KC

ผู้เขียน : KC

อัพเดท: 24 ม.ค. 2007 16.50 น. บทความนี้มีผู้ชม: 90949 ครั้ง

คุณภาพพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการผลิืตของโรงงาน ศึกษาในรายละเอียดได้ว่าจะปรับปรุงคุณภาพพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไร


ภาพรวม (Overview)

ภาพรวม

18963_figure 1x.jpg
รูปที่
1 แสดงการติดตั้งชุดฮาร์โมนิกส์ฟิลเตอร์ในโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนแห่งหนึ่ง ในรูปแสดงการติดตั้งรีแอคเตอร์ต่ออนุกรมกับชุดคาปาซิเตอร์ โดยมีรีแอคเตอร์จำนวนสามชุด หนึ่งชุดต่อเฟส มีการจัดวางเรียงซ้อนกัน (stacked arrangement) โดยมีฉนวนเป็นตัวกั้นแต่ละชุด

 

โรงงานผลิดเหล็กรีดร้อนแห่งหนึ่ง ประสบปัญหาค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ต่ำและมีฮาร์โมนิกส์ในปริมาณสูง   มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตโดยติดตั้งเตาหลอมแบบอาร์ก (arc furnace) เพิ่มขึ้นจำนวน  1 ชุด ในปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ได้ติดตั้งเตาหลอมแบบอาร์กอยู่แล้วจำนวน   2   ชุด   พร้อมคาปาซิเตอร์ชนิดฮาร์โมนิกส์ฟิลเตอร์(Harmonic Fillter) ติดตั้งที่เมนบัส  22  kV  และมีเครื่องรีดเหล็ก (Rolling mill) ติดตั้งที่เมนบัส  12  kV  แต่ไม่มีคาปาซิเตอร์ต่ออยู่ที่เมนบัสนี้   ตามรายละเอียดในรูปที่  2

 18963_figure 2x.jpg

รูปที่ 2 แสดง Single Line Diagram ของโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนแห่งหนึ่ง  โดยมีคาปาซิเตอร์ชนิดฮาร์โมนิกส์ฟิลเตอร์ ติดตั้งอยู่เฉพาะที่เมนบัส  22 kV

 

การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เครื่อง  Power Quality Analyzer ร่วมกับซอร์ฟแวร์    ซึ่งจะตรวจวัดแรงดันฮาร์โมนิกส์และกระแสฮาร์โมนิกส์ในขณะที่เตาหลอมและเครื่องรีดเหล็กทำงานพร้อมกัน   โดยตรวจวัดตามจุดต่างๆ  ดังนี้

จุดที่ 1     วัดที่เมนบัสด้านไฟเข้า  115  kV

จุดที่ 2     วัดที่ด้านปฐมภูมิของหม้อแปลงเตาหลอม  22  kV

จุดที่ 3     วัดที่ชุดคาปาซิเตอร์ที่ต่ออยู่ที่เมนบัส  22  kV

จุดที่ 4     วัดที่สายป้อนหลักที่จ่ายไฟไปยังเมนบัส  12  kV

จุดที่ 5     วัดที่สายป้อนที่จ่ายไฟไปยังเมนบัสของเครื่องรีดเหล็ก

 

ในการวิเคราะห์ฮาร์โมนิกส์ได้คำนึงถึงการติดตั้งเตาหลอมเพิ่มเติมในอนาคตด้วย ผลของการตรวจวัดนำมาสร้างแบบจำลองฮาร์โมนิกส์ที่สภาวะคงตัว (Steady-state harmonic model) ด้วยซอฟแวร์คอมพิวเตอร์  เพื่อใช้แบบจำลองนี้วิเคราะห์ฮาร์โมนิกส์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต (Trend analysis) ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ของระบบไฟฟ้า  รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพพลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วย


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที