mooyoh

ผู้เขียน : mooyoh

อัพเดท: 15 ต.ค. 2022 15.56 น. บทความนี้มีผู้ชม: 559 ครั้ง

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ


ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน

ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service)

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ มีกลุ่มหมอผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคระบบเยี่ยวรวมทั้งกลุ่มสหสาขาวิชาชีพ ที่ให้บริการรักษา ให้คำแนะนำ แล้วก็ส่งต่อการดูแลรักษาอย่างใกล้เคียงเป็นกลุ่มเดียวกัน โดยมีวัสดุที่ล้ำสมัยเพื่อดูแลคนเจ็บโรคระบบเยี่ยวอย่างองค์รวมและก็ครบวงจรทุกเพศทุกวัย

ด้านการตรวจวิเคราะห์
ศูนย์บริการโรคระบบเยี่ยวโรงหมอหลุดพ้น มีกลุ่มหมอผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะทางโรคระบบเยี่ยว แล้วก็ใช้วัสดุที่ล้ำยุคให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคระบบฉี่หลากหลายแนวทางตามสมควรกับคนเจ็บ ดังต่อไปนี้

ในผู้ชาย บริการตรวจคัดเลือกกรอง (Screening) โรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยกลุ่มหมอระบบเยี่ยวผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้วยการใช้นิ้วตรวจทางทวารหนัก (Digital Rectal Examination = DRE) แล้วก็เจาะเลือดมองค่า PSA (Prostate Specific Antigen)
กรณีเจอความแปลกที่สงสัยว่าจะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ให้บริการใช้เข็มเจาะชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก (Core needle biopsy) โดยอาศัยการกำหนดพิกัดที่ถูกต้องแม่นยำด้วยเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ผ่านทางทวารหนัก (Transrectal Ultrasound = TRUS) โดยกลุ่มหมอระบบเยี่ยวผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งส่งชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยาโดยกลุ่มหมอพยาธิผู้ชำนาญ เพื่อตรวจค้นความไม่ปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีซึ่งสามารถใช้เครื่องอัลตราซาวด์ร่วมกับการนำภาพตรวจสามมิติจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ของต่อมลูกหมากมาประสานกัน (TRUS with MRI Fusion) ซึ่งจะช่วยทำให้การตัดชิ้นพื้นที่สงสัยว่าจะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีความเที่ยงตรงตรงตำแหน่งเพิ่มมากขึ้น

ในผู้ชายให้บริการตรวจภาวการณ์การอุดกันทางเท้าฉี่จากต่อมลูกหมากโต โดยกลุ่มหมอระบบเยี่ยวผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นต้นว่า การใช้นิ้วตรวจทางทวารหนัก (Digital Rectal Examination = DRE) และก็วัดอัตราไหลของเยี่ยว (Uroflowmetry) ด้วยเครื่องตรวจยูโรไดนามิกซ์ (Urodynamic) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ตรวจง่าย ไม่สลับซับซ้อน และไม่ปวด
บริการตรวจการฉี่ที่ไม่ดีเหมือนปกติ (Dysuria) ด้วยเครื่องตรวจยูโรไดนามิกซ์ (Urodynamic) พินิจพิจารณาลักษณะการทำงานของระบบฉี่ด้านล่างโดยกลุ่มหมอระบบฉี่ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ในคนป่วยที่กระเพาะปัสสาวะปฏิบัติงานแตกต่างจากปกติจากระบบประสาทที่ควบคุมเสียไป (Neurogenic bladder) ทำให้เยี่ยวเองมิได้จำต้องค้างสายสวนเยี่ยว เยี่ยวบ่อยมากหรือมีฉี่เล็ดราจำเป็นต้องใส่แผ่นรองซึมซับ ซึ่งมีเหตุที่เกิดจากต้นเหตุต่างๆดังเช่น โรคอัมพฤกษ์อัมพาต โรคระบบกระดูกไขสันหลัง โรคทางสมอง เบาหวาน ฯลฯ
บริการส่องกล้องระบบฉี่ (Cystoscope) โดยกลุ่มหมอระบบเยี่ยวผู้ที่มีความชำนาญ ด้วยกล้องถ่ายภาพส่องแบบยืดหยุ่น (Flexible scope) ที่สามารถจะช่วยลดความเจ็บ เพื่อตรวจค้นพยาธิภาวะ ตัวอย่างเช่น ท่อเยี่ยวตีบ ต่อมลูกหมากโต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ในผู้หญิง บริการให้คำแนะนำแล้วก็ตรวจรักษาอาการเยี่ยวเล็ดราด ในคนป่วยที่ฉี่หลายครั้ง กลั้นเยี่ยวมิได้ จะต้องใส่แผ่นรองซึมซับ โดยกลุ่มหมอระบบเยี่ยวผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง
ในผู้เจ็บป่วยที่มีลักษณะอาการและก็สงสัยว่าเป็นนิ่ว (Stone) ในระบบเยี่ยว บริการตรวจหาหานิ่วด้วยการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ เครื่องเอกซเรย์ แล้วก็เครื่องอัลตราซาวด์
ในเด็กผู้ชาย บริการตรวจสภาวะหนังหุ้มห่อปลายไม่เปิด (Phimosis) อัณฑะไม่ลงถุง (Undescended testis) รูเปิดท่อเยี่ยวไม่ปกติ (Hypospadias) ขนาดองคชาติไม่ดีเหมือนปกติ
ในเด็กนักเรียน บริการให้คำแนะนำและก็ตรวจรักษาอาการเยี่ยวรดที่พักผ่อน กลั้นฉี่มิได้จำต้องใส่ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูป โดยกลุ่มหมอระบบเยี่ยวผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง
บริการวิเคราะห์แล้วก็รักษาการเจ็บของท่อเยี่ยว

ด้านการดูแลรักษา

ศูนย์บริการโรคระบบเยี่ยวโรงหมอหลุดพ้น มีกลุ่มหมอผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคระบบเยี่ยว ให้บริการรักษาโรคระบบเยี่ยวมากมายหลากหลายวิธีตามสมควรกับคนป่วย ยกตัวอย่างเช่น การใช้ยา การผ่าตัด การส่องกล้อง การสวนฉี่ การให้คำปรึกษาชี้แนะเพื่อการกระทำตัวได้อย่างแม่นยำ ฯลฯ โรงหมอหลุดพ้น มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ล้ำยุค และก็แนวทางการรักษาที่สบาย ลดความเจ็บ ลดเวลาการนอนในโรงหมอ แล้วก็คนเจ็บสามารถรู้สึกตัวกลับมาทำกิจวัตรประจำวันตามธรรมดาได้อย่างเร็ว ดังต่อไปนี้

บริการผ่าตัดแล้วก็รักษาโดยให้คนเจ็บกลับไปอยู่บ้านได้ด้านใน 1 วัน (Ambulatory surgery) เป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอก คนไข้สามารถกลับมาทำกิจกรรมธรรมดาได้อย่างเร็ว ดังเช่นว่า

• การทำหมันชาย (Vasectomy)
• 
การผ่าตัดถุงน้ำที่อัณฑะ (Hydrocelectomy) ในเด็กและก็คนแก่
• การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ถุงอัณฑะ (Varicocelectomy)
• 
การขลิบหนังห่อหุ้มปลาย (Circumcision) ในเด็กแล้วก็คนแก่
• การผ่าตัดนำอัณฑะลงถุงอัณฑะ (Orchidopexy) ในเด็ก
• การขยายท่อฉี่ (Dilate urethra)
• 
การผ่าตัดปลายเปิดท่อเยี่ยว (Meatotomy)
• 
การเจาะท้องน้อยเพื่อนำเยี่ยวออก (Cystostomy)
• 
การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ (Irrigate bladder)
• 
การตรวจอัลตราซาวด์ผ่านทางทวารหนัก (Transrectal Ultrasound = TRUS)
• 
การส่องกล้องระบบเยี่ยว (Cystoscope)
• 
การสลายนิ่วระบบเยี่ยวด้วยคลื่นชน (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy = ESWL)
• 
ตรวจการดำเนินการของระบบเยี่ยวข้างล่างด้วยเครื่องยูโรไดนามิกซ์ (Urodynamic study)


บริการตรวจวิเคราะห์แล้วก็รักษาผ่านกล้องถ่ายภาพ (Endoscopic surgery)
เป็นแนวทางที่หมอสามารถมองเห็นพยาธิภาวะรวมทั้งรักษาได้โดยไม่จำเป็นจำเป็นต้องผ่าตัดแบบเปิดภายใต้การสูดยาสลบ แม้กระนั้นบางทีอาจใช้แนวทางยายับยั้งความรู้สึกเฉพาะส่วน คนไข้สามารถกลับมาทำกิจกรรมธรรมดาได้อย่างเร็ว เสียเลือดน้อย และไม่มีรอยแผล ดังเช่น

• การผ่าตัดต่อมลูกหมากมาย (Transurethral Resection Prostate gland = TUR-P)
• 
การตัดเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ (Transurethral Resection Bladder tumor = TUR-BT)
• 
การขบนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ (Transurethral Lithotripsy = TUL)
• 
การนำนิ่วในไตออกโดยการส่องกล้องผ่านท่อเยี่ยวรวมทั้งท่อไต (Retrograde Intrarenal Surgery) ในคนป่วยที่มีนิ่วขนาดเล็กถึงขั้นปานกลาง
• การนำนิ่วในไตออกโดยการเจาะผ่านผิวหนัง (Percutaneous Nephrolithotomy = PCNL)
• 
การนำนิ่วในท่อไตออกโดยการส่องกล้องผ่านท่อเยี่ยว (Uretero Renoscopic Lithotripsy = URSL)

- Minimally Invasive Surgery 
โดยกรรมวิธีการผ่าตัดผ่านกล้องถ่ายรูป (Laparoscopic)
คือการใช้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ยุคใหม่ที่ช่วยทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง ลดลักษณะการเจ็บแผล รวมทั้งใช้ช่วงเวลาสำหรับการพักฟื้นน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิด ซึ่งทำให้คนไข้ใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน สามารถกลับไปดำเนินชีวิตตามเดิมได้เร็วขึ้น ดังเช่นว่า

• การผ่าตัดต่อมลูกหมากมาย (Laparoscopic Prostatectomy)
• 
การผ่าตัดไต (Laparoscopic Nephrectomy)
• 
การผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะ (Laparoscopic Cystectomy)

บริการรักษาอาการเยี่ยวเล็ดราด โดยกรรมวิธีการผ่าตัดโดยใช้สายเกี่ยวท่อเยี่ยว (Sling surgery)

การตำหนิตามการดูแลรักษา
ศูนย์บริการโรคระบบเยี่ยวโรงหมอหลุดพ้น ให้บริการติดตามผลของการรักษา ฟื้นฟู เพื่อคนป่วยได้รับการดูแลโดยตลอด ไม่มีอันตรายรวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังเช่น

ติดตามการถอดสายสวนท่อไต (DJ stent)
บริการการถอด/ใส่ สายสวนฉี่จำพวกค้างสาย (Foley catheter)
บริการสอนและก็ติดตามการสวนเยี่ยวแบบสะอาดที่บ้าน (Clean Intermittent Catheterization)
ติดตามการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก (Ambulatory surgery)
ติดตามผลของการรักษาอื่นๆโดยตลอด


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที