ลูกจ้างมืออาชีพ

ผู้เขียน : ลูกจ้างมืออาชีพ

อัพเดท: 19 ส.ค. 2008 20.34 น. บทความนี้มีผู้ชม: 56529 ครั้ง

ISO14001:2004 ท่านอาจจะเคยอ่านISO14001:2004 มาบ้างแล้ว แต่บทความ ISO14001:2004 ที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้ ท่านจะไม่สามารถหาอ่านได้ นอกจากที่นี่ และ นี่! เป็นประสบการณ์จากการทำงานจริง ซึ่งท่านอาจจะได้แนวคิดและตัวอย่างการประยุกต์สำหรับการทำงานของท่านได้ไม่มากก็น้อย...ลูกจ้างมืออาชีพ


ข้อกำหนด4.3

4.3 การวางแผน

4.3.1 ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

1. องค์กรต้องจัดทำ , นำไปใช้และคงรักษาขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ

ก)  ระบุลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม , ผลิตภัณฑ์ , บริการ       ขององค์กรภายในขอบเขตที่กำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม   ซึ่งเป็นลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรสามารถควบคุมได้และที่มีผลกระทบ  โดยคำนึงถึงการวางแผนหรือการพัฒนาหรือการปรับปรุงกิจกรรม , ผลิตภัณฑ์ , บริการใหม่

ข)  พิจารณาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมใดที่มีหรือสามารถมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ( เช่น ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่            มีนัยสำคัญ )

2. องค์กรต้องจัดทำข้มูลเหล่านี้ไว้เป็นเอกสาร   และทำให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ( Update ) อยู่เสมอ

3. องค์กรต้องมั่นใจว่าลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ   จะถูกนำไปพิจารณาในการจัดทำ , นำไปใช้และคงรักษาในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร

 

4.3.2 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ

1. องค์กรต้องจัดทำ,นำไปใช้และคงรักษาขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ

ก)  ระบุและเข้าถึงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่องค์กรเกี่ยวข้อง   และเกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร และ

ข)  พิจารณาว่าจะนำข้อกำหนดต่างๆเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับลักษณะ   ปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างไร

2. องค์กรต้องมั่นใจว่ากฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่องค์กรเกี่ยวข้อง จะถูกนำไปพิจารณาในการจัดทำ , นำไปใช้และคงรักษาในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร

 

4.3.3 วัตถุประสงค์ , เป้าหมายและแผนงาน

1. องค์กรต้องจัดทำ , นำไปใช้และคงรักษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นเอกสาร   ในหน่วยงานและระดับต่างๆภายในองค์กร

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายต้องสารมารถวัดผลได้ในกรณีที่สามารถทำได้   และสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม   รวมถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันมลภาวะ , สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่องค์กรเกี่ยวข้อง   และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3. ในระหว่างจัดทำและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   องค์กรต้องพิจารณากฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่องค์กรเกี่ยวข้อง   และลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

4. การพิจารณานี้องค์กรต้องพิจารณาทางเลือกในด้านเทคโนโลยี , การเงิน , การปฏบัติและข้อกำหนดทางธุรกิจและมุมมองของหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. องค์กรต้องจัดทำ , นำไปใช้และคงรักษาแผนงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

6. แผนงานจะต้องรวมถึง

ก)  การกำหนดผู้รับผิดชอบในการทำให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   ในหน่วยงานและระดับต่างๆที่เกี่ยวข้องในองค์กร

                                ข)  วิธีการและช่วงเวลาที่ใช้เพื่อให้สำเร็จตามแผน

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที