วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 18 พ.ค. 2024 01.12 น. บทความนี้มีผู้ชม: 343609 ครั้ง

การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม การสอบเข้า


แนวข้อสอบตํารวจพิสูจน์หลักฐาน ประจำปี 2565

แนวข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน ก้าวแรกของการเตรียมตัว

คนเราคุ้นเคยกับการสอบ แต่ถ้าการสอบครั้งนั้นถูกเล่าปากต่อปากกันว่ายากขิงและการแข่งขันสูงอย่างการสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน หลายคนคงตั้งหน้าตั้งตาหา แนวข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่เนิ่นๆ แต่ถ้าหากว่าคุณยังหาไม่ได้ล่ะก็ ที่นี่แหละจะแนะนำแนวข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานฟรี ให้กับคุณเอง
 

การเตรียมตัวนับว่าเป็นก้าวแรกของความสำเร็จ การหาดูแนวข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานช่วยให้คุณเตรียมตัวการสอบด้วยการหาความรู้และเริ่มทำแบบทดสอบเพื่อพัฒนาตัวเองให้สามารถผ่านเกณฑ์การสอบได้ แนวข้อสอบเสมือนเป็นไกด์บุ๊คที่ช่วยแนะนำเส้นทางกับคุณเวลาเดินทาง จากนั้นคุณก็ต้องพยายามเดินไปตามเส้นทาง ผ่านอุปสรรค เพื่อไปให้ถึงจุดหมาย


ข้อสอบนายสิบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานเป็นยังไง

ถ้าถามว่าข้อสอบนายสิบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานเป็นยังไง ก็บอกได้เลยครับว่ายาก ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานมีทั้งหมด 150 ข้อ แบ่งเป็น 5 วิชาหลัก ได้แก่ ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย อังกฤษ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน สุดท้ายคือ คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยการสอบมีเวลา 3 ชั่วโมงในการทำข้อสอบ ถึงแม้จะบอกว่ายาก แต่ถ้าคุณตั้งใจดูแนวข้อสอบตํารวจสายพิสูจน์หลักฐานและเตรียมตัวให้ดีคุณก็สามารถทำข้อสอบได้ ฉะนั้นก็มาดูกันเถอะว่าข้อสอบแต่ละวิชามีเนื้อหาอะไร ยังไงบ้าง


ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ออกอะไรบ้าง

ข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน วิชา ความสามารถทั่วไป

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน วิชาแรก คือ เรื่องของความสามารถทั่วไป ซึ่งต้องบอกเลยว่าความสามารถทั่วไปในที่นี้จะรวมถึงเรื่องของคณิตศาสตร์ด้วย โดยข้อสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน วิชา ความรู้ความสามารถทั่วไป


จงหาเลขที่มีค่ามากที่สุดที่หาร 72, 48, 168 ได้ลงตัวพอดี 

  1. 4 2. 8 3. 12 4. 24


การอ่านโจทย์เป็นสิ่งสำคัญในการทำข้อสอบ โจทย์ข้อนี้แม้จะไม่ได้บอกตรงตัว แต่ลักษณะของเลขที่หารจำนวนเหล่านี้ลงตัวและมีค่ามากที่สุด คือการหา ห.ร.ม. ซึ่งจำนวนที่หาร 72 48 168 ลงตัวและมีค่ามากที่สุดคือ 4. 24

ข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน วิชา ภาษาไทย

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน วิชาที่สอง คือ เรื่องของภาษาไทย การสอบตํารวจมีการวัดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก

ตัวอย่างข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน วิชา ภาษาไทย


ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนคำว่า “กล้า”
 

1. ลื่น ห้า ปิ้ง 2. ล้า ห้าม กลิ่น

3. กราบ หญ้า ตก 4. ต้าน เต้า นี้


ข้อสอบตํารวจพิสูจน์หลักฐานภาษาไทยข้อนี้เป็นการทดสอบการอ่านและออกเสียงวรรณยุกต์ วิธีทำข้อสอบแนวการออกเสียงสามารถทำได้โดยการอ่านออกเสียงในใจ อย่างในตัวอย่างข้อสอบ กล้า เป็นคำเป็น ผันวรรณยุกต์เสียงโท 

คำตอบของโจทย์นี้คือ ลื่น(อักษรต่ำ วรรณยุกต์เอก ออกเสียงโท) ห้า (อักษรสูง วรรณยุกต์โท ออกเสียงโท) ปิ้ง (อักษรกลาง วรรณยุกต์โท ออกเสียง โท) เหมือนคำว่า กล้า ทุกคำ

ข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน วิชา ภาษาอังกฤษ

ข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน วิชาที่ 3 คือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษาอังกฤษมีเนื้อหาข้อสอบ 4 ส่วนหลัก คือ 

ตัวอย่างข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน วิชา ภาษาอังกฤษ

Bus drivers must _____ when the traffic lights are red.

  1. stopped

  2. to stop

  3. stop

  4. will stop


ข้อสอบเก่าตํารวจพิสูจน์หลักฐานข้อนี้ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในเรื่องของการใช้ must คือ must + verb infinitive (V1) เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ 3. stop

ข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน วิชา สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน 

ข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน วิชาที่ 4 เกี่ยวกับสังคม จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนหลักได้แก่ 

ตัวอย่างข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน วิชา สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน 


ประเทศใดในอาเซียนมีจำนวนประชากรมากที่สุด

1. ไทย 2. พม่า

3. อินโดนีเซีย 4. ฟิลิปปินส์

 

ข้อสอบตำรวจข้อนี้ทดสอบเรื่องความรู้เกี่ยวกับในประเทศอาเซียน ซึ่งประเทศที่มีประชากรมากที่สุด คือ อินโดนีเซีย มีจานวนประชากร 238 ล้านคน และเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นอันดับ 4 ของโลก

ข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน วิชา คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานวิชาสุดท้าย เกี่ยวกับ ความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีเนื้อหาหลักดังนี้

ตัวอย่างข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน วิชา คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)


โปรแกรมใดเหมาะสำหรับการนำเสนอผลงาน

1. Word 2. Excel

3. Onenote 4. PowerPoint


ข้อสอบตำรวจข้อนี้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมนำเสนอผลงานซึ่งคำตอบคือ PowerPoint เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมในการนำเสนอผลงาน


เกณฑ์ชี้วัดของข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานมีเกณฑ์ชี้วัดที่ค่อนข้างสูง คือ ผู้ที่สอบผ่านจำเป็นต้องมีคะแนนผ่าน 60 % ของข้อสอบทั้ง 2 ส่วน คือ 

  1. ความสามารถทั่วไปและภาษาไทย ( จำนวน 35 ข้อ และ 25 ข้อ รวมเป็น 60 ข้อ ) ผ่านเกณฑ์ 60% ที่ 36 ข้อ

  2. ภาษาอังกฤษ สังคมวัฒนธรรมและคอมพิวเตอร์ (  จำนวน 35 ข้อ 25 ข้อ และ 30 ข้อ รวมเป็น 90 ข้อ) ผ่านเกณฑ์ 60% ที่ 54 ข้อ 


ผู้ที่ทำข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานจึงจำเป็นต้องทำข้อสอบให้ถูก 90 ข้อ จาก ทั้งหมด 150 ข้อ นับว่าค่อนข้างยาก จำเป็นต้องหาแนวเพื่อช่วยในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมกับการทำข้อสอบตํารวจพิสูจน์หลักฐาน


คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ

ทางเราได้แนะนำเกี่ยวกับแนวข้อสอบตํารวจสายพิสูจน์หลักฐานซึ่งพอจะเป็นไกด์ไลน์ให้คุณที่สนใจในการสอบตำรวจสายนี้ไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการอ่านและติวด้วยตัวเอง เราขอแนะนำให้ท่านลองจัดตารางในแต่ละวัน สมมติว่าเรากะจะอ่านวันละ 6 ชั่วโมง เราก็แบ่งเป็น อ่าน 2 ชั่วโมง พัก 15 - 30 นาที แล้วค่อยอ่านต่อ จากนั้นก็แบ่งว่าจะอ่านวิชาไหนในช่วงเวลาใดบ้าง เพื่อให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อสอบตำรวจอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นก็หาเวลาลองทำข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานในปีก่อนๆดูเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ตัวเองและค้นหาว่าตนเองยังบกพร่องในวิชาใดบ้าง จะได้เอาเวลาไปทบทวนความรู้เพิ่มอีก

การอ่านหนังสือและแสวงหาความรู้เป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็ห้ามลืมการพักผ่อนให้เพียงพอและทานอาหารให้ครบถ้วน เพราะมีส่วนช่วยในกระบวนการเรียนรู้ของเราอีกด้วย หวังว่าแนวข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน และ คำแนะนำเหล่านี้จะมีประโยชน์กับทุกคนที่สนใจสอบตำรวจนะ สุดท้ายความตั้งใจเป็นสิ่งสำคัญ ขอเพียงตั้งใจอ่านหนังสือและหาดูแนวข้อสอบตํารวจสายพิสูจน์หลักฐาน คุณก็สามารถทำข้อสอบได้แน่นอน

 
เตรียมตัวให้พร้อมกับการทำข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที