วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 30 ก.ย. 2023 19.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 84585 ครั้ง

Chiller (ชิลเลอร์) ระบบทำความเย็น เครื่องทำความเย็น และชิลเลอร์ในทางอุตสาหกรรม


เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า เพิ่มความมั่นใจลูกค้า เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า มีขึ้นมาเพื่อเป็นการรับรองว่าสินค้าอุปโภค บริโภค นั้น ๆ มีความปลอดภัยและผลิตได้แบบมีคุณภาพที่สินค้านั้น ๆ พึงมี เพื่อเป็นเกณฑ์ให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ 

ดังนั้นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า จึงมีความสำคัญเพราะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อสินค้านั้น ๆ หรือไม่ และยังเป็นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคอีกด้วย

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า คือ สัญลักษณ์ที่ออกโดยสถาบันหรือองค์กรหนึ่งที่ให้การยอมรับว่าสินค้ายี่ห้อนั้นผลิตได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล 

ในประเทศไทยมีเครื่องหมายรับรองสินค้าอยู่หลาย ๆ ประเภท ซึ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างในมาตรฐานด้านการควบคุม ดังนั้นเจ้าของแบรนด์ควรที่จะต้องศึกษาข้อมูลว่าสินค้าของตนจัดอยู่ในประเภทไหน ควรต้องมีเครื่องหมายรับรองอะไรบ้าง เพื่อที่ผู้บริโภคจะได้มีความมั่นใจว่าสินค้าที่ซื้อไปนั้นมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานจริง ๆ 

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า เพิ่มความมั่นใจลูกค้า เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์

เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ISO (International Standardization and Organization)

สำหรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ISO นั้นเป็นมาตรฐานสากลเดียวที่ใช้วัดคุณภาพการดำเนินงานขององค์การทั่วโลก สัญลักษณ์ที่ใช้ในมาตรฐาน ISO นั้นจะมีตัวเลขตามหลังเพื่อใช้บ่งบอกเกี่ยวกับลักษณะสินค้า/บริการที่แตกต่างกัน เช่น โรงแรม โรงงาน สนามบิน หรือ ภัตตาคาร เป็นต้น

ชื่อเต็มของ ISO คือ International Standardization and Organization หรือก็คือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน จะเน้นเรื่องการจัดการในระบบการบริหาร ที่ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หากว่าผู้ผลิตรายใดได้รับการรับรองคุณภาพจาก ISO นั่นหมายความว่าสินค้า/บริการที่มาจากผู้ผลิตรายนั้นได้ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้ว ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพซ้ำอีก

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าโดย ISO

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.)

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) คือ เครื่องหมายที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อเป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้น ๆ มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีมาตรฐานตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการผลิตภายในประเทศ หรือสำหรับสินค้าที่ได้มีการนำเข้า

โดยมากสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย อย. นั้น จะเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เครี่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ยา วัตถุอันตรายที่ใช้ในครัวเรือน และอาหาร 

เครื่องหมาย อย.นี้ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าสินค้าได้รับการตรวจสอบแล้วก่อนที่จะนำออกสู่ตลาด ว่ามีความปลอดภัย และจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค เพราะถ้าหากผู้บริโภคได้รับอันตรายที่เกิดจากสินค้านั้น ๆ ผู้บริโภคก็จะได้รับความคุ้มครองทางด้านกฎหมายเพราะสินค้าอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าโดย อย.

เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน GHP (Good Hygiene Practices)

เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน GHP คือมาตรฐานการผลิตที่ลึกขึ้น และครอบคลุมลงไปถึงทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อที่จะตอบสนองนโยบายขององค์การอนามัยโลกที่ต้องการให้อาหารนั้น ปลอดภัยตั้งแต่ การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ จนอาหารขึ้นมาอยู่บนโต๊ะ

โดยมากผู้ผลิตจะเริ่มที่เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน GMP ก่อนที่จะพัฒนาในเวลาต่อมาเพื่อเปลี่ยนตัว ‘M’ ให้กลายเป็นตัว ‘H’ เพราะเมื่อเปลี่ยนแล้วทุก ๆ ห่วงโซ่ในการผลิตจะโดนกระทบและต้องเปลี่ยนแปลงตามด้วย เพราะระบบการตรวจสอบจะเปลี่ยนเป็น ระบบมาตรฐาน GHP ทั้งหมด

ดังนั้นเครื่องหมาย GHP นี้จะช่วยให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ว่าจะได้กินอาหารที่ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือ ชีวิต

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าโดย GHP

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม (มอก.)

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ “มอก.” คือ เครื่องหมายที่ออกโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (สมอ.) เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าแบรนด์นั้น ๆ ได้ทำตามข้อกำหนดที่ผู้ผลิตได้ทำตามในขั้นตอนการผลิตสินค้า จนได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

เครื่องหมายนี้จะครอบคลุมสินค้าที่ผู้บริโภคใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง ยานพาหนะ ฯลฯ เครื่องหมาย มอก. นี้มีอยู่ด้วยกัน 5 แบบที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

เครื่องหมาย มอก. นี้ใช้เพื่อรับรองคุณภาพสินค้าว่าได้มาตรฐาน ปลอดภัย คุ้มค่า และเหมาะสมกับราคาที่จ่าย

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าโดย มอก.

เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice Codex Alimentarius)

เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน GMP คือ ข้อกำหนดที่ควบคุมทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวกับกรรมวิธีในการผลิตสินค้าที่อาจจะเป็นอาหาร เครื่องใช้ หรือสิ่งของก็ได้ เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าสินค้านั้นมีคุณภาพ สดสะอาด และปลอดภัย เพราะโรงงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการควบคุมคุณภาพน้ำ และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง เป็นต้น 

มาตรฐาน GMP มีอยู่ 2 ประเภทคือ

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าโดย GMP

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล คือ เครื่องหมายที่ออกโดยคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ และมีสัญลักษณ์เป็นภาษาอารบิก ที่แปลว่าการผลิต การให้บริการ หรือการจัดจำหน่ายใด ๆ ของสินค้านั้น ๆ จะต้องไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม

เนื่องจากตลาดโลกมุสลิมในปัจจุบันมีประชากรประมาณ 2,000 ล้านคน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลกลายเป็นช่องทางการตลาดที่สำคัญ ไม่นับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ยังสามารถบริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้เช่นกัน ทำให้กลายเป็นตลาดที่กว้างมาก สำหรับทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาสู่ตลาด

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าโดย ฮาลาล

สรุป

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้านั้นสำคัญทั้งกับผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้านั้น ๆ ผู้ผลิตย่อมต้องการได้รับการจดจำในด้านมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า ดังนั้นย่อมต้องมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ GMP และ ISO

แต่ในฐานะเจ้าของแบรนด์ที่ต้องการสร้างช่องทางทางการตลาดและได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ/ความปลอดภัยในสินค้าของตน เครื่องหมายรับรองคุณภาพที่ควรมี คือ เครื่องหมาย อย. (สินค้าอาหาร/ยา/เครื่องสำอาง) , เครื่องหมาย มอก. (สินค้าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ) , เครื่องหมาย ฮาลาล (สินค้าที่เน้นขายให้ชาวมุสลิม) เป็นต้น

ถ้าหากสนใจอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเอง คุณภาพได้มาตรฐาน สามารถติดต่อที่ Derma Innovation ได้เพราะที่นี่รับผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบบครบวงจร อีกทั้งยังมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีความเชี่ยวชาญ 

โดยสามารถติดต่อปรึกษาได้ที่ Derma Innovation

เบอร์โทร : 02-962-3223 , 02-962-2177 , 095-982-9444 

E-mail : Sales@derma-innovation.com

Line : @derma-innovation


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที