วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 12 ก.ค. 2023 14.46 น. บทความนี้มีผู้ชม: 30869 ครั้ง

ความรู้ทั่วไป การตลาด ประชาสัมพันธ์


ระบบ crm เชื่อมต่อข้อมูลที่โดนใจทั้งลูกค้าและพนักงาน

ระบบ crm เชื่อมต่อข้อมูลที่โดนใจทั้งลูกค้าและพนักงาน

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ CRM คือ ปัจจัยหลักที่ทุกองค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ ให้ความสำคัญ เพราะการติดต่อกับลูกค้า เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ สร้างแคมเปญการตลาด ทำให้คุณมอบบริการที่เหนือชั้น สามารถเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ประโยชน์ ของระบบ crm ทำให้คุณสามารถวิเคราะห์โอกาสในการขายที่มีความเป็นไปได้สูงสุด ช่วยเตือนความจำและติดตามความก้าวหน้าจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าและบริการของคุณ และยังสามารถนำเสนอโปรโมชันได้โดยตรง


ระบบ crm ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีทรัพยากรที่จำเป็นในการช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาประสานกับฝ่ายต่าง ๆ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าแผ่นแพลตฟอร์มเดียว ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างยั่งยืน


ระบบ CRM คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ

ระบบ crm ย่อมาจาก customer relationship management คือ การบริหารความสัมพันธ์ขององค์กรกับลูกค้าหรือกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพในการเป็นลูกค้าในอนาคต เป็นกลยุทธ์หนึ่ง ที่จะทำให้มั่นใจในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาวอย่างยั่งยืน 


สำหรับในแวดวงคอมพิวเตอร์ crm คือ ระบบซอฟต์แวร์ ที่เป็นเทคโนโลีช่วยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ช่วยให้คุณบริหารจัดการลูกค้าและนำเสนอสินค้าได้อย่างถูกที่ถูกเวลา ทำให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันกับองค์กร คุณสามารถอ่านเคล็ดลับระบบ crm ของ Rocket ระบบ MarTech ครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยได้ที่นี่ ระบบ CRM


ระบบ CRM กับ ERP ต่างกันตรงไหน

ระบบ crm ที่เชื่อมโยงทุกช่องทาง

ระบบ erp คือระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานในองค์กรทำงานเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคล ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายอื่น ๆ รวมถึงงานขาย ทุกหน่วยงานสามารถทำงานผ่านระบบ erp เพียงที่เดียว แต่ไม่ตอบโจทย์ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในงานขายที่มีความซับซ้อน


ส่วนระบบ crm คือระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการงานขาย ทีมขาย และลูกค้าโดยเฉพาะ เพื่อสะดวกในการแก้ปัญหาที่ฝ่ายขายต้องเผชิญ ทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ในการช่วยเหลือและบริการลูกค้า


ประเภทระบบ CRM มีกี่ประเภท อะไรบ้าง  

ระบบ crm ได้รวบรวมข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเลือกหยิบข้อมูลของลูกค้าขึ้นมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว มีทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้

1. Analytical

ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้าน หรือข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า ช่วยในการวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อให้เข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น 

2. Strategic

ระบบที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว แนวโน้มตลาดในอนาคต ทำให้คุณทราบแนวทางในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  

3. Operational 

เป็นระบบที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าหน้าบ้านหรือหน้าร้าน อีเมล์ เว็บไซต์ ตลอดจน Social Media เช่น Line Facebook  เพื่อสื่อสารกับลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็ว

4. Collaborative

เป็นระบบที่เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้คุณและพนักงานฝ่ายต่าง ๆ เข้าถึงข้อมูลที่เหมือนกัน ทำงานร่วมกันผ่านแพลตฟอร์มเดียว

5. Campaign 

ระบบข้อมูลที่สำคัญในการใช้กลยุทธ์สร้างกิจกรรมทางการตลาดให้ลูกค้าเกิดความสนใจ ช่วยกระตุ้นยอดขาย

ได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี


ระบบ CRM มีวิธีดำเนินการอย่างไร 

ระบบ crm ดำเนินการผ่านออนไลน์


ระบบ crm ช่วยทำให้คุณประหยัดเวลาจากการค้นหาข้อมูลที่กระจัดกระจาย ประหยัดเวลาในการทำงาน และไม่เสียเวลารวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ทำให้มีเวลาไปดูแลลูกค้ามากขึ้น โดยมีระบบทำงานดังนี้ประโยชน์ของระบบ CRM มีอะไรบ้าง

ระบบ crm สามารถช่วยให้คุณบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทราบว่าควรติดตามลูกค้าคนไหน ทำให้คุณไม่พลาดโอกาสที่จะปิดการขาย ประโยชน์ ของ crm มีดังต่อไปนี้เลือกระบบ CRM ที่ดี เข้าใจง่าย ทำได้ทันที  

 ระบบ crm เข้าใจง่าย ทำได้ทันที

 

ธุรกิจที่มีโครงสร้างซับซ้อน หรือต้องการให้ทุกส่วนทำงานอย่างเป็นระบบ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ crm คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้คุณมีฐานลูกค้าอยู่ในมือ แล้วนำเสนอสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าได้ตรงใจ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการผลิตสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย


Rocket คือผู้คิดค้นระบบ MarTech ครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย มีระบบ crm ที่รวบรวมข้อมูลลูกค้าแบบ 360 องศา ผ่านระบบออนไลน์ สามารถเชื่อมต่อกลูกค้าได้ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Line หรือ Facebook ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้คุณนำข้อมูลไปต่อยอดคิดคอนเทนต์ดึงดูดใจลูกค้า และเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว


สรุป

การตอบสนองความต้องการของลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเจริญเติบโตได้ดี และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ เพราะการเข้าถึงลูกค้าในปัจจุบันคือการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ และลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว หากคุณมัวแต่เสียเวลาในการค้นหาฐานข้อมูลลูกค้า ก็อาจทำให้คู่แข่งแย่งลูกค้าของคุณไปได้ การมีระบบ crm ช่วยจัดการทำให้คุณมั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะไม่มีความวุ่นวายหลังบ้านอีกต่อไป


 

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที