Bancha

ผู้เขียน : Bancha

อัพเดท: 14 ธ.ค. 2022 18.08 น. บทความนี้มีผู้ชม: 509 ครั้ง

เพราะประสบการณ์บางอย่างหาไม่ได้จากตำราเรียน ??Summer Camp Thailand แคมป์ปิดเทอม หลักสูตรเสริมสร้างทักษะชีวิตจากค่ายปิดเทอมจะช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักตัวเองมากขึ้น


Summer Camp Thailand ทักษะจากการคิดนอกห้อง | SMART i-CAMP

 

ค้นหาทักษะของลูกน้อยที่ถูกซ่อนไว้ไปกับ Summer Camp Thailand 

??Summer Camp Thailand แคมป์ปิดเทอม ถูกจัดขึ้นโดยนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ จาก SMART i  เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ได้ค้นหาศักยภาพที่ตัวเองมี เพื่อตอกย้ำกับสังคมว่าเด็กทุกคนล้วนมีความสามารถและความฉลาด เพียงแต่จะมีความถนัดในด้านที่แตกต่างกัน อย่างเช่นเด็กบางคนเก่งวิชาการ บางคนเก่งศิลปะ บางคนเก่งร้องเพลง บางคนเก่งเต้น เป็นต้น ค่ายปิดเทอมนี้จะช่วยเสริมศักยภาพให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาทั้งในเรื่องของ Hard Skill และ Soft Skill ด้วยหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา “จิตตปัญญา”  โดยเปิดโอกาสให้กับเด็กประถม - มัธยม อายุ 6-12 ปี ได้เข้าร่วมในช่วงปิดเทอม

 

“จิตตปัญญา” ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลง

“จิตตปัญญา” เป็นกระบวนการพัฒนาความคิด จิตใจ และอารมณ์ภายในตนเองอย่างแท้จริง เพื่อให้เด็ก ๆ ในค่ายปิดเทอม ??Summer Camp Thailand เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง รู้คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดย ‘ปราศจากอคติ’ เกิดความรักความเมตตา อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และสามารถนำในไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสมดุลและมีคุณค่า ??ทั้งยังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระยะยาวภายในตนเอง ภายในองค์กร และภายในสังคม

 

โดยที่ ??Summer Camp Thailand จะปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้ “จิตตปัญญา” จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทั้งจากครูพี่เลี้ยง เพื่อน ๆ พี่ ๆ หรือน้อง ๆ และที่สำคัญที่สุดคือการได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมสนุก ๆ ภายในแคมป์ปิดเทอมนี้

 

สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับเมื่อเด็กได้เรียนรู้จิตตปัญญาจาก Summer Camp Thailand

 

ทักษะชีวิตแห่งอนาคต

การเรียนรู้ทักษะชีวิตส่วนใหญ่มักเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์มากกว่าในห้องเรียน Summer Camp Thailand อย่าง SMART i จึงได้ออกแบบแคมป์ปิดเทอมที่ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา เพราะเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญที่ในการจะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สังคม และสิ่งต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้เป็นอย่างดี ??ผ่านการส่งเสริมทักษะชีวิตแห่งอนาคตให้เด็ก ๆ ทั้งด้าน Hard Skills และด้าน Soft Skills

 

Hard Skills 

Hard Skills เป็นความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็ก ๆ ที่จะใช้สำหรับการทำงานในสายอาชีพต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งจะเป็นทักษะที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะเป็นสิ่งที่ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีหลักการ เช่น การเขียน การอ่าน การคิดคำนวณ การทำบัญชี การเล่นกีฬา การเขียนโปรแกรม การวาดภาพ การวิจัย การทำอาหาร การใช้เครื่องมือ เป็นต้น

 

กิจกรรมเสริมสร้าง Hard Skills ใน Summer Camp Thailand 

 

Soft Skills 

Soft Skills เป็นทักษะที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นทักษะส่วนตัวที่มีความจำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางการคิด การตัดสินใจ การปรับตัว การตั้งเป้าหมาย การเข้าสังคม หรือการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น

 

กิจกรรมเสริมสร้าง Soft Skills ใน Summer Camp Thailand 

 

ค่าย Summer Camp Thailand ตั้งขึ้นด้วยความคิดที่ว่า การศึกษาพัฒนาศักยภาพนั้นมีทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน ซึ่งมีความจำเป็นทั้งคู่สำหรับอาชีพการงานของเด็กในศตวรรษที่ 21 เด็ก ๆ จึงควรเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้ง Hard Skills และ Soft Skills เพราะหากเด็กมีเพียงความรู้ความสามารถทางวิชาการ แต่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงขาดความสัมพันธ์กับคนภายนอก ก็อาจส่งผลเสียต่อการทำงานได้

 

ดังนั้น SMART i จึงจัดค่าย Summer Camp Thailand แคมป์ปิดเทอมขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต เนื่องจากในปัจจุบันเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ การเรียนรู้ภายในค่ายปิดเทอมนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้ปรับตัวและใช้เลือกใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล คุ้มค่า และมีความสุขได้อย่างแท้จริง

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที