บัตร
บัตรเสีย8029บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข9นายจิตต์มุกดาธนพงษ์44806คะแนน
หมายเลข10นายบุญฐินประทุมลี24375คะแนน
หมายเลข4นายฉลาดทุ่นศิริ17691คะแนน

แม่ฮ่องสอน

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด143619คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ103352คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)78284บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน11060บัตร
บัตรเสีย14008บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข4นายบุญส่งโควาวิสารัช40187คะแนน
หมายเลข2นายอนันต์วันไชยธนวงศ์37572คะแนน
หมายเลข3ว่าที่ร.ต.โชติปฐมพนตสังข์ภิรมย์82คะแนน

ยโสธร

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด397573คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ216836คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)200061บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน10902บัตร
บัตรเสีย5873บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายยุทธนายุพฤทธิ์87040คะแนน
หมายเลข5นายวินิจบุญสูง34806คะแนน
หมายเลข4นายช้องธรรมชายทวีป23274คะแนน

ยะลา

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด298018คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ174497คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)130014บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน32227บัตร
บัตรเสีย12256บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายต่วนอับดุลเลาะดาโอ๊ะมารียอ58369คะแนน
หมายเลข2นายระเด่นสะมะแอ57080คะแนน
หมายเลข3นางเบกำยานปาทาน13639คะแนน

ร้อยเอ็ด

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด960155คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ525035คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)490135บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน22732บัตร
บัตรเสีย12168บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข3นายจตุรงค์ธีระกนก239041คะแนน
หมายเลข4นางบุญเพ็งโวท78222คะแนน
หมายเลข5นายณรงค์โพธิจักร54983คะแนน

ระนอง

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด112693คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ71021คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)64461บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน4918บัตร
บัตรเสีย1642บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข7นายพรพจน์กังวาล19797คะแนน
หมายเลข8นายเสรีเจริญผล9746คะแนน
หมายเลข6นายกัณตภณผกากาญจน์9246คะแนน

ระยอง

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด410827คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ222376คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)195975บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน21686บัตร
บัตรเสีย4715บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายสายกังกเวคิน80929คะแนน
หมายเลข2นายบุญชูใจสุข54245คะแนน
หมายเลข3นางกิมห่อลี้เซ่งเฮง53415คะแนน

ราชบุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด607856คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ349958คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)294306บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน41587บัตร
บัตรเสีย14065บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายเกชาศักดิ์สมบูรณ์167444คะแนน
หมายเลข2นางนิษาโพธิเวชสกุล65805คะแนน
หมายเลข4นายทศพลแก้วทิมา37356คะแนน

ลพบุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด552989คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ302764คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)264162บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน24004บัตร
บัตรเสีย14598บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายวรวิทย์วงษ์สุวรรณ์170414คะแนน
หมายเลข2พล.ท.ทวนทองอินทรทัต93339คะแนน

ลำปาง

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด575911คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ405463คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)352759บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน34584บัตร
บัตรเสีย18120บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายพีระมานะทัศน์214453คะแนน
หมายเลข5นายอรรณพวงศ์วิชัย65483คะแนน
หมายเลข3นายสุรจิตปัญญาศิริกุล28942คะแนน

ลำพูน

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด311955คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ249305คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)215924บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน22736บัตร
บัตรเสีย10645บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข5นายสมศักดิ์บุญเปลื้อง85420คะแนน
หมายเลข3นายประสิทธิ์จันทกลาง51518คะแนน
หมายเลข2นายวีนัสม่านมุงศิลป์24007คะแนน

เลย

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด451559คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ293152คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)266164บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน17304บัตร
บัตรเสีย9684บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข3พล.ต.ต.องอาจสุวรรณสิงห์114293คะแนน
หมายเลข2นางสุกัลยาเร่งสมบูรณ์สุข88776คะแนน
หมายเลข5นายเจนไชยสงเมือง16279คะแนน

ศรีสะเกษ

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด940814คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ560742คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)487601บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน39519บัตร
บัตรเสีย33622บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายจิตติพจน์วิริยะโรจน์281438คะแนน
หมายเลข5นายมาโนชมหาสุวีระชัย98501คะแนน
หมายเลข2นายเวียงชัยศรีวิพัฒน์81531คะแนน

สกลนคร

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด779583คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ436140คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)402746บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน23943บัตร
บัตรเสีย9451บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข14นายประดิษฐ์ตันวัฒนะพงษ์117940คะแนน
หมายเลข2นายวีระชูสถาน115337คะแนน
หมายเลข12นายสรศักดิ์เจริญไชย61986คะแนน

สงขลา

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด924308คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ553553คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)485231บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน48527บัตร
บัตรเสีย19795บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายประเสริฐชิตพงศ์234180คะแนน
หมายเลข5นายก่อซีอุเซ่ง101235คะแนน
หมายเลข8นายเกียรติเจริญวิริภาพ45919คะแนน

สตูล

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด192083คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ127962คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)116646บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน7328บัตร
บัตรเสีย3988บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายสุริยาปันจอร์84179คะแนน
หมายเลข2นายสันติศักดิ์ศิริศักดิ์31837คะแนน

สมุทรปราการ

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด822253คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ330888คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)264568บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน51291บัตร
บัตรเสีย15029บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข9นายสุโขวุฑฒิโชติ78940คะแนน
หมายเลข2นางพักตร์พริ้งลิมปิชาติ46236คะแนน
หมายเลข6นายนิกูลเพชรบดี36855คะแนน

สมุทรสงคราม

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด149215คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ86096คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)78951บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน5019บัตร
บัตรเสีย2126บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข2นายสุรจิตชิรเวทย์57406คะแนน
หมายเลข1นางสุกานดาปานะสุทธะ11828คะแนน
หมายเลข4นายวีระพงษ์สาริขา6124คะแนน

สมุทรสาคร

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด337778คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ183723คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)156611บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน21329บัตร
บัตรเสีย5783บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายสุวิศว์เมฆเสรีกุล68094คะแนน
หมายเลข3นายประดิษฐสุโชคชัยกุล44136คะแนน
หมายเลข2นายธนาชัยไหลงาม11595คะแนน

สระแก้ว

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด377521คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ213833คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)198793บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน8957บัตร
บัตรเสีย6083บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข2นายพายัพทองชื่น99507คะแนน
หมายเลข1พล.ท.อิสระวัชรประทีป98576คะแนน

สระบุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด433076คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ302851คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)264099บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน28181บัตร
บัตรเสีย10571บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข4นายจรัลจึงยิ่งเรืองรุ่ง99039คะแนน
หมายเลข8นายสมพรเชาวรินทร์69507คะแนน
หมายเลข13นางสมพิศแบบแผน20195คะแนน

สิงห์บุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด140122คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ105493คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)96112บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน6456บัตร
บัตรเสีย2925บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข3นายศุภวัฒน์เทียนถาวร48360คะแนน
หมายเลข1นายวิชัยเทียนถาวร23988คะแนน
หมายเลข2นายกมลสุขคะสมบัติ20340คะแนน

สุโขทัย

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด439088คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ254936คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)227926บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน17116บัตร
บัตรเสีย9894บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นางสุอำภาคชไกร96585คะแนน
หมายเลข2นายมงคลเดชภิรัตนมงคล86362คะแนน
หมายเลข6นางพรพรรณดิลกวัฒนา20955คะแนน

สุพรรณบุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด627976คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ344394คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)293150บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน37605บัตร
บัตรเสีย13639บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายประสิทธิ์โพธสุธน180354คะแนน
หมายเลข2นายอิสระบุญญาอรุณเนตร52521คะแนน
หมายเลข4นายละเอียดสนธิกุล32319คะแนน

สุราษฎร์ธานี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด688950คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ405517คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)369574บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน27839บัตร
บัตรเสีย8104บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1พล.ต.ท.มาโนชไกรวงศ์168324คะแนน
หมายเลข2พล.ต.ต.ภูวดลกระแสอินทร์137488คะแนน
หมายเลข4นายประชุมเจนเจริญวงศ์47159คะแนน

สุรินทร์

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด911685คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ502348คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)461622บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน15895บัตร
บัตรเสีย24831บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นายอนันต์อริยะชัยพาณิชย์291366คะแนน
หมายเลข3นายปราโมทย์สุจินพรัหม153802คะแนน
หมายเลข4นายประสิทธิ์มากวงศ์14588คะแนน

หนองคาย

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด594074คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ337282คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)311825บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน16011บัตร
บัตรเสีย9446บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1พล.ต.ต.ขจรสัยวัตร์126402คะแนน
หมายเลข5นางสิริรัฐชูกลิ่น66470คะแนน
หมายเลข2นางสาวอมรรัตน์สกุลมีฤทธิ์49599คะแนน

หนองบัวลำภู

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด347485คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ182897คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)171053บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน6627บัตร
บัตรเสีย5217บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข2นายรักพงษ์อุบล86598คะแนน
หมายเลข1นางจุรีลักษณ์รัตนประทีปพร58482คะแนน
หมายเลข3นายกิตติยศภา25636คะแนน

อ่างทอง

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด214097คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ121816คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)111429บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน7648บัตร
บัตรเสีย2739บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข2พล.ต.อ.โกวิทภักดีภูมิ47628คะแนน
หมายเลข1นายธีระยุทธ์รสโอชา38349คะแนน
หมายเลข3นายสุรพรสรณารักษ์17343คะแนน

อำนาจเจริญ

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด264450คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ160545คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)150010บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน6876บัตร
บัตรเสีย3659บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข5นายบวรศักดิ์คณาเสน60932คะแนน
หมายเลข6นายวัฒนาเงินหมื่น53513คะแนน
หมายเลข2นายสุชาติสูงเรือง15298คะแนน

อุดรธานี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด1047532คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ573590คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)527819บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน30434บัตร
บัตรเสีย15337บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1พล.ต.ท.พิชัยสุนทรสัจบูลย์266878คะแนน
หมายเลข3นายอนุชาหงษ์ทอง118716คะแนน
หมายเลข4นางดาวศิริอยู่ประเสริฐ58598คะแนน

อุตรดิตถ์

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด351428คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ219910คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)204136บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน10470บัตร
บัตรเสีย5304บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข1นางนฤมลศิริวัฒน์146664คะแนน
หมายเลข2นายนายโปรยสมบัติ20222คะแนน
หมายเลข3พล.ท.จำลองโพธิ์ทอง19789คะแนน

อุทัยธานี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด243667คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ139188คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)127948บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน7550บัตร
บัตรเสีย3690บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข2นายสิงห์ชัยทุ่งทอง61240คะแนน
หมายเลข6นายสมชัยอำภา31806คะแนน
หมายเลข1นายบรรเทาทองคำดี13110คะแนน

อุบลราชธานี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด1230779คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ710533คน
บัตรที่เป็นคะแนน(บัตรดี)605874บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน55622บัตร
บัตรเสีย49037บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรก
หมายเลข11นายถนอมส่งเสริม117299คะแนน
หมายเลข7นายเรืองยศโภคกุลกานนท์113431คะแนน
หมายเลข6นายยอดยุทธเดชรุ่งเรือง107726คะแนน

สรุปยอดใช้สิทธิ55.9%

ที่มา : รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. อย่างไม่เป็นทางการ เว็บไซต์ manager.co.th


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที