เมตตา

ผู้เขียน : เมตตา

อัพเดท: 10 พ.ย. 2007 23.53 น. บทความนี้มีผู้ชม: 94322 ครั้ง

ภาพยนตร์นอกเหนือจากการให้ความบันเทิงแล้ว เรายังสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อภาพยนตร์ในการทำความเข้าใจกับชีวิตจริง เหมือนคำที่กล่าวว่า “ดูหนังแล้วย้อนดูตัวเอง” แล้วสื่อภาพยนตร์มาเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของระบบ ISO 9000 ได้อย่างไร


บทเฉลยหนังเรื่อง Contact

            ขอเฉลยคำถามเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Contact ดังนี้

1.       ภาพยนตร์เรื่องนี้ ดิฉันเคยดูมาแล้ว อย่างน้อย 2 รอบ 

2.       ในภาพยนตร์  บาทหลวงผู้นั้นตอบว่า เชื่อ

3.       ถ้าตอบตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001 แล้วต้องตอบว่า ไม่เชื่อ

4.       เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวข้อกับข้อกำหนดในระบบ ISO 9001 ข้อ 4.2.4 การควบคุมบันทึก

                ดิฉันเคยเจอการ Audit จาก Third Party ในข้อกำหนด 4.2.4 การควบคุมบันทึก (Control of record) มาแล้ว  เหตุการณ์ส่วนหนึ่งคล้ายคลึงกับภาพยนตร์เรื่องนี้

                ปัญหา คือ ไม่มีใบขอดำเนินการแก้ไขแบบฟอร์มนึ่งที่มีอายุการจัดเก็บบันทึกคุณภาพ 5 ปี  แต่ตัวใบขอดำเนินการแก้ไขเอกสารมีอายุการจัดเก็บเพียง 3 ปี  ทำให้ไม่เห็นหลักฐานว่า  ได้มีการขอดำเนินการแก้ไขเอกสารจริงตามข้อกำหนดของระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสาร และไม่ได้ทำการแก้ไขเอกสารนั้นเองโดยพลการ  ถึงขนาดให้เป็นข้อบกพร่อง  ต้องชี้แจงแนวทางแก้ไข

                เหมือนนักวิทยาศาสตร์สาว (จูดี ฟอสเตอร์) ที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ไปถึงกาแล็คซีนั้น  เพราะไม่มีหลักฐานบันทึกให้ตรวจสอบได้ 

                 นอกจากนี้ยังมีประเด็นจากภาพยนตร์เรื่องนี้อีกว่า  ทำไมองค์การยานอวกาศแห่งชาติจึงยินยอมให้นักวิทยาศาสตร์สาว  ยืมยานอวกาศ  ถ้าตอบตามข้อกำหนดของ 4.2.4 สามารถตอบได้ว่า เพราะนักวิทยาศาสตร์สาวมีบันทึกเสียงตอบกลับจากมนุษย์ต่างดาวเป็นหลักฐาน

              เมื่อเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001 อย่าได้ตั้งหน้าตั้งหน้าอ่านเพื่อความจำ   Auditor ส่วนใหญ่พยายามจำหมายเลขข้อกำหนดเพื่อใช้ในการอ้างอิง  แต่สำหรับ Internal auditor อยากให้พยายามทำความเข้าใจจุดประสงค์ของข้อกำหนดนั้นให้มาก เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบและปฏิบัติงานมากกว่า

                  ก่อนอื่น ขอให้คำอธิบายเกี่ยวกับคำ 3 คำต่อไปนี้ก่อน

                 แบบฟอร์ม (Form) หมายถึง แบบฟอร์มเปล่า ที่ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล  เช่น  แบบฟอร์มรายงานตรวจสอบขนาดชิ้นงาน

                บันทึกคุณภาพ (Record) หมายถึง การลงบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานลงไปแบบฟอร์มเปล่า  ซึ่งจะทำให้แบบฟอร์มนั้นกลายเป็นบันทึกข้อมูลการทำงาน และ เรียกว่า บันทึกคุณภาพ

                เอกสาร (Document) หมายถึง เอกสารที่อยู่ในระบบคุณภาพ  ซึ่งแสดงข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ ISO 9000 และ หรือ ข้อกำหนดขององค์กรเอง 

             บันทึกคุณภาพบางตัว  มีสถานะเปลี่ยนไปมาได้  เช่น  แผนการผลิตประจำเดือนมกราคม  ในช่วงเดือนมกราคมที่ใช้เป็นคำสั่งผลิตอยู่นั้น  แผนนี้จะเปรียบเสมือนข้อกำหนดที่แผนกผลิตต้องปฏิบัติตาม  แต่เมื่อเลยเดือนมกราคมไปแล้ว  แผนนั้นจะกลายเป็นบันทึกคุณภาพที่แสดงให้เห็นว่า แผนกวางแผนได้มีการออกแผนการผลิตของเดือนมกราคมไว้จริงตามข้อกำหนดของระเบียบการปฏิบัติงานของการวางแผนการผลิตที่บังคับว่าต้องมีการออกแผนการผลิตเป็นรายเดือน

                ดังนั้น  บันทึกคุณภาพจึงเป็น Past tense

            ข้อกำหนด 4.2.4  การควบคุมบันทึกคุณภาพเป็นข้อกำหนดที่มีวัตถุประสงค์ 4 ประเด็นดังนี้

o      การปฏิบัติงานต้องมีการจัดทำบันทึกผลไว้  เพื่อแสดงให้เห็นเป็นหลักฐานว่าได้ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ข้อกำหนดได้กำหนดไว้  เช่น  รายงานการผลิต  รายงานการตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต แผนการผลิต  เป็นต้น 

o      การปฏิบัติงานที่ได้บันทึกผลไว้แล้วนั้น  ต้องแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิผล  ตัวอย่างเช่น แผนการผลิตประจำเดือนมกราคมกำหนดให้แผนกผลิตทำการผลิตเครื่องปรับอากาศรุ่น A จำนวน 100 ชุด  รุ่น B จำนวน 1000 ชุด  แผนกวางแผนต้องมีการตรวจสอบผลว่า แผนกผลิตได้ทำการผลิตเครื่องปรับอากาศรุ่นและจำนวนตามที่แผนระบุไว้หรือไม่  ถ้าตรงกัน ถือได้ว่า แผนการผลิตที่วางไว้ มีประสิทธิผล

o      บันทึกคุณภาพต้องสามารถนำกลับมาอ้างอิงได้เมื่อต้องการตรวจสอบ  หรือเกิดปัญหา  ดังนั้นบันทึกคุณภาพมีการเก็บรักษาไม่ให้ชำรุด  สูญหาย  จัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บให้ค้นหาง่าย  เช่น  เมื่อถูกลูกค้าร้องเรียนว่า เครื่องปรับอากาศหมายเลข  0001 ที่ผลิตเมื่อเดือนมกราคม มีปัญหาเปิดใช้งานแล้วเสียงดังมาก  แผนกผลิตต้องสามารถกลับมาค้นหาบันทึกคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องปรับอากาศเครื่องนั้นได้ว่า มีปัญหาในการผลิตอะไรบ้าง 

o      ต้องมีการกำหนดอายุการจัดเก็บ  และเมื่อครบอายุการจัดเก็บต้องมีการนำไปทำลายที่เหมาะสม  มีคำถามเกิดขึ้นบ่อยว่า  แล้วเราจะต้องเก็บนานแค่ไหน  ลองตรวจสอบดูว่าอายุการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเท่าไร  ระยะเวลาที่ขายสินค้าออกไปแล้วมีลูกค้าร้องเรียนเป็นเท่าไร หรือมีลูกค้ารายสำคัญร้องขอให้มีการสอบกลับประวัติการผลิตได้ย้อนหลังกี่ปี  หรือความต้องการในการใช้งานข้อมูลนานแค่ไหน

                  การจัดเก็บบันทึกคุณภาพไม่จำเป็นต้องเก็บในรูปของเอกสารเป็นกระดาษเสมอไป  ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่หันมาเก็บบันทึกคุณภาพในรูปการสแกนเป็นไฟล์ภาพ แล้วจัดหมวดหมู่ในเป็นไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระเบียบให้ค้นหาง่าย  แต่ทั้งนี้ต้องมีการ Back up ข้อมูลสำรองไว้ด้วย  เพื่อป้องกันข้อมูลเสียและสูญหาย


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที