วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 18 พ.ค. 2024 01.12 น. บทความนี้มีผู้ชม: 339142 ครั้ง

การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม การสอบเข้า


อยากเป็นตำรวจหญิง?ต้องทำอย่างไร เตรียมสอบตำรวจหญิงยากหรือไม่

ตำรวจหญิงในเครื่องแบบ

อาชีพตำรวจนั้น เป็นผู้ที่ต้องรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย ค่อยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้คนในสังคม อาชีพตำรวจจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี  ซึ่งเป็นงานที่เสียสละเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตำรวจชาย
 

ส่วนถ้าถามว่าผู้หญิงสามารถเป็นตำรวจได้หรือไม่ คำตอบคือได้แน่นอน ซึ่งตำรวจหญิงนั้น ก็มีความสำคัญไม่แพ้ตำรวจชายเลย หากผู้หญิงคนไหนก็ตามที่กำลังมีความฝันและมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่เส้นทางการเป็นตำรวจหญิงจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ขอแค่เตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ รวมถึงทักษะที่สำคัญ ผู้หญิงก็สามารถเป็นตำรวจได้


จะเป็นตำรวจหญิงต้องมีวุฒิอะไร

โดยการสอบตำรวจหญิง หรือสอบเข้าตำรวจหญิงนั้น ต้องหาข้อมูลมาก่อนว่าการสอบเข้าตำรวจหญิงเพื่อเข้าบรรจุของแต่ละสายงาน ใช้วุฒิการศึกษาระดับใดบ้าง ตัวอย่างเช่น

วุฒิการศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเข้าสอบ คือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 

วุฒิการศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเข้าสอบ คือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 

วุฒิการศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเข้าสอบ คือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 

วุฒิการศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเข้าสอบ คือ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาที่ต้องจบคือ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และช่างคอมพิวเตอร์
 

วุฒิการศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเข้าสอบ คือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 

วุฒิการศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเข้าสอบ คือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 

วุฒิการศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเข้าสอบ คือ จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (วทบ.) สาขาฟิสิกส์ เคมี จุลชีวะ
 

วุฒิการศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเข้าสอบ คือ จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เนติบัณฑิตไทย (นบท.) หรือ คณะนิติศาสตร์ (นบ.)
 

วุฒิการศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเข้าสอบ คือ จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

วุฒิการศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเข้าสอบ คือ จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะบัญชีนอกจากนี้ก่อนการเตรียมตัวสอบตำรวจหญิงต้องมีการเตรียมตัวด้านอื่น ๆ อีกมากมาย


อยากเป็นตำรวจหญิงต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

เตรียมตัวด้านวิชาการ

โดยการเตรียมสอบตำรวจหญิงทักษะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ด้านวิชาการ ความรู้สอบรอบตัว ทักษะการแก้ไขปัญหา และวิชาเฉพาะด้านสำหรับบางตำแหน่งและบางสายงานที่จำเป็นต้องมี โดยวิชาพื้นฐานสำหรับการเป็นตำรวจหญิงที่ต้องสอบมีดังนี้

เตรียมตัวด้านร่างกาย

โดยการสอบเข้าตำรวจหญิงด่านแรกเลยก็คือเรื่องของสรีระร่างกายว่ามีความสมส่วนไหมในเรื่องของส่วน   สูงและน้ำหนักที่ต้องสมดุลกัน การขยับร่างกาย ความกระฉับกระเฉงคล่องแคล่ว ความว่องไวในการกระตือรือร้นและการมีบุคลิกภาพที่ดีในทุก ๆ การเคลื่อนไหว
 

นอกจากการมีน้ำหนักและส่วนสูงที่สมส่วน การเป็นตำรวจหญิงจำเป็นที่จะต้องมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การออกกำลังกาย การทานอาหารที่มีประโยชน์และการเล่นกีฬาเป็นประจำไม่ว่าจะเป็น การว่ายน้ำ วิ่ง หรือกีฬาใด ๆ ล้วนมีส่วนช่วยทำให้คุณผ่านแบบทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้ เพราะการสอบตำรวจหญิงคุณจะต้อง 

  1. ว่ายน้ำระยะทาง 50 เมตร ภายใน 3 นาที
     
  2. วิ่งระยะทาง 1 กิโลเมตร ภายใน 7 นาที ถึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

การว่ายน้ำ หนึ่งในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของตำรวจหญิง


ก่อนเป็นตำรวจหญิง ต้องรู้เรื่องนี้

โดยก่อนที่จะสอบเข้าตำรวจหญิงนั้น นอกจากการเตรียมตัวด้านวิชาการและด้านร่างกายแล้ว ควรที่จะมีทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติมอย่างครบเครื่องเพื่อความพร้อมในปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย เช่น

รวมถึงการตัดสินใจเลือกสายงานตำรวจไว้ล่วงหน้า เพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น
 


สายงานตำรวจหญิงมีอะไรบ้าง มาเลือกกันเลย

โดยตอนนี้ตำรวจหญิงมีสายงานให้เลือกมากมาย ได้แก่
 

1.ตำรวจหญิงสายอำนวยการ

ทำหน้าที่จัดทำและดูแลเอกสารต่าง ๆ ด้านธุรการตามสถานีตำรวจในแต่ละพื้นที่ที่เลือกลง หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 

2.ตำรวจหญิงสายอำนวยการพิสูจน์หลักฐาน

ทำหน้าที่จัดทำและดูแลเอกสารต่าง ๆ ด้านธุรการในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
 

3.ตำรวจหญิงสายเทคนิค

ทำหน้าที่จัดทำและดูแลเอกสารต่าง ๆ ด้านธุรการของตำรวจช่างไฟฟ้าสื่อสาร ตำรวจควบคุมคอมพิวเตอร์
 

4.ตำรวจหญิงสายตรวจคนเข้าเมือง

ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอนุญาตหนังสือเดินทาง ตามด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือท่าอากาศยานของแต่ละจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับชาวต่างด้าว หรือสืบสวนและจัดส่งชาวต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายและลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ 
 

5.ตำรวจหญิงสายปราบปราม

ทำหน้าที่ควบคุมและดูแลความไม่สงบในสังคม และต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-27 ปี ส่วนสูงต้องไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 

6.ตำรวจหญิงสายสอบสวน

ทำหน้าที่คอยช่วยเหลือด้านเอกสารต่าง ๆ ของผู้ที่เข้ามาร้องทุกข์และรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชน
 

7.ตำรวจหญิงสายพิสูจน์หลักฐาน

ทำหน้าที่คอยตรวจสอบหลักฐาน ตรวจสอบร่องรอยต่าง ๆ ของผู้เสียชีวิต สารเสพติดต่าง ๆ และรอยนิ้วมือโดยใช้วิธีวิทยาศาสตร์ด้าน ฟิสิกส์ เคมี จุลชีวะ
 

8.ตำรวจหญิงสายบัญชี

ทำหน้าที่งบประมาณต่าง ๆ และดูแลเอกสารด้านการเงินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 

9.ตำรวจหญิงสายประมวลผล

ทำหน้าที่ดูแลการประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์และงานด้านเทคนิคต่าง ๆ
 

10.นายสิบตำรวจหญิง สายพลร่ม

ทำหน้าที่เป็นกองสนับสนุนทางอากาศ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ค่ายนเรศวร และต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-27 ปี ส่วนสูงต้องไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 

การพิสูจน์หลักฐาน หนึ่งในสายงานของตำรวจหญิง


โดยสำหรับผู้ที่กำลังติวสอบตำรวจหญิงอยู่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกคนโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมสอบตำรวจหญิงทุกภาควิชาและมีทีมคอยให้คำปรึกษาทักษะด้านต่าง ๆ ที่มากประสบการณ์และมีแนวข้อสอบย้อนหลังกว่า 10 ปี ทำให้คุณสามารถจับแนวทางข้อสอบได้อย่างตรงจุด ผู้ที่สนใจสอบตำรวจหญิงสามารถเข้ามาปรึกษาและติดตามข่าวสารได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก GovEntrance Police-ติวสอบนายสอบตำรวจ รวมทั้งทาง Twitter และ LINE Official อีกด้วย


 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที