วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 18 พ.ค. 2024 01.12 น. บทความนี้มีผู้ชม: 337899 ครั้ง

การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม การสอบเข้า


ติว TGAT ติวเข้ามหาวิทยาลัย เตรียมพร้อมก่อนสอบ TGAT

ติว TGAT ติวสอบที่ไหนดี เรียนอังกฤษที่ไหนดี ติวเข้ามหาลัยได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ เตรียมความพร้อมก่อนการเข้ามหาลัย

 

เตรียมความพร้อมกับการติว TGAT


ในยุคสมัยปัจจุบันภาษาอังกฤษถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หรือไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษ ในการศึกษาหรือการพูดคุยกับเพื่อนต่างชาติหรือแม้แต่ในทางด้านการงาน ภาษาอังกฤษก็ยังมีความจำเป็นอยู่ 

เพราะงั้นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างการติว TGATเพื่อยกระดับภาษาของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นการสอบเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย หรือแม้แต่การสอบวัดระดับภาษาต่าง ๆ อย่างเช่นการเตรียมความพร้อมติว TGAT เพราะด้วยในยุคปัจจุบันการแข่งขันทางภาษานั้นมีเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเพื่อเข้าเรียนในระดับมหาลัย หรือการยื่นเข้าสมัครงาน


การติว TGAT 66 หรือ A-Level นั้นนอกจากจะช่วยให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษได้แล้วนั้นยังช่วยให้คุณจำศัพท์ได้มากขึ้นและยังเพิ่มความรู้ในภาษาอังกฤษให้คุรมีความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบภาษาอังกฤษอีกด้วย รวมถึงการปรับปรุงในจุดที่คุณไม่ถนัดให้คุณเก่งมากขึ้นและเพิ่มโอกาสให้คุณเข้ามหาลัยได้ตามที่คุณคาดหวัง การติว TGAT จะเป็นตัวช่วยให้คุณได้เยอะเลยละ


มาทำความรู้จักการติว TGAT กันเถอะ

ติว TGAT หรือที่เรียกกันว่าติว A-Level มีชื่อเต็มว่า Thai General Aptitude Test เป็นการติวสอบเพื่อวัดความถนัดทั่วไปเป็นการสอบในรูปแบบใหม่ที่มีการต่อยอดออกมาจาก GAT ด้วยเหตุผลเพื่อให้เด็ฏนักเรียนสามารถนำความรู็ไปประยุกต์ใช้และช่วยให้ลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาที่จะต้องใช้สอบ TGAT เป็นการสอบที่เด็กมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยจะมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 300 คะแนน

ตัวคะแนนสามารถนำไปยื่นใช้ในการยื่นเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้โดยผ่านระบบ TCAS โดยตัวผลของคะแนนจะใช้ได้ไม่เกิน 1 ปีหลังจากการสอบ ในการสอบแต่ละครั้งจะต้องจ่ายค่าสอบราคาจะอยู๋ที่ 140 บาท ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 พาร์ทได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ , การคิดอย่างมีเหตุผลและสถานะในการทำงาน  ตัวคอร์ส TGAT จะติวภาษาอังกฤษเข้ามหาลัยโดยที่จะเน้นเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่ต้นให้นั้นเอง


การติว TGAT ควรเหมาะกับใคร

ในการติว TGAT เป็นการติวที่เหมาะกับบุคคลที่ต้องการความเตรียมพร้อมก่อนการเข้าสอบ GAT และ TGAT เพื่อเน้นในทางด้านภาษาอังกฤษ และเพื่อที่จะได้ปูพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษหรือวิชาในระดับมหาลัย และการยื่นเข้ามหาลัยที่อย่างเข้า ยังไม่พอแค่นั้นถ้าคุณต้องการที่จะพัฒนาทักษะในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ การติว TGAT 66 อาจจะตอบโจทย์คุณก็ได้


ติว TGAT เสริมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษในด้านใดบ้าง

ติว TGAT เป็นการสอบวัดความรู้ทางด้านวิชาการโดยเป็นการสอบวิชาสามัญ 9 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ประยุกต์ , วิทยาศาสตร์ประยุกต์ , เคมี , ฟิสิกส์ , ชีววิทยา , สังคม , ภาษาไทย ,ภาษาอังกฤษและวิชาภาษาต่างประเทศ โดยแต่ละวิชาจะมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 100 คะแนน

การติว TGAT 66 นั้นจะเป็นการติวที่เน้นในวิชาภาษาอังกฤษ จะเป็นการติวเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยโดยจะปูตั้งแต่พื้นฐานตั้นแต่ต้นไปจนถึงระดับสูงด้วยอาจารย์ที่มีคุณภาพทั้งของไทยและเจ้าของภาษา โดยที่จะช่วยเน้น การ พูด ฟัง อ่าน เขียนให้คุณมีทักษะที่ดีขึ้น รวมทั้งยังช่วยในการสรุปเนื้อหาที่มีความสำคัญให้กับผู้เรียนเองด้วย


 

ติว TGAT เสริมทักษะด้านไหน

การสื่อสารภาษาอังกฤษ

การสอบในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะมีทั้งหมด 60 ข้อคะแนนเต็มจะอยู่ที่ 100 คะแนนเป็นข้อสอบแบบปรนัย ในระดับความยากจะมีด้วยกันอยู่ 3 ระดับ ระยะเวลาในการทำข้อสอบจะมี 60 นาที โดยจะแบ่งเป็นช่วงละ 30 นาทีแบ่งเป็นสอบพูดกับการสอบอ่าน

การคิดอย่างมีเหตุผล

การสอบสถานะการคิดอย่างมีเหตุผล จะมีข้อสอบที่เป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก มี 80ข้อ 100 คะแนน ระยะเวลาในการสอบ 60 นาที ด้วยจะมีการสอบวัดความคิดอย่างมีเหตุผลด้วยกัน 4 ด้าน ก็จะมี

  1. ความสามารถทางด้านภาษา 20 คะแนน
  2. ความสามารถทางตัวตัวเลข 20 คะแนน
  3. ความสามารถทางด้านความสัมพันธ์ 20 คะแนน
  4. ความสามารถทางด้านเหตุผล 20 คะแนน

การทำงาน

ในการสอบทักษะทางด้านการทำงานในอนาคตข้างหน้านั้น จะเป็นการสอบแนววิเคราะห์ การแก้ปัญหา การจัดการกับอารมย์ และจิตสำนึกส่วนรวม ด้วยจะเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยจะแบ่งการตอบคำถามออกเป็น 2 แบบด้วยกัน การเลือกตอบแบบตัวเลือกเดียวและการเลือกตอบแบบหลายตัวเลือก


ติวเข้ามหาลัย การติว A-Level และการติว TGAT คอร์สไหนดีกว่ากัน?

การติว TGAT และ การติวแบบ A-Level นั้นแบบไหนดีกว่ากันนั้นอยู่ที่ว่าคุณต้องการเสริมทักษะในด้านการเรียนแบบไหน สำหรับทางเราอยากแนะนำเป็นติว TGAT 66 ที่จะช่วยในการต่อยอกทักษะคุณได้มากกว่าและช่วยเสริมทักษะได้ดีกว่า


เลือกติว TGAT ที่ไหนดี 

สำหรับที่สนใจอยากหาที่ติว TGAT เราขอแนะนำ English ที่มีคอร์สเรียนมากมายให้คุณได้เลือกปรับเวลาการเรียนได้อย่างที่คุณต้องการ ทาง English Parks มีคอร์สติวภาษาอังกฤษเหมาะสมกับการติวเข้ามหาลัยหลากหลายคอร์สมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Unlimited English for IELTS, Smart TOEIC, TU-GET,CU-TEP หรือคอร์สที่เน้นแกรมม่า การพูดและเขียนโดยเฉพาะ 

แต่หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนที่ต้องการติว TGAT ได้อย่างตอบโจทย์มากที่สุดก็ต้องเป็น คอร์ส Unlimited English for Exam

คอร์ส Unlimited English for Exam

คอร์ส Unlimited English for Exam เป็นการทดสอบวิเคราะห์แผนการเรียนให้เกิดความเหมาะสมกับตัวนักเรียนของแต่ละคนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ จะมีการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาครบทุกทักษะอย่างการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่เอาไว้ทำข้อสอบให้ผ่านเท่านั้น


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการติว TGAT 

คำถามที่เรามักจะพบบ่อยเมื่อมีคนเกิดความสนสัยว่าถ้าเราไม่มีพื้นฐานจะเรียนได้ไหม หรือเรียนไปจะช่วยได้จริง ๆ หรือป่าว ในหัวข้อนี้เราได้รวมคำถามที่คนถามมากที่สุดไว้ให้ท่านแล้ว

สามารถลงเรียนติว TGAT, ติว A-Level หรือติวเข้ามหาลัยได้ไหม ถ้าหากไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ?

English Parks จะทำการสอนตั้งแต่พื้นฐาน โดยเน้นความเข้าใจเพื่อเสริมรากฐานของผู้เรียนให้มีความแข็งแรงมากขึ้น อย่างเช่นไวยากรณ์ หรือ Grammar ตัวพื้นฐานที่มีความสำคัญและสามารถนำไปใช้กับการทำข้อสอบติวเข้ามหาลัยได้ โดยการเรียนการสอนจากครูผู้สอนที่มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างดี พร้อมทั้งถ่ายทอดการแก้ไขปัญหาแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้าต้องการติวเข้ามหาลัยควรเรียนคอร์สไหนดี?

ถ้าต้องการติว TGAT  เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้สามารถเพิ่มคะแนนสอบได้ อาจจะเหมาะกับคอร์ส Unlimited English for Exam หลักสูตรเฉพาะที่ครอบคลุมครบทุกทักษะ พร้อมกับฝึกฝนการทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้นักเรียนสามารถทำข้อสอบได้แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น และยังสามารถนำไปใช้กับการทำข้อสอบมหาลัยได้ด้วย


สรุปติว TGAT ดียังไง

การติว TGAT นั้นก็เพื่อเตรียมความพอให้คุณสามารถทำคะแนนสอบได้ดีมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มทักษะต่างๆ ทางด้านภาษาอังกฤษได้อีกเยอะด้วย เพราะงั้นการติวหรือการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทางเราอยากแนะนำเพื่อให้คุณได้พัฒนาความสามารถของคุณขึ้นไปได้อีก


 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที