Patchcharee

ผู้เขียน : Patchcharee

อัพเดท: 11 ก.พ. 2020 14.57 น. บทความนี้มีผู้ชม: 687 ครั้ง

หากคุณต้องการหางานบัญชีในจังหวัดชลบุรี ทราบหรือไม่ว่า ตำแหน่งงานบัญชีที่เปิดส่วนใหญ่มักจะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมปั่นทอง ทั้งโครงการ 1 และโครงการ 2 และนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์


5 ทักษะที่ควรมี หากอยากหางานบัญชีที่ชลบุรี ในนิคมฯ ได้สมหวัง

นอกจากแรงงานการผลิตแล้ว นิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็มักมีตำแหน่งงานบัญชีที่เปิดอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถควบคุมการเงินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและค่าใช้จ่ายของธุรกิจในเรื่องต่างๆให้เป็นไปอย่างรัดกุมและละเอียดรอบคอบ


โดยในวันนี้ทาง RGF อยากจะมาบอกต่อ 5 ทักษะดีๆ ที่ควรมีหากคุณต้องการ หางานบัญชีที่ชลบุรีในเขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่อที่คุณจะได้สามารถนำเอาไปปรับใช้และพัฒนาตัวเองให้พร้อมกับตำแหน่งงานเหล่านี้ได้ครับ


  1. ทักษะภาษาอังกฤษ


เนื่องจากในนิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้ มีหลากหลายธุรกิจที่เป็นการลงทุนจากต่างประเทศทั้งจากในทวีปเอเชียและฝั่งตะวันตก ทำให้คุณต้องติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ผู้บริหาร ลูกค้า และ Supplier เพื่อที่คุณจะได้สามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีของคุณให้เป็นไปอย่างแม่นยำ


นอกจากนี้ ทักษะภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณสามารถนำเสนอข้อวิเคราะห์ทางบัญชีที่สำคัญแก่ผู้บริหารของบริษัทที่เป็นชาวต่างชาติ จึงช่วยให้ธุรกิจการผลิตในอุตสาหกรรมดำเนินไปได้ตามเป้าหมายของบริษัทอย่างไม่มีติดขัด


โดยส่วนมากแล้วสำหรับการหางานบัญชีที่ชลบุรีในเขตนิคมอุตสาหกรรม คุณสามารถยื่นคะแนน TOEIC ได้ตั้งแต่ 550-600 เป็นต้นไปครับ และยิ่งคุณมีคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่ดี ก็สามารถนำไปใช้เป็นปัจจัยในการต่อรองเงินเดือนได้อีกด้วยครับ


  1. ทักษะภาษาญี่ปุ่น


หากคุณต้องการหางานบัญชีที่ชลบุรีในนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในบริษัทญี่ปุ่น คุณไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาญี่ปุ่นระดับขั้นสูงหรือสามารถสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับ N1 หรือ N2 เพราะแน่นอนว่าบริษัทเหล่านี้มักจะจ้างล่ามพิเศษภาษาญี่ปุ่นมาไว้ช่วยคุยติดต่อสื่อสารกันระหว่างพนักงานและผู้บริหารที่เป็นคนญี่ปุ่นอยู่แล้ว


อย่างไรก็ดี ใครที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นอยู่แต่เดิม หรือสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับพื้นฐานขึ้นไป ก็อาจจะได้รับการพิจารณาพิเศษจากทางบริษัท นั่นหมายถึงเมื่อคุณได้เข้าไปทำงาน คุณก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับพนักงานหรือผู้บริหารที่เป็นคนญี่ปุ่นได้โดยตรง จึงช่วยลดระยะเวลา และต้นทุนในการใช้ล่ามและการแปลนั่นเอง และคุณสามารถใช้ทักษะนี้เป็นปัจจัยในการต่อรองเงินเดือนได้อีกด้วยครับ


  1. ทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคนิคการผลิต


ในการหางานบัญชีที่ชลบุรี หากคุณต้องการทำงานในนิคมอุตสาหกรรม คุณก็ควรมีทักษะหรือความสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิต อันเป็นความรู้ใหม่นอกเหนือไปจากความรู้ทางบัญชี เนื่องจากการทำงานกับบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนั้น คุณจำเป็นต้องติดต่อประสานงานเพื่อสอบถามข้อมูลตัวเลขทางการเงินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางเทคนิคอยู่เสมอ รวมถึงต้องติดต่อพูดคุยกับทางวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตเพื่อที่จะสามารถทำให้การดำเนินงานโดยรวมของทั้งธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่น คุณจึงจำเป็นต้อง มี mindset ที่เปิดกว้างและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอครับ


  1. ทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนทางการผลิตและการจัดการสินค้าคงเหลือ


ทักษะนี้ถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งในการหางานบัญชีที่ชลบุรีในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะสิ่งที่ทำให้ธุรกิจเหล่านี้ดำเนินไปได้ก็คือภาคการผลิต ทำให้นักบัญชีคนใดที่สามารถเข้ามาช่วยวิเคราะห์งบการเงินและช่วยควบคุมต้นทุนทางการผลิต รวมไปถึงการจัดการสินค้าคงเหลือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดก็จะเป็นที่ต้องการตัว คุณจะต้องมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณต้นทุนเครื่องจักร ต้นทุนค่าซ่อมแซม ต้นทุนการดำเนินงาน จะต้องสามารถช่วยวิเคราะห์ปริมาณการผลิตที่เหมาะสม และดูประสิทธิภาพการผลิตว่าเพียงพอแก่เป้าหมายของธุรกิจหรือไม่ รวมถึงคอยตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นไปอย่างสมดุลครับ


  1. ทักษะการจัดการและความตรงต่อเวลา


สำหรับทักษะนี้เป็นสิ่งที่ควรมีติดตัวไม่ว่าคุณจะต้องการหางานบัญชีในชลบุรีที่ใด โดยในแต่ละวัน นักบัญชีจะต้องสามารถรับมือกับข้อมูลทางบัญชีที่หลากหลายจากหลายๆฝ่าย และด้วยข้อมูลมหาศาลในแต่ละวันที่เข้ามา ถ้าหากคุณไม่สามารถจัดการให้เป็นระบบระเบียบได้ ก็อาจทำให้ระบบงานของบริษัท ยุ่งเหยิงและไม่สามารถติดตามผลการดำเนินงานด้วยระบบบัญชีได้


นอกจากนี้ บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมส่วนมากก็เป็นบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งจะเน้นย้ำในเรื่องของความตรงต่อเวลาเป็นอย่างมาก จะดีกว่าถ้าหากคุณสามารถที่จะจัดการเวลาของตัวเองและของทีมให้สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด สิ่งนี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตัวคุณจะทำให้คุณมีโอกาสหางานบัญชีได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยครับ


และนี่คือทั้ง 5 ทักษะที่คุณควรมี เพื่อที่คุณจะสามารถหางานบัญชีที่ชลบุรีในนิคมอุตสาหกรรมได้ดั่งใจหวังนะครับ ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้หากคุณมีความพยายามเพียงพอ เราขอเป็นกำลังใจให้อย่างห่วงๆอยู่ตรงนี้นะครับ และถ้าหากคุณต้องการหางานบัญชีในชลบุรีที่ใช่ได้อย่างง่ายๆ ก็สามารถเข้ามาค้นหาตำแหน่งงานได้ที่เว็บไซต์ RGF เลยนะครับ

 

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที