วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 10 เม.ย. 2023 23.32 น. บทความนี้มีผู้ชม: 10963 ครั้ง

ประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ


ค่าสินไหมทดแทน คืออะไร? มีกี่ประเภท?

ค่าสินไหมทดแทน คือ

เคยสงสัยไหมว่าค่าสินไหมทดแทน หมายถึงอะไร มีกี่ประเภท กรณีแบบไหนเราถึงจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ และระบบสินไหมทดแทนเป็นอย่างไร มีขั้นตอนดำเนินการยังไง เราจะมาอธิบายเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คืออะไร แบบง่ายๆ ให้หายข้องใจกันในบทความนี้

ค่าสินไหมทดแทน คืออะไร?

ค่าสินไหมทดแทน คือ เงินที่ต้องชดเชยแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายในทรัพย์สิน การละเมิด การผิดสัญญา ความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ โดยจำนวนเงินที่เป็นค่าสินไหมทดแทน จะต้องมีมูลค่าทัดเทียมกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เสียหายกลับสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่มีการละเมิดหรือความเสียหายเกิดขึ้น เมื่อเราได้รับความเสียหายเหล่านี้จากใครก็ตาม ก็จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้

ซึ่งค่าสินไหมทดแทนเรียกร้องได้ในหลายกรณี มีทั้งในกรณีที่สามารถตีมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนเงินได้ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายจัดงานศพ เป็นต้น และกรณีที่ไม่สามารถตีมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนเงินได้ เช่น ค่าทำขวัญ ค่าเสียหายจากการลงโทษ เป็นต้น

กรณีใดบ้าง? ที่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสามารถทำได้ในหลายกรณี แต่ละกรณีก็จะมีวิธีการชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่แตกต่างกัน ส่วนจำนวนเงินชดเชยหรือมูลค่าสิ่งของชดเชยจะอิงจากขนาดของความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินนั้นๆ ระยะเวลาที่คุ้มครอง และจำนวนเงินเบี้ยประกันภัย โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณีใหญ่ๆ ดังนี้

ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดตามหลักทั่วไป 

การถูกละเมิดไม่ว่าจะเป็นการละเมิดทางร่างกาย การละเมิดเสรีภาพ การละเมิดชื่อเสียง การละเมิดทรัพย์ การละเมิดสิทธิต่างๆ และการละเมิดจนถึงแก่ชีวิต กรณีเหล่านี้สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ โดยจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินตามมูลค่าจริงที่เสียหาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าขาดรายได้ เป็นต้น

หรือแม้แต่ความเสียหายที่ประเมินค่าเป็นเงินไม่ได้ ก็สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ เช่น อับอาย พิการ เสียโฉม สูญเสียอวัยวะ เป็นต้น ในกรณีถูกละเมิดจนถึงแก่ชีวิตทายาทจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าทำศพ ค่ารักษาก่อนเสียชีวิต ค่าขาดการไร้การอุปการะ

ค่าสินไหมทดแทนประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัย คือการบริการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินต่างๆ ความเสี่ยงนี้จะถูกโอนไปให้บริษัทที่ทำประกันภัยแทน โดยผู้ทำประกันจะจ่ายเป็นเบี้ยประกันให้แก่บริษัทประกันแทน เมื่อเกิดความเสียหายไม่ว่าจากอะไรก็ตามที่อยู่ในเงื่อนไขของประกัน ผู้ทำประกันจะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ซึ่งจะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง มีทั้งซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จัดหาทรัพย์สินใหม่มาทดแทน ชดเชยเป็นเงินตามความเสียหายจริง และทำการกลับคืนสภาพเดิมก่อนเกิดวินาศภัย โดยประกันวินาศภัยสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์

ประกันรถยนต์เป็นประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับรถยนต์ โดยจะแบ่งเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และประกันภัยรถภาคสมัครใจ มีความแตกต่างกันดังนี้

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือมีเหตุเกิดขึ้นกับรถยนต์ ถ้าหากได้ทำประกันภัยรถยนต์ไว้ ก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดยจะมีทั้งความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ ความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก และความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การรักษาพยาบาล

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ขั้นตอนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในแต่ละกรณีจะมีวิธีการที่ต่างกัน เช่น

เอกสารในการใช้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

เอกสารที่ใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในแต่ละกรณีก็จะมีการใช้เอกสารทั้งเหมือนกันและไม่เหมือนกัน เช่น

ถ้าเป็นรถคู่กรณีก็จะมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

ค่าสินไหมทดแทน เดินเรื่องกี่วัน ต้องรอนานไหม? 

ถ้าหากยื่นเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครบถ้วนแล้ว ทางบริษัทประกันจะทำการพิจารณาคำร้องประกอบกับเอกสารที่แนบมาอย่างครบถ้วน โดยปกติแล้วจะให้ระยะเวลาภายใน 7 วันทำการ หรือรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 วันทำการ ผู้เรียกร้องก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะได้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง


"สบายใจได้ ไม่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไปว่าจะลืมต่อประกัน" SILKSPAN ขอแนะนำบริการแจ้งเตือนต่อประกันรถยนต์ผ่าน LINE ไม่มีสายโทรกวนใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครเลยที่นี่ https://www.silkspan.com/online/insurance-alert


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที