สุทรรศน์

ผู้เขียน : สุทรรศน์

อัพเดท: 06 ธ.ค. 2019 15.59 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1624 ครั้ง

เครื่องวัดก๊าซสำหรับวัดและระบุความเข้มข้นของก๊าซในอากาศ


เครื่องวัดก๊าซสำหรับตรวจสอบความปลอดภัย

เครื่องวัดก๊าซสำหรับวัดและระบุความเข้มข้นของก๊าซในอากาศผ่านเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วใช้เพื่อป้องกันการสัมผัสกับสารพิษและอัคคีภัยเครื่องตรวจจับก๊าซมักเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่เพื่อความปลอดภัย พวกเขาจะผลิตเป็นหน่วยพกพาหรือคงที่ (คงที่) และทำงานโดยการระบุระดับสูงของก๊าซผ่านชุดของตัวบ่งชี้ที่ได้ยินหรือมองเห็นได้เช่นสัญญาณเตือนไฟหรือการรวมกันของสัญญาณ ในขณะที่ผู้สูงอายุจำนวนมากเครื่องตรวจวัดก๊าซแบบมาตรฐานนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อตรวจจับก๊าซหนึ่งชิ้นอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่นหรือมัลติแก๊สที่ทันสมัยสามารถตรวจจับก๊าซหลายชนิดได้ในครั้งเดียว เครื่องตรวจจับบางอย่างอาจถูกนำมาใช้เป็นหน่วยเดียวเพื่อตรวจสอบพื้นที่ทำงานขนาดเล็กหรือหน่วยสามารถรวมหรือเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบป้องกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.mvchamber.org/category/เครื่องวัดก๊าซ
 
ในขณะที่เครื่องตรวจจับวัดความเข้มข้นของก๊าซที่ระบุการตอบสนองของเซ็นเซอร์ทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงหรือสเกล เมื่อการตอบสนองของเซ็นเซอร์เกินระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าการเตือนภัยจะเปิดใช้งานเพื่อเตือนผู้ใช้ มีเครื่องตรวจจับหลายประเภทและส่วนใหญ่ทำหน้าที่เหมือนกัน: เพื่อตรวจสอบและเตือนระดับก๊าซอันตราย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงประเภทของอุปกรณ์ตรวจจับที่จะติดตั้งจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่แตกต่างกัน
เครื่องวัดก๊าซ
 

เทคโนโลยีเครื่องตรวจจับก๊าซ

 
เครื่องตรวจจับก๊าซแบ่งตามประเภทของก๊าซที่ตรวจจับได้: ติดไฟหรือเป็นพิษ ภายในหมวดหมู่ที่กว้างขวางนี้พวกเขาถูกกำหนดเพิ่มเติมโดยเทคโนโลยีที่ใช้: เซ็นเซอร์ตัวเร่งปฏิกิริยาและอินฟราเรดตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้และเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ทางเคมีไฟฟ้าและโลหะออกไซด์โดยทั่วไปจะตรวจจับก๊าซพิษ
 

การตรวจวัดก๊าซพิษ

 
เซนเซอร์ไฟฟ้าหรือเซลล์เคมีมักใช้ในการตรวจจับก๊าซพิษเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์, คลอรีนและไนโตรเจนออกไซด์ พวกมันทำงานผ่านสัญญาณไฟฟ้าเมื่อตรวจพบก๊าซ โดยทั่วไปเครื่องตรวจจับประเภทนี้มีความไวสูงและให้สัญญาณเตือนผ่านกระแสไฟฟ้า ผู้ผลิตหลายรายผลิตเครื่องตรวจจับเหล่านี้ด้วยจอแสดงผลดิจิตอล
 
อุปกรณ์กึ่งตัวนำ Metal Oxide หรือ MOS ใช้สำหรับตรวจจับก๊าซพิษ (โดยทั่วไปคือคาร์บอนมอนอกไซด์) และทำงานผ่านฟิล์มที่ไวต่อก๊าซซึ่งประกอบด้วยดีบุกหรือทังสเตนออกไซด์ ฟิล์มที่ไวต่อการตอบสนองกับก๊าซทำให้เกิดอุปกรณ์เมื่อมีระดับที่เป็นพิษ โดยทั่วไปเซ็นเซอร์โลหะออกไซด์ถือว่ามีประสิทธิภาพเนื่องจากความสามารถในการทำงานในช่วงความชื้นต่ำ นอกจากนี้พวกเขายังสามารถตรวจจับก๊าซหลากหลายชนิดรวมถึงสารติดไฟ
การตรวจวัดก๊าซที่ติดไฟได้
 
ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นตัวแทนของอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซจำนวนมากที่ผลิตในปัจจุบัน เทคโนโลยีนี้ใช้ในการตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้เช่นไฮโดรคาร์บอนและทำงานผ่านการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน เซ็นเซอร์ของเครื่องตรวจจับประเภทนี้มักจะสร้างจากขดลวดที่ผ่านการชุบด้วยทองคำ เมื่อก๊าซที่ติดไฟได้สัมผัสกับพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาจะถูกออกซิไดซ์และความต้านทานการเดินสายจะเปลี่ยนไปตามความร้อนที่ปล่อยออกมา โดยทั่วไปจะใช้วงจรบริดจ์เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน
 
เซ็นเซอร์อินฟราเรดหรือเครื่องตรวจจับอินฟราเรดทำงานผ่านระบบเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณเพื่อตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้โดยเฉพาะไอระเหยของไฮโดรคาร์บอน โดยทั่วไปแล้วเครื่องส่งสัญญาณเป็นแหล่งกำเนิดแสงและเครื่องรับสัญญาณคือเครื่องตรวจจับแสง หากมีก๊าซอยู่ในเส้นทางแสงมันจะเข้าไปรบกวนกำลังของการส่งผ่านแสงระหว่างตัวส่งและตัวรับ สถานะของแสงที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวกำหนดว่าก๊าซชนิดใดมีอยู่หรือไม่
การใช้งานเครื่องตรวจจับก๊าซทั่วไป
 
แม้ว่าเครื่องตรวจจับเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับความปลอดภัยในบ้านและเชิงพาณิชย์ แต่ก็มีการใช้ในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมจำนวนมาก เครื่องตรวจจับก๊าซถูกนำมาใช้ในร้านเชื่อมเพื่อตรวจจับสารติดไฟและสารพิษและในโรงงานนิวเคลียร์เพื่อตรวจจับสารติดไฟ พวกเขายังใช้ทั่วไปในการตรวจจับไอระเหยที่เป็นอันตรายในโรงบำบัดน้ำเสีย เครื่องตรวจจับก๊าซมีประสิทธิภาพมากในพื้นที่ จำกัด ซึ่งไม่มีพนักงานเข้าทำงานอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ดังกล่าวรวมถึงถังหลุมภาชนะและถังเก็บ เครื่องตรวจจับอาจถูกวางไว้ที่ไซต์เพื่อตรวจจับสารพิษก่อนเข้าครอบครอง
 

ข้อมูลเครื่องตรวจจับก๊าซเพิ่มเติม

 
แม้ว่าเครื่องตรวจจับก๊าซโดยทั่วไปจะเป็นเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ แต่บางรุ่นสามารถทนทานได้นานถึงห้าปี แต่ฟังก์ชั่นที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาของผู้ใช้การตรวจสอบแบตเตอรี่ การสอบเทียบเป็นขั้นตอนความปลอดภัยที่ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องตรวจจับกำลังตรวจวัดระดับก๊าซที่ถูกต้อง นอกจากนี้ช่วงชีวิตของเครื่องตรวจจับก๊าซก็มักจะขึ้นอยู่กับปริมาณของไอระเหยก๊าซที่พวกเขาสัมผัส เซ็นเซอร์ที่ปนเปื้อนอาจไม่ลงทะเบียนระดับก๊าซที่เป็นอันตรายซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการสอบเทียบเป็นสิ่งจำเป็น

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที