KC

ผู้เขียน : KC

อัพเดท: 01 มิ.ย. 2007 13.38 น. บทความนี้มีผู้ชม: 86804 ครั้ง

ในสภาวะที่ค่าวัสดุอุปกรณ์และแรงงานในการก่อสร้างมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง (Cost control) จึงมีความสำคัญอย่างมาก การลดต้นทุนการก่อสร้างโดยวิธีการปรับลดปริมาณวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ การปรับลดข้อกำหนดของวัสดุอุปกรณ์ การลดขนาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง การยกเลิกระบบเครื่องกลไฟฟ้าบางระบบ การปรับลดขนาดพิกัดของอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกล เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไปนั้นเป็นการปรับลดคุณภาพของโครงการลง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (client satisfactory) ในที่สุด

Value Management การบริหารคุณค่า / Value Engineering วิศวกรรมคุณค่า (VM / VE) แตกต่างจากการลดต้นทุนก่อสร้างแบบเดิมๆ เพราะเป็นกระบวนการลดต้นทุนที่คำนึงถึงคุณค่า (Value) ของโครงการด้วยวิธีการออกแบบและการก่อสร้างที่ใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด VM / VE ทำให้เกิดสินทรัพย์ที่มีคุณค่า (valuable asset) ด้วยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การใช้งานและการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิผล

ในบทความฉบับนี้ต้องการนำเสนอความเป็นมา นิยาม และองค์ประกอบของ VM / VE รวมทั้งเทคนิคและวิธีการต่างๆของ VM / VE ที่สามารถนำมาใช้ในการออกแบบและก่อสร้างโครงการต่างๆได้ พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เชิญติดตามรายละเอียดในบทความฉบับนี้ได้เลยครับ


Procedure หรือ กระบวนการของ VM/VE

องค์ประกอบที่สอง Procedure หรือ กระบวนการของ VM / VE  คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) ซึ่งเป็นวีธีการรวบรวมความต้องการด้านวิศวกรรมคุณค่าภายในเวลาที่กำหนดไว้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีที่ประหยัด การประชุมที่กระชับ ตรงประเด็นและจัดขึ้นตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้จะเป็นการประชุมที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย รูปแบบของการประชุมมีความแตกต่างกันในแต่ละขั้นตอนของการออกแบบ ในการประชุมนั้น Facilitator เป็นผู้นำประชุม เวลาที่ใช้ในการประชุมขึ้นอยู่กับขนาดและขอบเขตของโครงการ

 กำหนดการของการประชุมเชิงปฏิบัติการจะจัดขึ้นตามขั้นตอนหลักของการออกแบบซึ่งสรุปได้ในตารางที่ 1

18963_table 1 work shop schedules.jpg
ตารางที่ 1 แสดงกำหนดการของการประชุมเชิงปฏิบัติการ VM1 & VM2 , VE1 & VE2

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ VM1/ VM2 และ VE1/ VE2 มีขั้นตอนตามที่แสดงในรูปที่ 1 และมีรายละเอียดในตารางที่ 2

18963_figure 1 stages of workshop.jpgรูปที่ 1 แสดงขั้นตอนของการประชุมเชิงปฏิบัติการ VM1/ VM2 และ VE1/ VE2ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดของขั้นตอนของการประชุมเชิงปฏิบัติการ VM1/ VM2 และ VE1/ VE2


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที