KC

ผู้เขียน : KC

อัพเดท: 24 ม.ค. 2007 16.50 น. บทความนี้มีผู้ชม: 90938 ครั้ง

คุณภาพพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการผลิืตของโรงงาน ศึกษาในรายละเอียดได้ว่าจะปรับปรุงคุณภาพพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไร


ผลของฮาร์โมนิกส์ที่มีต่อเพาเวอร์แฟกเตอร์

เมื่อโหลดไฟฟ้าส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเป็นชนิด Linear load เช่น มอเตอร์เหนี่ยวนำ รูปคลื่นแรงดันโหลดและกระแสโหลดจะเป็นคลื่นรูปซายน์ ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกส์รวมของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจะมีค่าน้อยมาก   ทำให้เพาเวอร์แฟกเตอร์ที่วัดได้เป็นค่า Displacement Power Factor (DPF)

 

Displacement Power Factor (DPF) 

=             กำลังไฟฟ้าแท้จริง (Active Power)

กำลังไฟฟ้าปรากฏที่ความถี่มูลฐาน(Apparent Power of Fundamental)

                                                        = Vrms1 I rms1 Cos Æ1

                                                            Vrms1 Irms1

                                                        = Cos Æ1                      

 

แต่ในปัจจุบันมีโหลดชนิด Non-linear ซึ่งสร้างกระแสฮาร์โมนิกส์ในปริมาณสูงติดตั้งอยู่ในระบบไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ทำให้ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกส์รวมของกระแสไฟฟ้ามีค่าสูง  กระแสฮาร์โมนิกส์จะทำให้กำลังไฟฟ้าปรากฏมากกว่ากำลังไฟฟ้าแท้จริงเป็นจำนวนมาก  ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ที่วัดได้จะเป็นค่า Distortion power factor และผลรวมของ Displacement Power Factor และ Distortion power factor จะเท่ากับ ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์รวม (Total Power Factor : TPF)

 

กำลังไฟฟ้าปรากฏทั้งหมด (Total apparent power)             =             Vrms Irms

โดย Vrms      =  (Vrms1 + Vrms2 + Vrms3 + …………….)

        Irms        =  (Irms1 + I rms2 + Irms3 + …………………)

 

ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์รวม           =             Active Power

                                                                        Total Apparent Power

 

ในกรณีที่ ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิคส์รวมของแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ามีค่าต่ำ 

กำลังไฟฟ้าแอกทีฟ     =             Vrms1 Irms1 Cos Y1 และ Vrms = Vrms1

ดังนั้น

 

ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์รวม           =             Vrms1 Irms1 Cos Æ1   

                                                                                 Vrms1 Irms

                                                        =             Irms1 Cos Æ1

                                                                            Irms      

 

โดย                 Irms1      คือตัวประกอบความเพี้ยน (Distortion Factor)

                        Irms

 

ฮาร์โมนิคส์ที่เกิดขึ้นจะทำให้เพาเวอร์แฟกเตอร์รวมของระบบไฟฟ้ามีค่าต่ำลง (ระหว่าง 0.60 ถึง 0.70) ในขณะที่ค่า DPF จะมีค่าสูง (ระหว่าง 0.90 ถึง 0.95) ดังนั้น เมื่อต้องการปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์จึงต้องพิจารณาค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์รวมของระบบไฟฟ้า


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที