วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 10 เม.ย. 2023 23.32 น. บทความนี้มีผู้ชม: 10633 ครั้ง

ประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ


ประกันรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองสุดปัง ราคาสุดคุ้ม

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองสุดคุ้ม ราคาสบายกระเป๋า


เลือกประกันรถยนต์ชั้น 3+ อย่างไรให้คุ้มค่า เปรียบเทียบราคาและความคุ้มครองได้เลยที่นี่ 

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ สำหรับการเลือกซื้อทำประกันรถยนต์ที่ต้องการความคุ้มครองแบบสุดคุ้ม คุ้มครองทั้งกรณีรถชนแบบมีคู่กรณี รวมทั้งการขับไปชนประเภทต่าง ๆ หรือรอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งประกันชั้น3+ ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของเรา หากพิจารณาประกันรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง มีบริษัทใดราคาสุดปัง เลือกหาได้ที่ SILKSPAN เป็นบริษัทประกันรถยนต์ที่รวบรวมบริษัทประกันชั้นนำที่มาให้บริการ เช่น ทิพยประกันภัย วิริยะประกันภัย กรุงเทพประกันภัย เป็นต้น รวมถึงมีบริการเปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 3+ พร้อมทั้งผลประโยชน์ความคุ้มครองได้เลย ทำประกันที่ SILKSPAN สะดวกง่ายๆ ราคาสบายกระเป๋า ชำระได้ทั้งบัตรเครดิตหรือเงินสด ความคุ้มขั้นที่ 2 มีส่วนลดให้ประกันคันต่อไป ประหยัดสุดๆ มากไปกว่านั้นยังมีบริการช่วยเหลือตลอด 24 ชม. ให้ความมั่นใจพร้อมบริการแบบมืออาชีพ


ประกันรถยนต์ชั้น 3+ เหมาะกับผู้ใช้งานรถแบบไหน เลือกแล้วคุ้มค่าไหม? 

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ เป็นประกันที่เหมาะสำหรับผู้ขับขี่รถที่มีอายุการใช้การใช้งานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป และผู้ขับขี่รถต้องมีการขับขี่แบบระมัดระวังมากที่สุด มีความชำนาญด้านการขับรถ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ บนท้องถนน รวมถึงประกันชั้น 3+ ยังเหมาะกับรถที่ไม่ค่อยได้ใช้งานมากเท่าไหร่ หรือใช้งานน้อยนั่นเอง จะเห็นว่าการซื้อประกันรถยนต์ชั้น 3+ เลือกจ่ายในราคาสุดคุ้ม แต่ความคุ้มครองเทียบเท่ากับประกันรถยนต์ชั้น 1 เลยทีเดียว


ประกันรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง มีการคุ้มครองตัวไหนที่น่าสนใจ 

ประกันรถยนต์ที่จะช่วยให้คุณจ่ายเบี้ยประกันในราคาประหยัดอย่างประกันรถยนต์ชั้น 3+ มีการคุ้มครองครอบคลุม 3 ประเภทสำคัญ ดังนี้

ความคุ้มครองของประกันชั้น 3+ ต่อตัวรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ สำหรับคุ้มครองต่อตัวรถยนต์ หรือการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น จะคุ้มครองกรณีรถชนที่มีคู่กรณีเท่านั้น  ทั้งนี้การคุ้มครองไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดในอุบัติเหตุครั้งนั้นก็ตามก็ได้รับการคุ้มครอง อีกทั้งประกันชั้น 3+ จะคุ้มครองต่อตัวรถยนต์ที่ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 3+ และรถยนต์ของคู่กรณี รวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ที่ระบุในกรมธรรม์ไว้ตั้งแต่การทำประกัน ทั้งนี้ ประกันประเภทนี้จะไม่คุ้มครองครอบคลุมถึงกรณีรถหาย ไฟไหม้ กรณีขับรถไปชนเสา รั้ว สัตว์ ต้นไม้ หรืออุบัติเหตุรถชนแบบไม่มีคู่กรณี เห็นได้ว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้างแล้วนั้น ดังนั้น ประกันชั้น 3+ เหมาะกับผู้ขับขี่ที่มีความชำนาญการ มีความระมัดระวังในการขับขี่ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุน้อยลง สำหรับทุนประกันคุ้มครองตัวรถยนต์ของประกันรถยนต์ชั้น 3+ มีตั้งแต่ 100,000 จนถึง 500,000 บาท โดยการเลือกเบี้ยประกันชั้น 3+ ราคา รวมถึงการคุ้มครองจากบริษัทประกันชั้นนำได้

ความคุ้มครองของประกันชั้น 3+ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกของประกันรถยนต์ชั้น 3+ จะได้รับการคุ้มครองการบาดเจ็บของบุคคลและอุบัติเหตุจนทำให้เสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอกด้วย โดยประกันรถยนต์ชั้น 3+ จะให้คุ้มครองครอบคลุมต่อร่างกายและชีวิตของคู่กรณี รวมทั้งบุคคลภายนอกอีกเช่นกัน ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุของรถยนต์ที่ทำประกันชั้น 3+ เช่น กรณีการเสียชีวิต การทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุด้วย เช่น รถยนต์ เสาไฟ รั้ว กำแพง ร้านค้า ต้นไม้ เป็นต้น โดยผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เป็นฝ่ายผิดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยบริษัทประกันรถยนต์จะรับผิดชอบด้วยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินจำนวนวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้งตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์

ความคุ้มครองอื่นๆ ถ้ามี

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ด้านการคุ้มครองอื่น ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยกรณีได้รับบาดเจ็บ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมไปถึงการประกันตัวผู้ขับขี่ตามที่ระบุเพิ่มเติมไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์  ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยประกันชั้น 3+ จะมีความคุ้มครองแนบท้ายเพิ่มเติมสำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่นๆ บริษัทประกันภัยจะจ่ายตามที่จ่ายจริง ซึ่งจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบได้สูงสุดไม่เกินตามที่ระบุไว้ตามกรมธรรม์  

ด้านการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารของรถที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 3+ เช่น กรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสำคัญต่าง ๆ เช่น สายตา มือ เท้า นำมาซึ่งทำให้ทุพพลภาพถาวร บริษัทประกันรถยนต์จะจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุตามจำนวนเงินที่ระบุในจำนวนเงินตามจำกัดความรับผิดชอบของประกันรถยนต์ชั้น 3+ 

การประกันตัวผู้ขับขี่ โดยบริษัทประกันรถยนต์ชั้น 3+ จะจ่ายค่าประกันตัวให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่รถยนต์ที่ทำประกันเกิดอุบัติเหตุ ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดจนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจนเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวกลายเป็นคดีอาญา การคุ้มครองของประกันชั้น 3+ ยังมีเงินสำหรับประกันตัวผู้ขับขี่ไว้ช่วยเหลือออกค่าใช้จ่ายนี้ตามจำนวนเงินจำกัดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดถูกควบคุมตัวในคดีอาญา


การทำประกันรถยนต์ชั้น 3+ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง 

เงื่อนไขประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ มีอะไรบ้าง

พิจารณาเลือกทำประกันรถยนต์ชั้น 3 + จะมีเงื่อนไขในการรับและความคุ้มครอง โดยประกันชั้น 3+ สามารถทำได้โดยไม่ได้จำกัดยี่ห้อ รุ่นของรถ แต่จะรับทำประกันให้กับรถยนต์ที่อายุการใช้งานไม่เกิน 20 ปี ส่วนเงื่อนไขด้านการคุ้มครองจะคุ้มครองรถยนต์ที่จัดทำประกันชั้น 3+ รวมทั้งคู่กรณีด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังคุ้มครองทั้งตัวบุคคลและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายด้วย แต่จะคุ้มครองเฉพาะกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถชนแบบมีคู่กรณีเพียงเท่านั้น จะมีทุนประกันคุ้มครองตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกทุนประกันรถยนต์ชั้น 3+ ราคาเท่าใด หรือตามความพึงพอใจในการเลือกทำจากราคาค่าเบี้ยประกันชั้น3+ด้วย


รถชนแบบไม่มีคู่กรณี ประกันรถยนต์ชั้น 3+ สามารถเคลมได้ไหม   

หากเลือกทำประกันรถยนต์ชั้น 3+ แล้วเกิดประสบอุบัติเหตุรถชนแบบไม่มีคู่กรณี หรือคู่กรณีได้ทำการหลบหนีไปนั้น จะไม่สามารถเคลมประกันได้ โดยเจ้าของรถยนต์ที่มีประกันชั้น 3+ จะต้องมีหลักฐานประกอบการเคลมกับบริษัทประกันภัย โดยเจ้าของรถที่มีประกันนั้นจะต้องมีภาพประกอบจากกล้องหน้ารถที่แสดงรายละเอียดข้อมูลอย่างชัดเจน ตั้งแต่ข้อมูลทะเบียนรถของคู่กรณี วันและเวลาที่เกิดเหตุ รวมทั้งภาพเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อใช้ประกอบหลักฐานให้กับบริษัทประกันติดตามเอาผิดกับรถยนต์คู่กรณีที่หลบหนีต่อไป ทั้งนี้ การขอเคลมประกันรถยนต์ชั้น 3+ได้ จะสามารถขอเคลมได้ในกรณีรถชนแบบมีคู่กรณีเท่านั้น ถ้าเหตุการณ์ที่รถชนแบบมีคู่กรณี แต่ว่าเราเป็นฝ่ายผิดนั้น ก็สามารถเคลมประกันได้ตามความคุ้มครองที่เลือกจากการทำประกันชั้น 3+ ถ้าเกิดเหตุรถชนเสา รั้ว กำแพง หรือสัตว์ จะไม่รวมอยู่ในประกันชั้น 3+ หากเกิดกรณีอุบัติเหตุรถชน จะต้องแจ้งบริษัทประกันทราบทุกครั้งตามเบอร์ติดต่อของบริษัทที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 3+ ไว้โดยแจ้งข้อมูลทะเบียนรถ สถานที่เกิดเหตุ แล้วรอเจ้าหน้าที่บริษัทมาสำรวจเคลมประกันในที่เกิดเหตุ กรณีมีหลักฐานจากกล้องหน้ารถ สามารถนำมาใช้ในประกอบการเคลม หรือแจ้งเอาผิดกับรถที่ทำผิดกับเจ้าหน้าที่ได้ เพื่อลดขั้นตอนไม่ให้ยุ่งยากต่อการเจรจากับคู่กรณี ประกันรถยนต์ชั้น 3+ จึงคุ้มค่าในราคาเบี้ยประกันที่ถูกกว่าประกันรถยนต์ชั้น 2+ ในความคุ้มครองที่ต่างกันเพียงเล็กน้อย แถมยังให้ความคุ้มครองได้ดีกว่าประกันรถยนต์ชั้น 3 ในราคาเบี้ยประกันที่คุ้มค่ากว่า


ทำประกันรถยนต์ชั้น 3+ ออนไลน์ สะดวกง่าย ๆ ราคาสุดคุ้ม กับ SILKSPAN 

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ เลือกทำกับ SILKSPAN คุ้มสุดๆ เราเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านประกันออนไลน์ที่มีความชำนาญด้านบริการประกันรถยนต์แบบมืออาชีพ บริการง่าย สะดวกรวดเร็วผ่านบริการแบบออนไลน์ มีทีมงานให้คำปรึกษามั่นใจในการบริการได้เลย เพราะเรามีบริษัทประกันชั้นนำที่เลือกมานำเสนอให้ลูกค้า สามารถเปรียบเทียบประกันรถยนต์ชั้น 3+ ราคาถูก และการคุ้มครองผ่านออนไลน์ง่าย ๆ ซึ่งหลักการเลือกประกันชั้น 3+ จะต้องคำนึงถึงบริษัทที่มีมาตรฐานด้านบริการ เคลมไว รวดเร็ว มีอู่รองรับทั่วประเทศ ราคาสุดคุ้ม มีความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ และบริการอื่น ๆ หากเลือกทำประกันรถยนต์ชั้น 3+ ผ่านออนไลน์กับ SILKSPAN มีโปรโมชั่นดีๆ สำหรับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการผ่อน 0% ได้ถึง 10 เดือน จ่ายง่ายๆ ได้ทั้งบัตรเครดิตและเงินสด ต่อที่ 2 ยังมีส่วนลดสำหรับการทำประกันคันที่ 2 ถึง 1,000 บาท มากไปกว่านั้น ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี 24 ชม. อีกด้วย

"สบายใจได้ ไม่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไปว่าจะลืมต่อประกัน" SILKSPAN ขอแนะนำบริการแจ้งเตือนต่อประกันรถยนต์ผ่าน LINE ไม่มีสายโทรกวนใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครเลยที่นี่ https://www.silkspan.com/online/insurance-alert


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที