วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 02 พ.ค. 2023 22.09 น. บทความนี้มีผู้ชม: 6014 ครั้ง

ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ


เปรียบเทียบประกันสุขภาพ 5 บริษัท เลือกทำประกันกับบริษัทไหนดี

ทำประกันสุขภาพ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล

เรื่องของสุขภาพกลายเป็นเทรนที่คนในยุคสมัยปัจจุบันให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านอาหารการกิน การใช้ชีวิตประจำวันของคนเราที่ขาดการดูแลตัวเอง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายจนเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา ประกันสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราพร้อมรับมือกับอาการเจ็บป่วยต่างๆ ด้วยการลดทอนผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของเรา ทำให้ประกันสุขภาพเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในยุคปัจจุบัน

การเลือกประกันสุขภาพ เปรียบเทียบระหว่างบริษัทต่างๆ เป็นการช่วยให้เราสามารถตัดสินใจเลือกทำประกันสุขภาพกับบริษัทที่เหมาะสมกับเรา โดยแต่ละบริษัทก็จะมีรูปแบบของประกันสุขภาพที่แตกต่างกัน เพราะการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมาก บทความนี้จึงจะนำเสนอเกี่ยวกับประกันสุขภาพและบริษัทที่น่าสนใจเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำประกันสุขภาพ


ประกันสุขภาพ คืออะไร? ข้อควรรู้เกี่ยวกับประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพคืออะไร เกี่ยวอะไรกับการรักษาอาการเจ็บป่วย

ประกันสุขภาพ คือ หนึ่งในประเภทของประกันคุ้มครองที่ช่วยดูแลผู้เอาประกันในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ แน่นอนว่าประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองอาการเจ็บป่วยในทุกระดับ ตั้งแต่อาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยที่สามารถรักษาด้วยการทานยาและพักผ่อนที่บ้านไปจนถึงอาการเจ็บป่วยร้ายแรงที่จำเป็นต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานภายใต้เงื่อนไขของประกันสุขภาพ 

เนื่องจากประกันสุขภาพแต่ละแผนก็มีความคุ้มครองโรคแตกต่างกัน บางประกันสุขภาพให้ความดูแลคุ้มครองเฉพาะบางโรค บางประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองมากกว่า 1 โรค เป็นต้น การเปรียบเทียบ ประกันสุขภาพจึงส่งผลต่อการเลือกประกันสุขภาพที่มีเงื่อนไขการคุ้มครองที่เหมาะสมกับเรา ซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของประกันสุขภาพตามความคุ้มครองได้ดังนี้

 1. ประกันสุขภาพสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) เป็นประกันสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย 6 ชั่วโมงขึ้นไป โดยผู้ป่วยจำเป็นต้องว่าประกันสุขภาพของตนคุ้มครองโรคอะไรบ้าง และดูแลค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้าง
   
 2. ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD)  ช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจร่างกาย ตรวจโรค และ ค่ายา เป็นต้น
   
 3. ประกันชดเชยรายได้ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจนส่งผลให้ไม่สามารถไปทำงานได้ ประกันตรงนี้จะช่วยจ่ายค่าสินไหมทดแทนรายวัน ไม่รวมค่ารักษาพยาบาลระหว่างคุณพักรักษาตัว
   
 4. ประกันอุบัติเหตุ (PA) เป็นประเภทของประกันที่คอยดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนส่งผลให้ผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาล ทางประกันจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมทดแทน
   
 5. ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง (ECIR) เป็นประกันสุขภาพที่ช่วยคุ้มครองครอบคลุมโรคร้ายแรงต่างๆ ที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการรักษา ซึ่งกลุ่มของโรคร้ายแรงจะใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนานและมีค่าใช้จ่ายที่สูง เช่น โรคที่เกี่ยวกับสมอง กลุ่มของโรคมะเร็ง เป็นต้น

ซึ่งการเปรียบเทียบ ประกันสุขภาพจะช่วยให้เราสามารถเลือกวางแผนทำประกันตามความต้องการของเราได้ด้วยการประเมินความเสี่ยงในด้านสุขภาพของเรา ประกันสุขภาพที่เราเลือกซื้อตามความเหมาะสมของเราจะเรียกว่า ประกันสุขภาพส่วนบุคคล 

ส่วนถ้าเป็นประกันที่ทางบริษัทหรือองค์กรต่างๆ จัดทำเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานจะเรียกว่า ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม โดยจะมีความคุ้มครองแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เราทำงานอยู่


ข้อดีของประกันสุขภาพคืออะไร ? ควรทำประกันสุขภาพหรือไม่ ?

หลายคนสงสัยว่าประกันสุขภาพมีข้อดีอย่างไรบ้าง เช็กประกันสุขภาพ เปรียบเทียบบริษัทต่างๆ แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าควรทำประกันสุขภาพหรือเปล่า ซึ่งความจริงแล้วการตัดสินใจทำประกันสุขภาพมีข้อดีมากมาย ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกประกันที่เหมาะสมกับสุขภาพและความเสี่ยงของเราหรือไม่ โดยถ้าเราทำประกันสุขภาพจะช่วยให้เราได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

 1. ประกันสุขภาพช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล และ อาการเจ็บป่วยต่างๆ โดยจำนวนเงินที่ทางบริษัทประกันจะช่วยคุ้มครองดูแลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางบริษัทที่เราทำประกัน ทำให้การเปรียบเทียบ ประกันสุขภาพเป็นแนวทางสำคัญในการเลือกทำประกัน
   
 2. เราสามารถเข้ารักษาโรงพยาบาลที่เราตกลงไว้ในกรมธรรม์ หรือ เลือกรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ช่วยให้เราได้รับการรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือครบครัน แถมยังหมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล เพราะเราจ่ายแค่ส่วนต่างที่เกินจากวงเงินของประกัน
   
 3. ประกันสุขภาพปัจจุบันมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะ และ คุ้มครองหลากหลายโรค ทำให้เราสามารถเข้ารับการรักษาได้สะดวกยิ่งขึ้น ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้รับการดูแลคุ้มครองจากประกันเลย
   
 4. การทำประกันช่วยให้เรารับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ หรือ กลุ่มโรคร้ายแรง เพราะเราไม่สามารถคาดเดาสุขภาพตัวเองในอนาคตได้ การทำประกันล่วงหน้าไว้ย่อมอุ่นใจกว่า

เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพ 5 บริษัทที่น่าสนใจ พร้อมช่วยดูแลเรื่องสุขภาพของเรา

ศึกษาเปรียบเทียบ ประกันสุขภาพก่อนเลือกทำประกันกับบริษัทต่างๆ

หลังจากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับประกันสุขภาพแล้ว หลายคนคงเริ่มสนใจวางแผนทำประกันสุขภาพ ล่วงหน้ากันบ้างแล้ว ทางเราจึงจะขอนำเสนอ 5 บริษัทประกันสุขภาพที่น่าสนใจ เพื่อเป็นตัวเลือกให้คนที่กำลังมองหาประกันสุขภาพ เปรียบเทียบความเหมาะสมของแผนประกันสุขภาพของแต่ละบริษัท รวมถึงช่วยให้ทุกคนสามารถเช็กเบี้ยประกันและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากการประทำกันด้วย โดยประกันสุขภาพที่เรามานำเสนอจะมีบริษัทใดบ้าง ขอเชิญรับชมได้เลย !

Luma Health

Luma Health เป็นบริษัทประกันสุขภาพที่พร้อมให้บริการด้านสุขภาพแบบครอบคลุม ด้วยแผนประกันสุขภาพที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพส่วนบุคคล ประกันสุขภาพสำหรับพนักงาน หรือ ประกันสุขภาพ Covid ทางบริษัทก็มีแผนประกันให้เลือกทำเช่นกัน 

โดยทางบริษัทมุ่งเน้นที่การเอาใจใส่ดูแลลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ มีบริการปรึกษาและช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แถมทางบริษัทยังผ่านการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน ข้อมูลของทางลูกค้าจะได้รับการป้องกันสูงสุด ทำให้ทุกคนสามารถวางใจในการทำประกันสุขภาพกับ Luma Health หนึ่งในบริษัทประกันที่พร้อมดูแลสุขภาพและดำเนินการช่วยเหลือเรื่องโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลของ Luma Health ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับผู้ป่วยใน (IPD) และ ผู้ป่วยนอก (OPD) นอกจากประกันสุขภาพส่วนบุคคลแล้วยังมีประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ประกันสุขภาพ Hi5 ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ช่วยคุ้มครองหากเจ็บป่วยจากกลุ่มโรคร้ายแรง Luma Health จึงมีแผนประกันสุขภาพที่ครอบคลุมรอบด้านพร้อมคุ้มครองสูงสุดถึง 50 ล้านบาท

Allianz Ayudhya

เป็นบริษัทประกันที่มีความน่าเชื่อถือสูงจากพื้นฐานบริษัทการเงินที่เยอรมนีที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2433 ทางบริษัท Allianz มีรูปแบบแผนประกันสุขภาพให้เลือกค่อนข้างหลากหลาย โดยสามารถกำหนดงบประมาณเพื่อปรับแผนประกันสุขภาพให้เหมาะสมกับตัวเองได้ด้วย ช่วยตอบโจทย์การดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม หลักๆ แล้วทางบริษัทมีแผนประกันสุขภาพตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงโรคร้ายแรงที่ต้องได้รับการผ่าตัดรักษา สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ทำประกันไม่ว่าจะเป็นแผนประกันสุขภาพแบบไหน 

Krungthai axa

เป็นบริษัทประกันที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างธนาคารกรุงไทย กับ แอกซ่าที่เป็นกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตและสุขภาพ โดยทางบริษัทมีประกันสุขภาพที่ช่วยคุ้มครองเฉพาะโรค เช่น โรคมะเร็ง ซึ่งรับรองเลยว่าบริษัทจะช่วยดูแลลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายจากการรักษาอาการเจ็บป่วย หากทำประกันสุขภาพกับ Krung Thai Axa ด้วยวงเงินการคุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท

AIA

เป็นบริษัทประกันที่มีแผนงานอย่างครอบคลุมทั้งประกันสุขภาพร่างกายและสุขภาพทางการเงิน ด้วยแผนการออมเงินที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเก็บสะสมเงินไว้สำหรับใช้จ่ายยามจำเป็นในอนาคต พร้อมประกันสุขภาพที่ช่วยคุ้มครองโรคร้ายเฉพาะ เช่น เบาหวาน มะเร็ง โรคหัวใจ เป็นต้น ซึ่งทางบริษัทมีแผนประกันสุขภาพมากมายพร้อมระบบเปรียบเทียบ ประกันสุขภาพ เพื่อให้เราสามารถเลือกแผนประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับเราเองได้ดียิ่งขึ้น

Muang thai

เมืองไทยประกันชีวิตคงเป็นชื่อที่หลายคนคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนาน เพราะทางบริษัทได้สร้างรากฐานและความน่าเชื่อถือเอาไว้อย่างเหนียวแน่น โดยประกันสุขภาพของบริษัทให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคต่างๆ อย่างครอบคลุม 

ไม่ว่าจะเป็นโรคทั่วไป โรคร้ายแรง หรือ อุบัติเหตุ ทางบริษัทก็มีแผนประกันสุขภาพให้เลือก ได้แก่ D Health Plus ที่เป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายคุ้มครองวงเงิน1 - 5 ล้านบาท หรือ Elite Health Plus ที่ช่วยคุ้มครองเราจนถึงอายุ 99 ปี ด้วยวงเงิน 20 - 100 ล้านบาทต่อปี


สรุป

 ทำประกันสุขภาพเพื่อครอบครัวที่คุณรัก

บริษัทประกันสุขภาพแต่ละบริษัทต่างก็มีการจัดทำแผนประกันสุขภาพที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทว่าจะกำหนดกรมธรรม์คุ้มครองลูกค้ามากน้อยแค่ไหน โดยเราสามารถเลือกประกันสุขภาพ เปรียบเทียบเบี้ยประกัน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับพร้อมตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อเลือกประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับเราได้ อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถรับมือกับเหตุไม่คาดฝันในอนาคตได้ ช่วยสร้างความอุ่นใจเพื่อคนที่คุณรัก


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที