วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 30 ก.ย. 2023 19.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 84631 ครั้ง

Chiller (ชิลเลอร์) ระบบทำความเย็น เครื่องทำความเย็น และชิลเลอร์ในทางอุตสาหกรรม


อบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ หลักสูตรการอบรมตามมาตรฐาน

หลักสูตรอบรมดับเพลิง

หลักสูตรอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานรวมทั้งได้รับการอนุญาตจากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ควบคุมการฝึกสอนอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์  ได้รับการขึ้นบัญชีจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนของเนื้อหาการเรียน มั่นใจได้ว่าหลักสูตรอบรมอัคคีภัยของเราได้คุณภาพอย่างแน่นอน 


ประโยชน์ของการอบรมดับเพลิง

การอบรมดับเพลิงจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านดังกล่าว มีประโยชน์ในด้านป้องกันอันตรายจากชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินกะทันหันได้ทันเวลา เนื่องจากไฟขยายตัวได้เร็ว รุนแรง ยากแก่การควบคุม อบรมอพยพหนีไฟเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกจ้างหรือนายจ้างกลุ่มธุรกิจที่ควรทราบ เพื่อเตรียมตัวกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเสมอ


ประโยชน์ของการซ้อมอพยพหนีไฟ

การอพยพหนีไฟ

การอบรมอพยพหนีไฟ เป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ ทำให้เกิดความเสียหายในบริเวณกว้าง จากปัญหาดังกล่าวภาครัฐและเอกชนได้จัดอบรมดับเพลิงให้กับพนักงาน ผู้บริหารให้เห็นถึงความสำคัญของการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ประโยชน์ของการอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ที่เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดคือ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ หากได้รับการอบรมพื้นฐานรวมไปถึงการปฐมพยาบาล จะไม่ตื่นตระหนก กระวนกระวายเกินเหตุ รวมทั้งรับมือได้ทันท่วงที


ทำไมต้องอบรมดับเพลิงกับ santofire

บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้รับการรับรองการฝึกอบรมจากกรมสวัสดิการคุ้มครอง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ให้เป็นศูนย์ฝึกดับเพลิงเบื้องต้น วางแผนการซ้อมอพยพหนีไฟ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำในการจัดอบรมดับเพลิงรวมไปถึงการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 

ส่วนของเนื้อหาการเรียนการสอนของเราใช้เวลาอบรมมากกว่า 6 ชั่วโมงหรือตามเหมาะสม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวางใจว่าได้รับเนื้อหาทั้ง 2 ส่วนอย่างเท่าเทียมแนะนำให้บริษัทของท่านจัดอบรมช่วงต้นปีจะสะดวกที่สุด เพราะอากาศไม่ร้อน ไม่มีฝนตก วิทยากรมีจำนวนเพียงพอต่อการอบรม

ควรจองวันอบรมล่วงหน้า 10 วัน หากท่านจองเร็ว ทางเราพร้อมอำนวยความสะดวกสบายในการอบรมของท่านอย่างแน่นอน หากสนใจอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟจากบริษัทเรา สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-245-9560 อีเมล: st.santofire@gmail.com หรือ Line:@/santofire


ประเภทของการอบรมดับเพลิง

ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย SANTO

ทางบริษัทเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงรวมไปถึงอบรมอพยพหนีไฟ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ได้รับการขึ้นบัญชีจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีรายละเอียดการอบรมดับเพลิงแต่ละประเภท ดังนี้

หลักสูตรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นตั้น 

อบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้กับสถานประกอบการ

หลักสูตรปูพื้นฐานเบื้องต้นให้กับผู้ร่วมอบรมดับเพลิง ให้ความรู้ทั้งทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติจริง เพื่อให้เข้าใจวิธีการ รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟจากชั้นสูง

หลักสูตรการผจญเพลิงขั้นสูง

ผู้เข้าอบรมดับเพลิงชั้นสูง

หลักสูตรดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญในการดับเพลิง ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หลักทีมดับเพลิงได้ สามารถวางแผนการดับเพลิง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งประเมินสถานการณ์โดยรอบได้ มีรายละเอียดดังนี้


ข้อกำหนดตามกฎหมาย การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

องค์กรจัดอบรมอพยพหนีไฟปีละครั้ง

จากกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 กำหนดให้จัดการฝึกอบรมดับเพลิงตามกฎหมายให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรภายในองค์กร

สถานประกอบการต้องจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน ลูกจ้างไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนลูกจ้างแต่ละหน่วยงาน อบรมขั้นต้นภาคทฤษฎีกำหนดให้อบรมได้ 60 คนต่อ 1 รุ่น ต่อวิทยากร 1 คน ส่วนของภาคปฏิบัติกำหนดผู้อบรม 20 คนต่อวิทยากร 1 คน

ทั้งนี้ยังกำหนดให้นายจ้าง ลูกจ้างทุกคนจัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ปีละครั้ง เพื่อตระหนักถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลา

การอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการทั้งนายจ้างหรือลูกจ้าง เพื่อให้ตระหนัก เข้าใจ เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ล่วงหน้าอยู่เสมอ หากได้รับการอบรมภาคทฤษฎีพร้อมลงมือปฏิบัติจริงจากศูนย์อบรมที่มีความเชี่ยวชาญ ยิ่งทำให้เข้าใจถึงการอบรมดับเพลิงยิ่งขึ้น

บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด  ได้รับการรับรองหลักสูตรอบรมดับเพลิงจากกระทรวงแรงงาน มั่นใจได้ถึงคุณภาพหากเข้ารับการอบรม มีหลักสูตรหลากหลายให้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กรหากสนใจหลักสูตร สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-245-9560 อีเมล: st.santofire@gmail.com หรือ Line:@/santofire


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที