วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 18 พ.ค. 2024 01.12 น. บทความนี้มีผู้ชม: 337886 ครั้ง

การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม การสอบเข้า


คอร์สเรียนออนไลน์ เพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

คอร์สเรียนออนไลน์ พัฒนาตนเอง เติมความรู้ด้วยทักษะใหม่ ๆ เรียนออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญ เรียนได้ตลอดเวลา รับรองการเรียนด้วยใบ Certificate 

คอร์สออนไลน์ เรียนคอร์สออนไลน์ด้วยตนเอง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล เข้ามามีบทบาทสำคัญด้านต่าง ๆ ซึ่งด้านการเรียนรู้ก็เช่นกัน ส่งผลให้การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิม มีแนวทางการศึกษาหาความรู้สำหรับการพัฒนาตนเองได้ง่ายมากขึ้น ทำให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้จากทักษะด้านต่าง ๆ ได้ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์  ซึ่งปัจจุบันมีคอร์สออนไลน์ครอบคลุมทุกสาขาวิชาหรือทักษะที่จำเป็นในอนาคต อีกทั้งผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะอื่น ๆ ยังเรียนคอร์สออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ มีการรับรองพร้อมทั้งใบรับรองหลังเรียนครบ นำไปใช้ในยืนยันความรู้ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตนเองได้ ลองมาดูกันว่า คอร์สเรียนออนไลน์ดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมเลือกเรียนกัน


สารบัญบทความ


คอร์สเรียนออนไลน์ดีอย่างไร ทำไมต้องเลือกเรียนออนไลน์

หาข้อมูลคอร์สเรียนออนไลน์ คอร์สออนไลน์ยอดนิยม

 

การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สมัยใหม่มาสู่ยุคที่ความรู้ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในห้องเรียนแล้ว แต่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในด้านการเรียน ทำให้ต้องพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล จึงเกิดการนำเอาหลักสูตรของวิชาต่าง ๆ เข้ามาอยู่ในรูปแบบคอร์สเรียนออนไลน์ ซึ่งคอร์สสอนออนไลน์ มีหลักสูตรหลากหลาย เรียนได้ตลอดเวลาตามความต้องการ แต่ละหลักสูตรของคอรสเรียน ส่วนใหญ่เริ่มเรียนเวลาใดก็ได้ ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ไหนก็เรียนได้เช่นกัน หรือย้อนกลับไปศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่เข้าใจได้ 

นอกจากนี้ คอร์สออนไลน์ยอดนิยม จะเป็นหลักสูตรระยะสั้น มีราคาไม่แพง จึงประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการลงเรียนในห้องเรียนที่อาจจะมีราคาสูงกว่า หรือคอร์สออนไลน์ฟรีจากสถาบันชั้นนำต่าง ๆ รวมไปถึงการเรียนออนไลน์จบหลักสูตร จะได้ใบรับรองหลังเรียนจบด้วย ดังนั้น คอร์สเรียนออนไลน์จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสังคมการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป แทบจะทุกคนต้องการพัฒนาตนเองให้มีทักษะรอบด้านมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน แล้วยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร มีการเรียนรู้ตลอดเวลาเท่าทันการเปลี่ยนแปลง


ข้อดีของคอร์สเรียนออนไลน์ ตอบโจทย์อย่างไรบ้าง

คอร์สเรียนออนไลน์ สามารถเรียนได้ง่าย ๆ สะดวกสบาย มีหลักสูตรที่เปิดสอนครอบคลุมหลายสาขาวิชา รวมถึงทักษะด้านอื่น ๆ โดยผู้ที่สนใจเรียน สามารถเลือกและพิจารณาลงเรียนได้ตามความต้องการ วางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง อยู่สถานที่ใดก็เรียนได้ เข้าถึงการเรียนได้รวดเร็ว ราคาที่ไม่แพงจนเกินไป โดยคอร์สออนไลน์มีทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและแบบฟรี บางคลาสเรียนออนไลน์ก็มีการปฏิบัติ รวมไปถึงการสอบวัดความรู้ก่อนจบคอร์สเรียน จึงจะได้รับใบรับรอง แสดงให้เห็นว่าคอร์สเรียนออนไลน์ ได้ความรู้และใช้ได้จริง ยกระดับทักษะของตนเองให้มีการเรียนรู้เท่าทันการทำงานแห่งอนาคต ซึ่งข้อดีของเรียนคอร์สออนไลน์ มีดังนี้ 

 


คอร์สเรียนออนไลน์แบ่งหมวดหมู่ มีอะไรบ้าง

รูปแบบของคอร์สเรียนออนไลน์

 

 

คอร์สเรียนออนไลน์มีหลักสูตรจำนวนมาก ครอบคลุมทักษะด้านต่าง ๆ จึงมีการแบ่งหมวดหมู่ของคอร์สสอนออนไลน์ เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณารายละเอียดเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้

1. ในรูปแบบองค์กร

คอร์สเรียนออนไลน์ในรูปแบบองค์กร จะเป็นคอร์สการเรียนที่เน้นพัฒนาความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร โดยมีคอรสเรียนจะพัฒนาการเรียนรู้ยุคดิจิทัลที่ให้ความรู้ในการพัฒนาทีมงาน นำไปสู่การพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีแพลตฟอร์มที่ทันสมัย หลักสูตรคอร์สเรียนที่นิยม ส่วนใหญ่จะเป็นด้านเทคโนโลยี (Technology) ธุรกิจ (Business) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) และ ประสิทธิภาพ (Productivity)

มีคอร์สเรียนออนไลน์กว่า 200 หลักสูตรที่มาพร้อมกับระบบจัดการหลังบ้าน โดยการจัดการเรียนรู้แบบนี้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ง่าย เพราะมีระบบมาสนับสนุนสำหรับติดตามพร้อมทั้งการวัดผลหลังการเรียนจบ
อีกทั้งองค์กรยังสามารถออกแบบเนื้อหาให้เหมาะกับบุคลากรได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่า สามารถสร้างคอร์สการเรียนขององค์กรได้ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุด เพื่อให้เกิดการพัฒนาทีม และนำองค์กรไปสู่เป้าหมายได้

2. ในรูปแบบบุคคล

คอร์สเรียนออนไลน์ในรูปแบบบุคคล สามารถเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ได้ตามความต้องการ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ โดยเว็บคอร์สเรียนออนไลน์รูปแบบบุคคล มีให้เลือกเรียนหลายหลักสูตร ทั้งศาสตร์ต่าง ๆ และทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็น ซึ่งคอร์สออนไลน์แบ่งเป็นหมวดหมู่ยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็น การตลาดออนไลน์ การพัฒนาตนเอง การเงินและการลงทุน ธุรกิจ การเขียน การออกแบบ ภาษา วิทยาการข้อมูล การเขียนโปรแกรม การพัฒนาซอฟต์แวร์ การสร้างเกม การถ่ายภาพและวิดีโอ รวมไปถึงไอทีและซอฟต์แวร์ ซึ่งทุกหลักสูตรเรียนแล้ว สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง ได้ความรู้ไปใช้ได้จริง พร้อมทั้งมีใบประกาศนียบัตรรับรองด้วย

สรุป

การเรียนรู้ใหม่ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความรู้ ทักษะต่าง ๆ ได้รอบด้าน แล้วใช้ได้จริง การเรียนคอร์สออนไลน์ สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการจากความรู้หลากหลายมิติ วางแผนระยะเวลาในการเรียนได้เอง แต่ละหลักสูตรมีความยืดหยุ่นด้านเวลา เป็นเพียงคอร์สสอนออนไลน์ระยะสั้นเท่านั้น เข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย เรียนได้ทุกสภาพแวดล้อมตลอดเวลา อีกทั้งผู้เรียนได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ รับรองผลการเรียนด้วยใบประกาศนียบัตร เรียนคอร์สเรียนออนไลน์ได้ความรู้ เวลาสั้นกระชับ ราคาเข้าถึงง่าย ต่อยอดโอกาสพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร

 


 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที