KC

ผู้เขียน : KC

อัพเดท: 10 มิ.ย. 2007 07.20 น. บทความนี้มีผู้ชม: 35477 ครั้ง

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ โครงการทางวิศวกรรมที่ประกอบด้วยการจัดหาและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุและเครื่องมือต่างๆ รวมถึงงานก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการเหล่านี้จะประกอบด้วยผู้ที่มีหน้าที่และบทบาทได้แก่ ที่ปรึกษา (Consultant) ผู้รับจ้าง (Contractor) ผู้รับจ้างช่วง (sub – contractor) ผู้ผลิต (manufacturers) ผู้แทนจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ (supplier) ทั้งภายในและต่างๆประเทศเข้าร่วมดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างต้องลงนามสัญญาให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะเริ่มงานได้ สัญญาของโครงการทางวิศวกรรมจะมีรายละเอียดต่างๆเป็นอันมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะอ้างอิงสัญญามาตรฐานของ FIDIC ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก

สำหรับท่านผู้อ่านที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรม เช่นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ คงจะมีความคุ้นเคยกับโครงการทางวิศวกรรมประเภทจัดหา ติดตั้งพร้อมออกแบบ หรือเป็นโครงการประเภท Design Build สัญญามาตรฐานประเภทนี้ใช้สำหรับงานออกแบบพร้อมจัดหาและติดตั้งรวมถึงก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างและงานวิศวกรรมอื่นๆ โดยทั่วไปของงานลักษณะนี้ผู้รับจ้างจะออกแบบ จัดหาและติดตั้งตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง(Employer requirement) ในบทความฉบับนี้จะเสนอรายละเอียดของสัญญามาตรฐานประเภท Condition of Contract for Plant and Design Build ของ FIDIC ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากมายครับ รวมถึงทำให้ท่านผู้อ่านได้มองเห็นภาพรวมของกระบวนการการทำงานของผู้เกี่ยวข้องอีกด้วย ติดตามในรายละเอียดได้เลยครับ


ภาพรวมของสัญญามาตรฐานงานวิศวกรรมประเภท Design and Build

สัญญามาตรฐานประเภทนี้ แบ่งได้เป็น 5 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 กล่าวถึงคำนิยาม การตีความ กฎหมาย และความต้องการทั่วไป

ข้อสัญญา 1                   General Provisions ข้อกำหนดทั่วไป

ส่วนที่ 2 กล่าวถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

ข้อสัญญา 2                   The Employer ผู้ว่าจ้าง

ข้อสัญญา 3                   The Engineer วิศวกร

ข้อสัญญา 4                   The Contractor ผู้รับจ้าง

ส่วนที่ 3 กล่าวถึงทรัพยากรที่ผู้รับจ้างต้องใช้

ข้อสัญญา 5                   Design ผู้ออกแบบ งานออกแบบ

ข้อสัญญา 6                   Staff and Labour พนักงานและแรงงาน

ข้อสัญญา 7                   Plant, Materials and Workmanship เครื่องจักร วัสดุ และฝีมือแรงงน

ส่วนที่ 4 กล่าวถึงกระบวนการทำงานตามสัญญา

ข้อสัญญา 8                   Commencement, Delay and Suspension การเริ่มงาน ความล่าช้า และการสั่งหยุดงานชั่วคราว

ข้อสัญญา 9                   Tests on Completion การทดสอบเมื่อเสร็จงาน

ข้อสัญญา 10 Employer Taking Over การรับงานของผู้ว่าจ้าง

ข้อสัญญา 11 Deflect Liability ความรับผิดความชำรุดบกพร่อง

ข้อสัญญา 12 Test after Completion การทดสอบหลังเสร็จงาน

ข้อสัญญา 13 Variation and Adjustments งานเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มลด

ข้อสัญญา 14`               Contract price and Payment ราคางานตามสัญญาและการชำระเงิน

ส่วนที่ 5 กล่าวถึงการบอกเลิกสัญญา ความเสี่ยง ข้อพิพาทและการระงับข้อพิพาท

ข้อสัญญา15                  Termination by Employer การบอกเลิกสัญญาโดยผู้ว่าจ้าง

ข้อสัญญา16                  Suspension and Termination by Contractor การสั่งหยุดงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับจ้าง

ข้อสัญญา17                  Risk and Responsibility ความเสี่ยงและความรับผิดชอบ

ข้อสัญญา18                  Insurance การประกันภัย

ข้อสัญญา19                  Force Majeure เหตุสุดวิสัย

ข้อสัญญา20                  Claims, Disputes and Arbitration การใช้สิทธิเรียกร้อง ข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ

 

รูปที่ 1 ลำดับเหตุการณ์หลักที่เกิดขึ้นของสัญญามาตรฐานประเภท Conditions of Contract for PLANT and Design – Build ของ FIDIC


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที