วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 02 พ.ค. 2023 22.09 น. บทความนี้มีผู้ชม: 5711 ครั้ง

ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ


ท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างสบายใจ ด้วยประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น

ประกันการเดินทางวีซ่าต่างประเทศ คุ้มครองตลอดทริปเที่ยว

ในปีหนึ่ง ๆ หลังจากที่ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ทำให้ผู้คนมองหาช่วงเวลาและสถานที่พักผ่อนอยู่กับตนเอง ซึ่งหลาย ๆ คนก็มองการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในช่วงเวลาการพักผ่อนที่แสนวิเศษ โดยมีผู้ที่สนใจท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในโซนประเทศใกล้บ้านหรือในโซนประเทศที่ห่างไกลออกไป แต่ในแต่ละครั้งที่เที่ยวนั้นก็จำเป็นจะต้องวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อให้มีความสุขตลอดทริปท่องเที่ยว

สำหรับผู้ที่เตรียมตัวเที่ยวประเทศในยุโรป อย่างที่ทราบกันว่าค่าใช้จ่ายในการเที่ยวแต่ละครั้งนั้นสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทำให้หลาย ๆ คนวางแผนที่จะเดินทางเที่ยวระยะยาวเพื่อให้เที่ยวต่างประเทศได้อย่างคุ้มที่สุด และสนุกที่สุด 

ในการเตรียมตัวเพื่อเที่ยวต่างประเทศในแดนยุโรปนั้น นอกจากจะต้องเตรียมทำพาสปอร์ตแล้ว ก็จำเป็นจะต้องเตรียมเอกสารขอยื่นวีซ่าสำหรับเข้าเที่ยวในบางประเทศในโซนยุโรปด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้ที่ต้องการเที่ยวในโซนยุโรปมากกว่า 1 ประเทศนั้นก็ต้องทำวีซ่าเชงเก้นที่สามารถใช้เที่ยว 26 ประเทศในโซนยุโรปได้ ซึ่งการทำวีซ่านั้นจะต้องทำประกันเดินทาง (Schengen Visa Insurance) ด้วยเช่นกัน

ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น คือ?

ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น คือ ประกันที่ใช้สำหรับยื่นขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อใช้ในการเข้าประเทศในโซนยุโรป  ซึ่งประกันเดินทางมีความจำเป็นต่อการเดินทางเข้าประเทศในโซนยุโรปอย่างไรนั้น ในที่นี้จะขออธิบายถึงวีซ่าเชงเก้นก่อนว่า คืออะไร ใช้ทำอะไร และมีส่วนเกี่ยวข้องกับประกันการเดินทางได้อย่างไร? ดังนี้

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางไปยังประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้น ประกอบด้วยประเทศในโซนยุโรป 22 ประเทศ และประเทศใกล้เคียงอีก 2 ประเทศ เมื่อขอแล้วก็จะสามารถเดินทางเข้าเที่ยวได้หลายประเทศโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาขอวีซ่าของแต่ละประเทศ วีซ่านี้จะเป็นวีซ่าแบบระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน และสามารถขอล่วงหน้าได้สูงสุด 3 เดือน

ซึ่งในการเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้นนั้นก็จะต้องใช้ประกันเดินทางด้วยเช่นกัน โดยประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นที่ใช้ยื่นขอ จะต้องมีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 30,000 เหรียญ หรือเป็นเงินไทยจำนวน 1,500,000 บาทขึ้นไป และประกันจะต้องคุ้มครองระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ไป

จึงกล่าวได้ว่าประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องเตรียมตัวไว้สำหรับการขอวีซ่าเชงเก้น เพราะประกันเดินทางนั้นเปรียบเหมือนสิ่งประกันที่จะช่วยคุ้มครองนักเดินทางในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย อย่างที่ทราบกันว่าในต่างประเทศนั้นมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงมาก ดังนั้นในกรณีที่ทำประกันเดินทางไว้จะช่วยคุ้มครองในส่วนของค่าใช้จ่ายนี้

นอกเหนือจากนั้นแล้วประกันการเดินทางวีซ่าต่างประเทศยังช่วยชดเชยในส่วนของเหตุการณ์อื่น ๆ เช่น สัมภาระเสียหาย ทรัพย์สินสูญหาย หรือความล่าช้าในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงาน ทำให้ผู้ที่มีประกันเดินทางนั้นสามารถอุ่นใจได้ตลอดทริปเที่ยว

กลุ่มเชงเก้นมีประเทศใดบ้าง

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) มีประเทศใดบ้าง?

วีซ่าเชงเก้นจะประกอบไปด้วยประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้น 26 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์

นอกเหนือจากประเทศที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรปที่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเชงเก้น แต่ก็สามารถใช้วีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางเข้าประเทศได้ด้วยเช่นกัน ได้แก่ แอลเบเนีย แอนติกาและบาร์บูดา เบลารุส บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย โคลอมเบีย โครเอเชีย นอร์เทิร์นไซปรัส จอร์เจีย ยิบรอลตาร์ คอซอวอ เม็กซิโก มอนเตเนโกร นอร์ทมาซิโดเนีย โรมาเนีย เซาตูเมและปรินซิปี เซอร์เบีย ตุรกี

ซึ่งในการใช้วีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางเข้าไปในประเทศนั้น ๆ จำเป็นจะต้องเตรียมซื้อประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa Insurance) เพื่อใช้เป็นเอกสารรับรองค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่าง ๆ  

แต่ไม่ใช่ว่าทุกบริษัทประกันนั้นมีประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น ดังนั้นจึงควรสอบถามกับทางบริษัทประกันก่อนว่ามีจำหน่ายประกันเดินทางที่ใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้หรือไม่ เพื่อสามารถเดินทางต่างไปหลาย ๆ ประเทศได้อย่างไร้ความกังวล

ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น มีความสำคัญอย่างไร ทำไว้มีประโยชน์อะไรบ้าง?

ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้น มีประโยชน์อย่างไร?

การยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นนั้นจะต้องมีประกันการเดินทางวีซ่าต่างประเทศ โดยถือว่าเป็นหนึ่งในข้อบังคับภายในกฎระเบียบ (EU) 2019/1155 ของรัฐสภายุโรป โดยแผนประกันนั้นจะต้องให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาทขึ้นไป ซึ่งในกรณีที่ไม่มีประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นแล้ว ทางสถานทูตสามารถปฏิเสธการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้

ความคุ้มครองระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

ในการท่องเที่ยวนั้นอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เช่น การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ซึ่งค่าใช้จ่ายในต่างประเทศนั้นสูงมาก ซึ่งในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยกะทันหัน ทางบริษัทประกันภัยก็จะช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้กับผู้ซื้อ เช่น

รวมถึงยังให้ความคุ้มครองในช่วงระหว่างการเดินทางที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางตรงเวลา ทรัพย์สินเสียหาย สูญหาย และความคุ้มครองอื่น ๆ ที่ระบุไว้ ทำให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสนุกและเพลิดเพลินกับช่วงเวลาอันแสนวิเศษโดยไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

ใครที่ต้องทำประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นบ้าง?

เตรียมทำประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นเพื่อเที่ยวประเทศโซนยุโรป

สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวไปเที่ยวประเทศในโซนยุโรปในระยะเวลานานนั้น ควรทำประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นเอาไว้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่จำเป็นต้องใช้วีซ่าเชงเก้นเพื่อยื่นเข้าไปในประเทศในกลุ่มเชงเก้น โดยประเทศที่ผู้ถือสัญชาติไทยต้องใช้วีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางเข้าประเทศนั้น มีดังนี้

ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เชค, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินด์แลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิธัวเนีย, ลักแซมเบิร์ก, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอรเวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวาเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์

สรุป

ประกันเชงเก้น เพื่อเที่ยวหลายประเทศในโซนยุโรปอย่างราบรื่น

ประกันการเดินทางวีซ่าต่างประเทศ Schengen Visa Insurance เป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นขอพิจารณาทำวีซ่าเชงเก้น โดยประกันเดินทางจะต้องมีวงเงินคุ้มครอง 30,000 เหรียญหรือ 1,500,000 บาทขึ้นไป เพื่อเป็นหลักประกันคุ้มครองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในต่างแดน

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาว่าจะเลือกประกันเดินทางของบริษัทไหนเพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นดี? จะต้องพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของทางบริษัทผู้ออกแบบประกัน อ่านรายละเอียดความคุ้มครองอย่างละเอียดครบถ้วน รวมถึงอ่านรีวิวผู้เอาประกันจริงว่าสามารถเคลมง่ายหรือไม่ เพราะในบางบริษัทก็จะสามารถติดต่อและขอเคลมได้ยาก ซึ่งจะทำให้เสียเวลาและกังวลว่าจะสามารถเบิกเงินได้จริงไหม

เพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนั้นควรเตรียมตัวโดย เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ศึกษาข้อมูลของประกันให้เรียบร้อยก่อนเลือกซื้อ เพื่อที่จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวต่างแดน รวมถึงประเทศโซนยุโรปในฝันได้อย่างสบายใจ ไร้ความกังวล


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที