เมตตา

ผู้เขียน : เมตตา

อัพเดท: 10 พ.ย. 2007 23.53 น. บทความนี้มีผู้ชม: 94723 ครั้ง

ภาพยนตร์นอกเหนือจากการให้ความบันเทิงแล้ว เรายังสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อภาพยนตร์ในการทำความเข้าใจกับชีวิตจริง เหมือนคำที่กล่าวว่า “ดูหนังแล้วย้อนดูตัวเอง” แล้วสื่อภาพยนตร์มาเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของระบบ ISO 9000 ได้อย่างไร


บทเฉลยของหนังเรื่อง Twister

เนื่องจากการเล่าเรื่องภาพยนตร์ที่ดิฉันทำเป็นการเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงในส่วนที่ต้องการใช้งานจริง ๆ ดังนั้นคำเฉลยของดิฉันอาจจะไม่ครอบคลุมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ แต่จะแสดงความคิดเห็นเฉพาะข้อกำหนดที่ดิฉันสนใจในระหว่างที่ชมภาพยนตร์เรื่องนั้น ดังนั้นคำเฉลยของดิฉันจึงไม่ได้เน้นที่ผิดหรือถูก ขอเน้นเรื่องความเข้าใจและความจำเกี่ยวกับข้อกำหนดเท่านั้นคะ

         

การเกิดพายุเทอร์นาโดเป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง

เริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงความกดอากาศของลมใต้เมฆฝนฟ้าคะนอง (เมฆคิวมูโลนิมบัส) ที่ลอยต่ำ à เกิดกระแสลมวนความเร็วลมสูง à ก่อตัวเป็นกระแสอากาศตั้งลำพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า หรือย้อยลงมาจากฐานเมฆรูปร่างคล้ายงวงยื่นลงมา

          เมื่อการเกิดพายุเทอร์นาโดเป็นกระบวนการ  ตามข้อกำหนดของ ISO 9000 ข้อ 8.2.3  องค์กรต้องมีวิธีการเผ้าติดตามและการวัดความสามารถกระบวนการ (Monitoring and measurement of process) ที่เหมาะสม  เพื่อดูว่ากระบวนการต่าง ๆ ในองค์กรที่มีอยู่ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ และถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายต้องมีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

          เจ้าของกระบวนการผลิตเทอร์นาโดคือโลก  สมมติว่าเป้าหมายที่ต้องการ คือ สร้างเทอร์นาโดระดับ F5 และใช้โดโลธีเป็นวิธีการวัด

          เปรียบเสมือนองค์กรที่มีกระบวนการทำงานมากมายอยู่ภายในองค์กร แต่ละกระบวนการต้องมีการวัดความสามารถว่าจะได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งเครื่องมือวัดผลของกระบวนการต่าง ๆ องค์กรส่วนใหญ่นิยมใช้ KPI (Key performance indicator) เป็นเครื่องมือในการวัด

 

          องค์ประกอบของ KPI ต้องคำนึงถึง

1. ต้องเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพและนโยบายคุณภาพ ตามข้อกำหนด 5.4.1 วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality objective)

2.การให้คำนิยามที่ชัดเจนว่าจะวัดผลโดยใช้ข้อมูลอะไร สูตรคำนวณเป็นอย่างไร  บางครั้งถ้าบอกแต่หัวข้อไว้  ก็สามารถเข้าใจคลาดเคลื่อนกันได้

3. ต้องสามารถตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลขได้ หรือเปรียบเทียบระดับได้

4. การตั้งเป้าหมายต้องสมเหตุสมผล มีความท้าทายและเป็นไปได้

5. ต้องเป็นหัวข้อวัดที่เก็บข้อมูลได้ง่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป

6. ต้องกำหนดความถี่ในการติดตามวัดผล เช่น เป็นไตรมาส 

7. ต้องมีกำหนดเวลาที่จะต้องทำให้ถึงเป้าหมายนั้น หรือมีการแบ่งขั้นของเป้าหมาย เช่น ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็น 150 % ภายในเวลา 3 ปี โดยตั้งเป้าหมายว่า ปีแรกเพิ่ม 20 % ปีที่ 2 เพิ่ม 20 % ปีที่ 3 เพิ่ม 10 % เป็นต้น

8. ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบในการวัด และ ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งหน่วยงานวัดผลของกระบวนและหน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการจะเป็นหน่วยงานเดียวกัน หรือคนละหน่วยงานก็ได้  แต่โดยส่วนใหญ่มักจะให้ผู้รับผิดชอบกระบวนการนั้นเป็นผู้วัดผลของตนเอง

และเมื่อวัดผลของ KPI แล้ว ไม่สามารถปฏิบัติให้ได้ผลตามที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ หน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการนั้นต้องหาแนวทางแก้ไขและปฏิบัติการตามแนวทางแก้ไขนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย


          การกำหนดหัวข้อ
KPI มีความสำคัญ โดยปกติแล้วในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจะมี PI อยู่มากมาย แต่จะมี PI หลักไม่กี่ตัวที่ใช้วัดแล้วจะทำให้เห็นผลครอบคลุมกระบวนการนั้นได้ทั้งกระบวนการ

 

ตัวอย่างเช่น กระบวนการทำงานของฝ่ายบุคคล


          สมมติว่าองค์กรตั้งนโยบายการเติบโต  ต้องการขยายกำลังการผลิต  ดังนั้นกระบวนการสรรหาของฝ่ายบุคคลจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องตั้ง KPI เพื่อให้รับมือกับนโยบายขององค์กร เช่น

ตั้ง KPI หัวข้อ ระยะเวลาในการสรรหาบุคลากรต้องไม่เกิน 5 วัน

แบบนี้ HR หลายแห่งคงไม่พึงพอใจแน่  ดังนั้นเป้าหมายของ KPI นี้อาจจะไม่เหมาะสม เปรียบเสมือนลูกเซนเซอร์ของโดโลธีที่ไม่มีใบพัด  ต้องมีการปรับปรุงติดใบพัดเข้าไปเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้น 

ดังนั้น เราอาจจะต้องปรับ KPI นี้ใหม่ เช่น 

- ถ้าเป็นระดับพนักงานรายวัน                        ต้องสรรหาได้ภายในเวลา 5 วัน

- ถ้าเป็นระดับอนุปริญญา – ระดับปริญญาตรี       ต้องสรรหาได้ภายในเวลา 15 วัน

แบบนี้ HR ก็คงหายใจหายคอได้ทั่วท้องขึ้น 

ดังนั้นวิธีการตั้งเป้าหมายจึงต้องมีความเหมาะสม  “ไม่ง่ายและท้าทายจนเป็นไปไม่ได้”


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที