KC

ผู้เขียน : KC

อัพเดท: 24 ม.ค. 2007 16.50 น. บทความนี้มีผู้ชม: 90689 ครั้ง

คุณภาพพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการผลิืตของโรงงาน ศึกษาในรายละเอียดได้ว่าจะปรับปรุงคุณภาพพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไร


การตรวจวัดฮาร์โมนิกส์ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 22 kV

ผลการวัดค่าแรงดันฮาร์โมนิกส์และกระแสฮาร์โมนิกส์ที่เมนบัส 12 kV  มีค่าที่วัดได้  ดังนี้

1.                   ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกส์รวมของแรงดันไฟฟ้า (% Voltage THD) เท่ากับ 1.5%  ถึง  8.17%  ของค่าแรงดันไฟฟ้าที่ความถี่มูลฐาน (เปลี่ยนแปลงตามโหลดของเครื่องรีดเหล็กที่เกิดขึ้น)

2.                   ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกส์รวมของกระแสไฟฟ้า (% Current THD)  เท่ากับ  3.45%  ถึง  9.56%   ของค่ากระแสไฟฟ้าที่ความถี่มูลฐาน (เปลี่ยนแปลงตามโหลดของเครื่องรีดเหล็กที่เกิดขึ้น)

 

และวัดค่า  Power Flow และค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ที่เมนบัส  12  kV  ด้วย  มีค่าที่วัดได้ดังนี้                        

3.                   ค่ากำลังไฟฟ้าแท้จริง (Active Power)  เท่ากับ  23.3  MW

4.                   ค่ากำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Reactive Power)  เท่ากับ  19.9  MVAR

5.                   ค่ากำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power)  เท่ากับ  30.6  MVA

6.                   ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (Power Factor)  เท่ากับ  0.76  lagging

 

จากรูปที่  2  วงจรไฟฟ้ากำลังที่จ่ายไฟให้กับเครื่องรีดเหล็กแบ่งได้เป็น 2  วงจร  คือ

 

วงจรที่  1  มีการติดตั้งชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ชนิด  6  Pulse  ซึ่งโดยทั่วไปชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ชนิดนี้จะสร้างกระแสฮาร์โมนิกส์ลำดับที่ 5 (5th Harmonic)ในปริมาณสูง  เมื่อวัดค่ากระแสฮาร์โมนิกส์ที่บัสของเครื่องรีดเหล็ก จะได้ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกส์รวมของกระแสไฟฟ้า (% Current THD) เท่ากับ  27.8%  ถึง  34.16%  ของค่ากระแสไฟฟ้าที่ความถี่มูลฐาน  โดยมีรูปคลื่นกระแสไฟฟ้าตามรูปที่  3  ซึ่งประกอบด้วยฮาร์โมนิกส์ลำดับที่ 5, 7, 11, และ 13 

 

วงจรที่ 2  ไม่มีชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ชนิดปรับความถี่ได้ (Variable Frequency Drive : VFD) ติดตั้งอยู่ที่บัสนี้ ดังนั้นเมื่อวัดค่ากระแสฮาร์โมนิกส์ที่บัสจะได้ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกส์รวมของกระแสไฟฟ้า (% Current THD) เท่ากับ 3.69% ถึง  7.76%  ของค่ากระแสไฟฟ้าที่ความถี่มูลฐาน

 

 18963_figure 3x.jpg

รูปที่ 3 แสดงรูปคลื่นกระแสไฟฟ้าที่ความถี่  50 Hz  เฟส C  ที่เพี้ยนไปจากคลื่นรูปซายน์  เนื่องจากฮาร์โมนิกส์ที่ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ชนิด 6 พัลส์สร้างขึ้นมา  วัดที่ด้านไฟเข้าชุดขับเคลื่อนมอเตอร์

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที