Ballerina

ผู้เขียน : Ballerina

อัพเดท: 26 ม.ค. 2022 17.11 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1051 ครั้ง

ทาง 2pt3q จะมาอธิบายเองว่า คอนเดนเซอร์คืออะไรและกระบวนการทำงานของคอนเด็นเซอร์นั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ให้หายข้องใจกัน


คอนเดนเซอร์ อุปกรณ์ยอดนิยมในวงการอุตสาหกรรมเชิงสากล

คอนเดนเซอร์ คือ หนึ่งในอุปกรณ์ที่ถูกนิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางอย่างเป็นสากล ไม่ว่าจะเป็นการใช้คอนเดนเซอร์สำหรับการใช้อุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบอาหารแปรรูป คอนเดนเซอร์ แอร์สำหรับอาคาร คอนโด บ้านเรือนในหลายห้องยูนิต หรือการใช้คอนเดนเซอร์สำหรับการรักษาอุณหภูมิของวัคซีนโควิท-19เพื่อไม่ให้สถานะของสารที่ถูกบรรจุสูญเสียคุณสมบัติไป 

โดยปัจจัยที่ทำให้คอนเดนเซอร์สามารถทำปฎิกิริยาและคงรักษาโมเลกุลของมวลสารให้คงรูปและกักเก็บสภาพได้เป็นเวลานานนั้น ทาง 2pt3q จะมาอธิบายเองว่า คอนเดนเซอร์คืออะไรและกระบวนการทำงานของคอนเด็นเซอร์นั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ให้หายข้องใจกัน 

 

 คอนเดนเซอร์ คือ? มีความสำคัญอย่างไร?

คอนเดนเซอร์ (condenser) คือ อุปกรณ์ทำความเย็นให้กับสารทำความเย็นในเครื่องอุปกรณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวันอย่าง คอนเดนเซอร์ แอร์ บ้านที่ติดทั่วทุกครัวเรือน และพื้นที่สาธารณะ สำหรับการทำหน้าที่ระบายความเย็นในพื้นที่บริเวณนั้นเย็นสบายมีความสดชื่น 

คอนเด็นเซอร์มีความสำคัญในระบบการทำงานภายในของตัวเครื่องที่ช่วยแปลงตัวสารทำความเย็นถูกส่งมาจากอุปกรณ์คอมเพลสเซอร์(compressor)ในสภาวะก๊าสระเหยที่มีความดันสูงและแฝงความร้อนอุณหภูมิสูง ให้ถูกเปลี่ยนเป็นสภาวะกึ่งเหลวกึ่งแก๊สที่มีความดันต่ำและทนทานความร้อนได้ดี

ซึ่งสารทำความเย็นเมื่ออยู่ในสภาวะนี้จะทำให้สามารถเดินทางหมุนเวียนแลกเปลี่ยนภายในตัวอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับคอนเดนเซอร์ได้ปกติ ไม่กัดกร่อนวัสดุภายในตัวเครื่องและทนทานการใช้งานได้ระยะยาว

ในปัจจุบัน คอนเดนเซอร์ได้ถูกพัฒนาใช้สอยร่วมกับอุปกรณ์สร้างพลังงานภายในอย่าง คอมเดนเซอร์ รถยนต์ในส่วนประกอบอะไหล่ประเภทเครื่องปรับอากาศภายในเครื่อง และ คอนเดนเซอร์ ตู้เย็นในส่วนประกอบอะไหล่ทำความเย็น สำหรับการคงสภาพววัสดุและวัตถุให้คงสภาพรูปลักษณ์เริ่มต้น ไม่บูด เน่า เสีย

ยังคงความสดใหม่ให้สามารถใช้งานต่อได้ และตัวคอนเดนเซอร์เองนั้นได้ถูกพัฒนาต่อยอดเป็น shell and tube condenser ในการใช้งานทำงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้วยระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นตัวกลางดึงความร้อนแฝงจากสารทำความเย็นและหมุนเวียนความถี่การใช้งานในระยะยาวได้

 

การทำงานของ คอนเดนเซอร์

ระบบคลายความร้อน (Desuperheating)

ระบบคลายความร้อน คือ หนึ่งในอุปกรณ์ติดตัวกับการทำงานร่วมกับคอนเดนเซอร์หรือเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการกรองความเย็นให้กับสารทำความเย็นที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความร้อนมากเกินไปจนเกิดสภาวะเป็น superheat

ซึ่งระบบคลายความร้อนตัวนี้จะช่วยลดอุณหภูมิความดันสูงและมวลบรรจุความร้อนจากสารความเย็น ด้วยการดูดซึมซับระบายความร้อนออกไปให้อยู่ในสถานะไอน้ำอิ่มตัวที่แฝงความร้อนระดับกลางเพื่อลดภาระการทำงานเข้าสู่คอนเดนเซอร์ในขั้นตอนการทำความเย็นในกระบวนการขั้นตอนต่อไป

ระบบควบแน่น (Condensation)

ระบบควบแน่น คือ ส่วนหนึ่งในการทำงานสำคัญของอุปกรณ์ของคอนเดนเซอร์ที่ช่วยจำแนกโมเมกุลจากสารความเย็นที่มีองค์ประกอบบรรจุของเหลวและแก๊สแยกออกจากสารทำความเย็นที่มีมวลเนื้อกองกระจุกอยู่เดียวกัน และเปลี่ยนสภาวะจากของเหลวที่ถูกแยกสสารออกให้แปรสภาพรวมเป็นหนึ่งเดียวกับไอน้ำในการเข้าร่วมเป็นโมเมกุลรูปแบบเดียวกันแต่ยังคงสภาพความดันของสารทำความเย็นในรูปแบบตั้งต้นเหมือนเดิม

การเปลี่ยนมวลเนื้อโมเลกุลเป็นกึ่งเหลวกึ่งก๊าซในการเดินทางสารทำความเย็นนั้น เพื่อลดอัตราการกระจายความร้อนของภายในตัวคอนเดนเซอร์น้อยลงและเดินทางหมุนเวียนไปยังชุดอุปกรณ์อื่นได้ลื่นไหล

ระบบความเย็นย่อย(Sub-cooling)

ระบบความเย็นย่อย คือ หน่วยระบบทำความเย็นสำรองเพื่อรองรับการเก็บเศษซากที่เหลืออยู่ของสารความเย็นที่อยู่ปลายทางของคอนเดนเซอร์ ที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนสภาวะควบแน่นรวมกับมวลไอน้ำโมเลกุลสภาวะควบแน่นได้นั้น ให้สามารถแปรสภาพร่วมกับสารทำความเย็นมวลใหญ่ได้เป็นด่านสุดท้าย เพื่อป้องกันไม่ให้โมเลกุลที่ไม่สามารถควบแน่นติดค้างอยู่ในท่ออะไหล่ภายในคอนเดนเซอร์

 

คอนเดนเซอร์ แอร์บ้าน ตู้เย็น รถยนต์ แตกต่างกับ คอนเดนเซอร์ในอุตสาหกรรมทำความเย็นขนาดใหญ่อย่างไร

คอนเดนเซอร์สำหรับการใช้งานทั่วไปกับคอนเด็นเซอร์สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมนั้น จะเห็นแตกต่างตรงที่ความจุในกระบวนการทำงานของคอนเด็นเซอร์อุตสาหกรรมนั้นมีสเกลขนาดใหญ่มากกว่าคอนเดนเซอร์การใช้งานทั่วไปอย่างมาก เนื่องจากการใช้งานคอนเดนเซอร์ในอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้มวลพลังงานในการผลิตวัสดุและวัตถุดิบแปรรูปในจำนวนมหาศาล

ซึ่งระยะการใช้งานของตัวคอนเด็นเซอร์อุตสาหกรรมนั้นต้องมีความทนทานและยังคงประสิทธิภาพการดำเนินงานสภาวะจำนวนความถี่ได้ในระยะยาว โดยกรรมวิธีของการใช้งานคอนเดนเซอร์อุตสาหกรรมมีความหลากหลายการใช้งานมากกว่าคอนเด็นเซอร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บตุนสภาพผลผลิตให้คงความสดใหม่ ไม่เหี่ยวเฉา และเก็บคุณสมบัติารใช้งานในอนาคตได้หลากหลายจำนวน

อีกทั้งคอนเด็นเซอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมบางชนิดได้ถูกพัฒนาเป็นคอนเดนเซอร์ประเภท Tube and heat condenser หลายประกเภทเพื่อตอบโจทย์การทำงานอุตสาหกรรมใช้สอยในรูปแบบต่างๆอย่าง Tube and heat condenser ประเภทการบำบัดน้ำเสียขับออก หรือการหมุนเวียนสารเคมีโดยใช้น้ำเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนสารประกอบ และอื่นๆ

 

บริการประกอบอุปกรณ์คอนเดนเซอร์ รับประกันความเป็นมืออาชีพจาก2pt3q

บริษัท 2pt3q ยินดีประกอบอุปกรณ์คอนเด็นเซอร์อย่างมืออาชีพ สำหรับการใช้งานในรูปแบบอุตสาหกรรมทุกประเภท ไมว่าจะเป็นการติดตั้งคอนเดนเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา อาคาร คอนโด และองค์กรขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ หรือการติดตั้งคอนเดนเซอร์ประเภท shell and tube condenser ชนิดพิเศษสำหรับการทำอุตสาหกรรมเฉพาะทาง อีกทั้งพวกเรามีประสบการณ์การติดตั้งคอนเดนเซอร์จากลูกค้าเจ้าใหญ่ต่างไว้ใจใช้บริการเป็นประจำ เพราะ 2pt3q ใส่ใจ รับประกันการทำงานแบบมีมาตรฐานตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที