วิกูล

ผู้เขียน : วิกูล

อัพเดท: 02 ก.ค. 2007 20.20 น. บทความนี้มีผู้ชม: 5644 ครั้ง

คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก สังคมผู้ทำงานของไทยจึงต่างจากญี่ปุ่นที่อยู่ในองค์กรนานๆ ไม่เป็นไรเมื่อโครงสร้างของสังคมไทยเอื้อให้ต้องลาออกหางานใหม่ได้สะดวกอยู่ บทความนี้จะเป็นเพื่อนคิดสำหรับผู้ทำงาน คิดลาออก หรือหางานใหม่


หลักการคิดเพื่องานใหม่หรือลาออก

หลักคิดเพื่องานใหม่หรือลาออก

วิกูล    โพธิ์นาง

    กรกฎาคม    ๒๕๕๐

pd_wikulp@hotmail.com

 

            เมื่อเรียนจบ    ก็ถึงเวลาที่ต้องแสวงหางาน  ณ เวลานี้ก็คงไม่มีท่านใดมาคิดว่าการจะสมัครเข้าทำงานที่ใหนสักแห่ง  จะนำความถูกต้องมาพิจารณาควบคู่ไปกับความถูกใจได้อย่างสมบูรณ์  ส่วนมากก็จะถือความถูกใจขึ้นมาเป็นปฐมพิจารณา

                ครั้นเมื่อได้ทำงาน   ไปสักพักหนึ่ง  ก็ถึงคราวที่จะต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะอยู่ต่อหรือจะลาออก  มาบัดนี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะนำเอาความถูกต้องมาเป็นปฐมพิจารณามากกว่าความถูกใจ

            ทั้งจะสมัครเข้าทำงานหรือจะคิดจะลาออกจากงานก็คือการหาที่จะอยู่เพื่อเลี้ยงชีพ  เพื่อความเจริญงอกงามในหน้าที่การงาน ในชีวิตต่อไปนานๆ

                จะสมัครเข้าทำงาน    ก็คิดแล้วว่าที่ที่เราจะไปอยู่เป็นอย่างไรบ้างหนอ  จะเป็นอย่างที่คิดฝันไว้หรือไม่  งานจะถูกใจไหม   เพื่อนร่วมงานจะเป็นอย่างไรปริวิตกไปต่างๆนา

                คิดลาออก    จากงานก็ลังเลจะไปดีหรือเปล่า  เราไม่ดีสำหรับที่นี่หรือที่นี่ไม่ดีสำหรับเรา  กุศลจิตและอกุศลจิตต่างแย่งการนำเสนอให้เราได้พิจารณาแบบถี่ยีบ

                ที่ที่เราอยู่   ที่ที่เราจะไป      แห่งใดเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับชีวิตเรา   หากมีวิธีหลักคิดที่จะใช้เป็นเครื่องมือพิจารณาแล้วจะทำให้ไม่เสียเวลาแห่งชีวิตอันสั้นนี้

                ต่อไปนี้คือเครื่องมือที่ใช้เป็นหลักพิจารณา    สำหรับสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดี  เราจะไปอยู่ในที่ใดๆ  สังคมนั้นๆ ต้องประกอบไปด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ซึ่ง ทางพุทธศาสนาเรียกว่าจักร    คือธรรมอันนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เป็นคุณลักษณะที่จะทำให้เราสามารถทำความดีอื่นๆปรากฏผลได้ง่าย  ประกอบไปด้วย

๑.  ปฏิรูปเทสวาสะ (อยู่ในถิ่นที่ดี  สิ่งแวดล้อมเหมาะสม )

                ในสถานที่นั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งอุปโภค  บริโภค  การสื่อสารสัญจรไปมาไม่ลำบาก   ปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตมีอย่างสมบูรณ์ไม่แห้งแล้งขัดสน สภาวะแวดล้อมเหมาะแก่กิจการงานที่เราทำ

๒.  สัปปุริสูปัสสยะ (สมาคมกับสัตบุรุษ)

                ในสถานที่นั้นมีผู้ที่เป็นปัญญาชนอยู่ในศีลในธรรม  หรือหากเป็นผู้บริหารก็เป็นผู้นำที่มีความเป็นมืออาชีพมีหลักวิชาการและการปฏิบัติที่มีศักายภาพแห่งผู้นำเสมอๆ มองต่ำลงมาก็เพื่อร่วมงานในที่นั้นมีคุณธรรมอย่างน้อยก็ศีล ๕ แต่ครั้นจะไปนั่งนับว่าใครมีศีลบ้างคงยากสักหน่อยก็พิจารณาจากว่าในที่แห่งนั้นมีธรรมพื้นฐานสำหรับฆารวาสอยู่หรือไม่ธรรมนั้นก็คือธรรม สำหรับประชาชน      ประการ  คือ

                ๒.๑  ความจริง        มีความซื่อสัตย์  พูดจริง  ทำจริง  จริงใจ

                ๒.๒  ฝึกฝน            มีการฝึกฝนยอมรับความเป็นจริงพร้อมจะเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี

                ๒.๓  อดทน            มีความอดทนไม่ก้าวก่ายงานผู้อื่นขยันทำงานของตนเอง

                ๒.๔  เสียสละ        มีความเสียสละไม่เห็นแก่ตนมากเกินไป

            การพิจารณาในประเด็นนี้คงต้องใช้ความพยายามอย่างมากจะใช้หลักพิจารณาตามนี้ก็ได้ “ดูวัดให้ดูที่ถาน ดูสมภารให้ดูที่จั่ว”   วัดใดมีการบริหารจัดการดีทายกทายิกาสามัคคีสวมของวัดนั้นก็สะอาดเอี่ยมดี   เจ้าอาวาสจะดีหรือไม่ดีก็ให้ดูที่ “จั่ว” หรือสามเณร ถ้าสามเณรเป็นอย่างไรสมภารหรือเจ้าอาวาสก็ไม่ต่างกัน ลองไปประยุกต์ดูตามสมควรแก่กาลเทศะ ลองไปติดต่อกับองค์กรนั้น ดูตั้งแต่ รปภ. พนักงานทั่วไป   พนักงานต้อนรับ  ฝ่ายบุคคล  ขอเข้าห้องสุขาของเขาดูบ้างแล้วนำมาพิจารณา  หลักการนี้มั่นใจได้ได้ผล

๓.  อัตตสัมมาปณิธิ (ตั้งตนไว้ชอบ)

            ในสถานที่นั้นทั้งสภาพแวดล้อมทางวัตถุและจิตใจจะสามารถทำให้เราเป็นคนดี  รักษาความเป็นคนดีได้หรือไม่  ไม่มีการประพฤติผิดศีลธรรมของการครองเรือน  ไม่ฉ่อราฏร์บังหลวงหรือการทำผิดกฏหมายกฏธรรม เพราะจะทำให้เราติดเชื้อร้ายไปด้วย

            ๔. ปุพเพกตปุญญตา (เป็นผู้สะสมความดี)

            ในสถานที่นั้นสามารถเป็นที่ให้เราได้สั่งสมความดีความสามารถ  เปิดโอกาสให้เราได้แสดงได้อย่างไม่สิ้นสุด  มีโอกาสก้าวหน้ามีแผนพัฒนาชีวิตพัฒนางานให้กับทุกคนในองค์การ  หากมีคุณสมบัติข้อนี้จะทำให้ไม่เกิดความสูญเปล่าแห่งการใช้ชีวิตทำงาน (MUDA แห่งการรอคอย)

                                พิจารณาแล้วว่าที่ๆเราจะไปมีคุณลักษณะทั้ง ๔ ประการน้อยกว่าที่เราอยู่  ไม่ต้องเสียเวลาคิดอีกแล้ว   จงทำงานของเราวันนี้ให้ดีทำตนให้มีคุณค่า  ดึงศักกายภาพที่แฝงไว้ออกมา  เชื่อมั่นตนเองเชื่อมั่นองค์กร

                                เมื่อค้นหาสถานที่ในฝันได้  “ก็จงไปที่ชอบที่ชอบ” นั้นอย่าเสียเวลา

                 แม้นหาไม่ได้เลยทั้งที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ไหนๆ  ก็สร้างที่ตัวเรานี่แหละ “ดีที่สุดง่ายกว่าด้วย”


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที