วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 31 มี.ค. 2023 16.37 น. บทความนี้มีผู้ชม: 10728 ครั้ง

รวมความรู้ทาง Internet การสร้างเพจ


NT ผู้นำด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม

nt national telecom

NT คือชื่อย่อจาก National Telecom เป็นบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต Solution ต่างๆเกี่ยวกับองค์กร ภาครัฐ สถานศึกษา ธุรกิจ SME และอื่นๆ โดยบริการทั้งหมดจะครอบคลุมทุกสัดส่วนงานด้านอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นบริการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่เหมาะกับสถานที่ ครอบคลุมทั่วอาคารที่จัดวางระบบเครือข่ายอย่างมืออาชีพ ระบบ Cloud ที่ขยายการใช้งานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูล การสื่อสารภายในองค์กร การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ดูแลด้านความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร NT (เอ็นที) ก็สามารถเข้ามาช่วยดูแลได้

NT หรือบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) คือบริษัทที่มีการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด หรือ CAT และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จนกลายเป็นบริษัท National Telecom Public Company Limited (NT) หรือเรียกว่า บริษัท เอ็นที โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 

โดยการควบรวมกิจการของทั้งคู่ ทำให้ NT เป็นบริษัท ISP หรือ Internet service provider เต็มรูปแบบ ที่ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมด้านการใช้งานทั้งในและนอกองค์กร ที่ตอบโจทย์กับภาครัฐ และเอกชน ให้การดูแลด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ปรึกษาหาแนวทางการบริหารธุรกิจผ่านเครือข่าย ให้ได้ประโยชน์ในการใช้งานได้มากที่สุด โดยเอ็นที่จะคอยสนับสนุนด้วยบริการที่เฉพาะกว่า เจาะลึกเข้าถึงระบบของแต่ละองค์กรมากกว่าใคร


NT ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใดบ้าง

บริการอินเทอร์เน็ต NT 

NT มีบริการอินเทอร์เน็ต ที่เป็นมากกว่าแค่ติดตั้งสัญญาณความเร็วสูง แต่เรามีส่วนช่วยแก้ปัญหาการวางระบบการบริหารในเครือข่ายองค์กร ให้เกิดผลลัพธ์ที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยบริการของเอ็นที จะแบ่งออกเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตกับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1. เน็ตองค์กร

บริการติดตั้งเน็ตองค์กร NT จะเน้นไปในด้านการช่วยบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพที่สุด ด้วยการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่กว้าง ครอบคลุมไปทั่วทั้งอาคาร ด้วย Router คุณภาพ อีกทั้งการจ่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังมีความเร็วทั้งค่า Upload และ Download อาศัย Leased Line ในการต่อเข้าจากผู้บริการไปยังองค์กรโดยเฉพาะ ไม่แย่งสัญญาณกับใคร 

อีกทั้งยังมีบริการ Cloud เสริมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บฐานข้อมูลบริษัท NT สามารถปรับแต่ง Software ให้เข้ากันกับแนวทางขององค์กรได้ มีการสร้างความปลอดภัยหลายชั้น ป้องกันการโจรกรรมทางไซเบอร์ มี Business Voice ที่ใช้ Cloud สร้างโทรศัพท์สาขา เชื่อมต่อการสื่อสารจากองค์กรไปถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ รวมไปถึงการจัดการทรัพยากรในบริษัทที่มีระเบียบมากขึ้น ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น ประมวลผลบุคลากรในองค์กรได้อย่างแม่นยำผ่านแผนการบริหารที่อ้างอิงจากข้อมูลในฐานข้อมูล


2. อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

เอ็นที มีบริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ที่เน้นไปในด้านการควบคุมผู้ใช้งานจำนวนมาก แน่นอนว่ายังคงใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ Bandwidth ที่มีความสำคัญสูง เพื่อลดการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ช้า สำคัญคืออินเทอร์เน็ตโรงเรียน มีการใช้งานสูงในช่วงเวลาเฉพาะ ดังนั้นบริการของ NT จึงคำนึงถึงการกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมรั้วโรงเรียน และสร้างเครือข่ายที่เน้นการจำกัดการเข้าถึง ให้กับครูและนักเรียน

เนื่องด้วยอินเทอร์เน็ตโรงเรียนจะมีการใช้งานของบุคลากรและนักเรียนที่เป็นเยาวชน การป้องกันการเข้าถึงบางอย่าง และข้อมูลด้านความปลอดภัยทางการจราจรทางคอมพิวเตอร์จึงสำคัญมาก NT Netlog จึงมีมาตรการป้องกันให้กับสถานศึกษา รวมถึงการมุ่งเน้นในด้านข้อมูล ที่ช่วยให้นำข้อมูลด้านสถานะ สุขภาพ การเข้าออกโรงเรียนของนักศึกษามาทำงานได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงการเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้เครือข่ายสร้างเครื่องมือที่เปลี่ยนจากบัตรประจำตัวธรรมดา เป็นบัตรแลกอาหาร หรือยืมอุปกรณ์ต่างๆในโรงเรียน ให้มีระบบที่เป็นระเบียบ สะดวกสบายขึ้น


3. อินเทอร์เน็ตรัฐบาล

NT for Government จะเน้นที่ความ Flexible ให้ยืดหยุ่นในแต่ละหน่วยงานของภาครัฐ มีการออกแบบให้เหมาะกับขนาดหน่วยงานและงบประมาณ สำคัญคือ NT มีความเข้าใจระบบในราชการหน่วยงานของภาครัฐเป็นอย่างดี ทำให้การเข้าถึง ดูแล และซ่อมแซม เป็นไปได้อย่างราบรื่น 

ซึ่งหน่วยงานต่างๆ จะมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน ตามนโยบาย NT จะมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการเลือกฟังก์ชันที่เข้ากับภาครัฐในแต่ละหน่วยงาน และตอบสนองความต้องการ การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ครบวงจรอย่างแท้จริง


บริการอื่นของ NT

เบอร์มงคล

เอ็นที มีบริการหาเบอร์มงคลให้กับองค์กร และบริษัทที่สนใจ โดยเป็นเบอร์กลางสำหรับธุรกิจไว้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงในระบบที่ติดตั้งควบคู่ไปกับบริการของ NT สามารถเสริมเลขมงคล และดวงความมั่งคั่งในธุรกิจได้


อินเทอร์เน็ต NT เหมาะกับใคร

NT เหมาะสำหรับหน่วยงาน หรือองค์กร ที่ต้องการใช้งานเครือข่าย เพื่อการพัฒนาองค์กร หรือธุรกิจให้ก้าวหน้าทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ตั้งแต่ธุรกิจ SME หรือองค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา รวมไปถึงองค์กรที่บริหารด้วยคนจำนวนมากในพื้นที่ขนาดใหญ่ การติดตั้งอินเทอร์เน็ตจาก เอ็นที จะทำให้การจัดการทรัพยากรบุคคล และข้อมูลเป็นไปได้ง่ายขึ้นอย่างมาก


ความแตกต่างของ NT กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP)อื่น

nt-isp

บริการของ NT มีความเข้าใจในหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการการบริหารระบบภายในให้ดียิ่งขึ้น ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านบริการอินเทอร์เน็ต อีกทั้งเอ็นที ยังมีสัญญาณ 5G ที่แรงและมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งบริการหลังการขาย มีการดูแล ซ่อมแซมตลอด 24 ชั่วโมง


สรุปเรื่อง NT

ถ้าหากผู้ประกอบการ SME หรือองค์กรต่างๆ อยากลองเข้าใจระบบอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกว่าอินเทอร์เน็ตทั่วไปให้มากขึ้น สามารถติดต่อสอบถามกับ NT ได้ฟรี ด้วยบริการที่เป็นมิตร การให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ พร้อมกับประเมินแนวทางการใช้งานติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่เห็นผลจริงกว่าใคร และไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณที่ขัดข้องอีกต่อไป


 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที