วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 18 พ.ค. 2024 01.12 น. บทความนี้มีผู้ชม: 335407 ครั้ง

การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม การสอบเข้า


ติวสอบนายสิบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริง

ติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

หลายๆ คนคงกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานกันอยู่ แต่การสอบที่มีหลายวิชานั้น เราจะต้องเตรียมความพร้อมมากแค่ไหน ถึงจะมั่นใจว่าจะสอบผ่าน การมีผู้ช่วยมาเสริมสร้างความมั่นใจ เพื่อติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานให้ผ่าน อาจเป็นทางเลือกที่หลายคนกำลังมองหา ถ้าอยากสอบติดได้เป็นตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานต้องดูเลย

ติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน มีวิชาอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

การติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน การสอบข้อเขียนจะมี 5 วิชาหลัก ทั้งหมด 150 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน มีเวลาทำ 3 ชั่วโมง ดังนี้

วิชาภาษาไทย

จำนวน 25 ข้อ เนื้อหาในการออกสอบ เช่น ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การใช้คำให้ตรงกับความหมาย การจับใจความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ การเลือกใช้ภาษาในงานเขียนรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วิชาความสามารถทั่วไป 

จำนวน 35 ข้อ เนื้อหาในการออกสอบ เช่น การคำนวณขั้นพื้นฐาน การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสมการ ความน่าจะเป็น สถิติพื้นฐาน การคิดเชิงเหตุผล การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ์ เป็นต้น

วิชาภาษาอังกฤษ

จำนวน 35 ข้อ เนื้อหาในการออกสอบ เช่น คำศัพท์ (Vocabulary) หลักไวยากรณ์ (Grammar) การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension) โครงสร้างประโยค (Structure) การสนทนา (Conversation) เป็นต้น

วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และอาเซียน

จำนวน 25 ข้อ เนื้อหาในการออกสอบ เช่น สังคมและวัฒนธรรม ศาสนาและหลักธรรมต่างๆ ศีลธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตหรือการปฏิบัติงาน ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน เศรษฐกิจของอาเซียน เป็นต้น

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์)

จำนวน 30 ข้อ เนื้อหาในการออกสอบ เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย การใช้งานโปรแกรมสำนักงานขั้นพื้นฐาน การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสื่อสารและข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานและจุดเด่นของโซเชียลมีเดียแต่ละประเภท เป็นต้น

สอบข้อเขียนนายสิบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานจะมี 5 วิชาหลัก

เกณฑ์การสอบผ่านที่ต้องรู้

เกณฑ์การสอบนายสิบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานให้ผ่านนั้น จะต้องทำข้อสอบผ่านเกณฑ์ 60% ทั้ง 2 กลุ่ม คือ 

ทั้ง 2 วิชานี้ จะนำคะแนนมารวมกัน ต้องผ่านเกณฑ์ 60% จึงจะถือว่า ผ่าน

ทั้ง 3 วิชานี้ จะนำคะแนนมารวมกัน ต้องผ่านเกณฑ์ 60% จึงจะถือว่า ผ่าน

หากสามารถสอบข้อเขียนผ่านได้เพียงในส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 60% ถือว่าสอบตก 

ทั้งนี้ นอกจากการสอบข้อเขียนแล้ว การสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จะมีขั้นตอนคัดกรองหลายส่วน เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการสอบจะแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้

  1. การสอบข้อเขียน
  2. การตรวจร่างกาย และ ทดสอบสุขภาพจิต
  3. การสอบสัมภาษณ์

จะหมดความกังวลหากเลือกติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานกับ GovEntPolice

เตรียมตัวแบบนี้ สอบติดแน่

หากดูจากวิชาต่างๆ และเกณฑ์การสอบผ่านแล้ว จะเห็นเลยว่าการเตรียมความพร้อม และติวสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานเป็นเรื่องสำคัญมาก ควรเตรียมพร้อมว่าจะทำอะไรก่อน-หลัง ประเมินความสามารถของตนเองว่าอยู่ในระดับไหน เพื่อพิจารณาว่าเราควรโฟกัสอะไรบ้าง

ควรแบ่งและจัดสรรเวลาในการอ่านเนื้อหาให้ดี ตั้งเป้าหมายในการอ่าน และฝึกทำแนวข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ตื่นเต้นเมื่อเจอข้อสอบจริง และควรทำข้อสอบแบบทดลองจับเวลา เพื่อประเมินความเร็วในการทำข้อสอบของตนเอง

อีกทั้งควรเชื่อมั่นและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน อย่าเพิ่งย่อท้อหรือหมดกำลังใจ ให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอ นึกถึงความสำเร็จในวันข้างหน้า จะเป็นตัวช่วยในการปลุกกำลังใจ เพื่อให้เราก้าวผ่านผ่านอุปสรรคไปได้

ติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมเสริมความมั่นใจ

เลือกติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานกับ GovEntPolice ดียังไง

นอกจากการอ่านเนื้อหาด้วยตนเองแล้ว การอัพเดตข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ หรือแนวข้อสอบติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ติวเตอร์หรือสถาบันติวสอบ ก็อาจเป็นตัวช่วยสำคัญ ที่จะช่วยให้เราจดจำเนื้อหาหรือแนวข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานได้ดียิ่งขึ้น

เพราะความยาก-ง่ายของการสอบ อาจขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของแต่ละคน ถ้าหากใครยังกังวล และกำลังสนใจอยากติวเพิ่มเติม เสริมความมั่นใจ เราก็มีบริการสำหรับเตรียมความพร้อมคุณสมบัติในทุกรอบของการสอบ

GovEntrance Police มีหลักสูตรการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพ สอนเนื้อหาภาคความรู้ทั่วไปครบทุกวิชาที่ออกสอบ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ น่าเชื่อถือและมากประสบการณ์ในแต่ละวิชา ปูพื้นฐานทุกเนื้อหา พร้อมคลิปสอนพื้นฐานมากกว่า 200 คลิป

สามารถติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ผ่านการสอนสดที่มีมากมาย มีการสอนออนไลน์ทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง ภายในคอร์สจะมีทั้งหนังสือคู่มือประกอบการเรียนอย่างละเอียด จำนวนมากกว่า 450 หน้า และคลิปการสอนในหลักสูตร

ด้านการทำแบบฝึกหัดหรือทดลองทำข้อสอบ สามารถเข้ากลุ่มเพื่อติวเทคนิคการทำข้อสอบให้ทันเวลาได้ทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง มีข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี ให้ทดลองสอบ หากข้อไหนไม่เข้าใจ มีคำถามสงสัย สามารถทักมาสอบถามได้ตลอด ทั้งแบบออนไลน์ (ไลฟ์สด) หรือวิดีโอในหลักสูตร พูดคุย คลายข้อสงสัย แลกเปลี่ยนความรู้กับพี่ๆ ติวเตอร์ได้ทุกวิชา

นอกจากนี้ หากใครสอบผ่านข้อเขียน เราจะมีการเตรียมสอบสัมภาษณ์ให้ฟรี อีกทั้งยังมีคอร์สเร่งด่วนช่วยเตรียมตัว สำหรับใครที่เตรียมร่างกายไม่ทันอีกด้วย 

หากใครกำลังสนใจเรียนคอร์สติวสอบตำรวจตรวจพิสูจน์หลักฐาน แต่ยังไม่รู้จะติวสอบที่ไหน อยากปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ https://www.goventpolice.com/ เรายินดีให้คำปรึกษา พร้อมมีตัวอย่างคลิปสอนและแนวข้อสอบให้ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ GovEntPolice


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที