อ.สมิต

ผู้เขียน : อ.สมิต

อัพเดท: 19 ส.ค. 2008 16.28 น. บทความนี้มีผู้ชม: 834381 ครั้ง

การนำเสนอเป็นหนึ่งในทักษะที่ทุกคนจะต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นแก่ตน เพราะเป็นทางนำมาซึ่งความสำเร็จในการนำผลงาน แผนงาน โครงการและความคิดต่างๆ เสนอเพื่อให้มีการรับรอง หรือ อนุมัติ นับว่าเป็นสิงสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานและการดำเนินชีวิต


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเสนอ

เทคนิคการนำเสนอ

 

1.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเสนอ

            การนำเสนอเป็นหนึ่งในทักษะที่ทุกคนจะต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นแก่ตน   เพราะเป็นทางนำมาซึ่งความสำเร็จในการนำผลงาน  แผนงาน  โครงการและความคิดต่างๆ   เสนอเพื่อให้มีการรับรอง  หรือ  อนุมัติ  นับว่าเป็นสิงสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานและการดำเนินชีวิต  เป็นที่น่าเสียดายที่รายงานต่างๆ   ซึ่งจัดทำมาอย่างดีด้วยความวิริยะอุตสาหะ  ใช้เวลามากมายกลับไม่ได้รับความสนใจ  และ ไม่เป็นที่ยอมรับ  ความคิดที่ดีมีคุณค่าได้จัดทำขึ้นเป็นแผนงาน หรือ โครงการดีๆ ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์เป็นอย่างดีมาแล้ว  กลับไม่ได้รับการอนุมัติเพียงเพราะขาดการนำเสนอที่ดี

            หากท่านมีความคิดว่าจะทำอะไร ( Idea )  หรือมีความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  นำมาจัดทำเป็นแผนโครงการที่รอบคอบ สมบูรณ์  แต่ไม่สามารถนำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจ  สนใจ  และเข้าใจถึงความจำเป็น  ความสำคัญ  และเห็นคุณค่าจนเกิดการยอมรับ  ก็จะเกิดการสูญเปล่าทั้งความคิด และเวลาจนอาจเป็นผลให้เกิดความท้อแท้ใจ  และท้อถอยหมดกำลังใจทำงานก็เป็นได้

             การที่จะประสพความสำเร็จ  ในการนำเสนอจะต้องมีความเข้าใจในความหมาย  และความสำคัญของการนำเสนออย่างถ่องแท้  รู้รูปแบบของการนำเสนอ  รู้ลักษณะของการนำเสนอที่ดี  เสริมสร้างคุณสมบัติของตน  และ พัฒนาทักษะในการนำเสนอ

              

ความหมายของการนำเสนอ

                 การนำเสนอ ( presentation ) เป็นวิธีการในการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับงาน  แผนงาน  โครงการ  ข้อเสนอ  ผลการดำเนินงานและเรื่องต่างๆ เพื่อความเข้าใจ และจูงงใจอาจรวมถึงการสนับสนุนและอนุมัติด้วย

                 จากความหมายที่กล่าวข้างต้น  การจัดทำรายงานต่างๆจึงเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน  และเรื่องต่างๆที่ได้รับมอหมายให้ปฏิบัติ  ส่วนการเสนอความคิดว่าจะทำอะไร  ความเห็น และ ข้อเสนอแนะอาจจัดทำในรูปแผนงาน ( plan )  โครงการ (project )   ข้อเสนอ (proposal)   หรือ ข้อเสนอแนะ ( suggestion ) ก็ได้

 

             วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ

                การนำเสนออาจมีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรืออาจหลายอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ  เพื่อโน้นน้าวใจ  เพื่อให้พิจารณาผลงาน  เพื่อให้เห็นด้วย  ให้การสนับสนุน  หรืออนุมัติ

                จากวัตถุประสงค์โดยรวม  สามารถใช้การนำเสนอเป็นจุดประสงค์เฉพาะ  ดังนี้

                                1.   การต้อนรับ

                           2.   การบรรยายสรุป

                           3.   การประชาสัมพันธ์

                           4.   การขาย  การแนะนำสินค้าหรือบริการ

                           5.   การเจรจาทำความตกลง

                           6.   การเจรจาต่อรอง

                           7.   การส่งมอบงาน                 

                           8.   การฝึกอบรม

                           9.   การสอนงาน

                           10.  การรายงาน

                      โดยทั่วไป  การนำเสนอควรจะมุ่งเน้นในวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง  ไม่ควรจะนำเสนอด้วยวัตถุประสงค์ที่มากมายหลายด้าน  จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแท้จริง

 โปรดติดตามต่อไป


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที