GIT Information Center

ผู้เขียน : GIT Information Center

อัพเดท: 07 ธ.ค. 2018 13.45 น. บทความนี้มีผู้ชม: 2662 ครั้ง

Digital Smart Jewelry จัดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการทำตลาด ส่งผลให้ศักยภาพทางธุรกิจมีแรงดึงดูดทั้งในส่วนของผู้ผลิตและผู้บริโภค ถึงแม้ว่าเครื่องประดับประเภทนี้วางจำหน่ายอยู่ในตลาดมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังสามารถเติบโตต่อเนื่องไปได้อีก ปัจจุบันมีเครื่องประดับประเภทนี้วางจำหน่ายอยู่ในตลาดหลากหลายรูปแบบและมีคุณสมบัติการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันออกไปให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ตามความสนใจ


เปิดมุมมองเครื่องประดับกับเทคโนโลยี ความสวยงามและคุณค่าที่เลือกได้

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตไม่มากก็น้อย กระแสเทคโนโลยีได้เข้าไปอยู่ในหลากหลายธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจเครื่องประดับ ไม่ว่าจะใช้คำว่า “Digital Smart Jewelry” หรือ “Digital Jewelry” หรือ “Smart Jewelry” ในนิยามทางการตลาดล้วนหมายถึง เครื่องประดับที่เสมือนเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้สวมใส่จะได้รับคุณค่าจากความสวยงามในแบบของเครื่องประดับและจากคุณสมบัติการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการออกแบบเครื่องประดับประเภทนี้มีหลายมุมมองที่ควรคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวผ่านรูปแบบของเครื่องประดับและวัสดุที่ใช้ในการทำเครื่องประดับ ซึ่งควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆ เลยก็ว่าได้ เพราะเป็นส่วนที่ใช้ในการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวพันกับความชอบส่วนบุคคล และเป็นส่วนที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างเครื่องประดับกับผู้ที่สวมใส่ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นความรู้สึกที่ผู้สวมใส่มีต่อเครื่องประดับในลักษณะนี้ได้เป็นอย่างดี โดยวัสดุที่ใช้ทำเครื่องประดับจะถูกเลือกให้มีความเหมาะสมและเชื่อมโยงกับคุณสมบัติการใช้งาน

นอกจากการเล่าเรื่องผ่านรูปแบบของเครื่องประดับแล้ว การคำนึงถึงวิธีการใช้งานระหว่างผู้สวมใส่กับเครื่องประดับก็เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งในส่วนของความเป็นเอกลักษณ์ในการออกแบบเครื่องประดับและคุณสมบัติในการใช้งาน โดยเมื่อรวมกันแล้วก็จะสามารถกระตุ้นให้ผู้สวมใส่ได้รับประสบการณ์ทางเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้เครื่องประดับประเภทนี้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น เพราะการเลือกใส่เครื่องประดับ นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของผู้สวมใส่ ยังเป็นการกำหนดคุณค่าและความหมายที่ผู้สวมใส่มีให้กับเครื่องประดับอีกด้วย

Digital Smart Jewelry จัดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการทำตลาด ส่งผลให้ศักยภาพทางธุรกิจมีแรงดึงดูดทั้งในส่วนของผู้ผลิตและผู้บริโภค ถึงแม้ว่าเครื่องประดับประเภทนี้วางจำหน่ายอยู่ในตลาดมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังสามารถเติบโตต่อเนื่องไปได้อีก เสมือนว่าตลาดยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นถ้าเปรียบเทียบตามวัฏจักรของสินค้าสิ่งที่ผู้บริโภคหรือผู้ที่สวมใส่ให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยทั้งในตัวเครื่องประดับและในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่สวมใส่สำหรับเครื่องประดับบาประเภท รวมทั้งอายุการใช้งาน และการดูแลรักษาเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตได้ทำการศึกษาและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ในปัจจุบันมีเครื่องประดับประเภทนี้วางจำหน่ายอยู่ในตลาดหลากหลายรูปแบบและมีคุณสมบัติการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันออกไปให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ตามความสนใจ

Digital Smart Jewelry >> ส่วนหนึ่งของการตกแต่งร่างกาย

เครื่องประดับชุด WE BLOOM COLLECTION ของ totwoo

Digital Smart Jewelry ถูกผลิตขึ้นในรูปแบบเครื่องประดับที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอ กำไล แหวน ต่างหู หรือว่าเข็มกลัด ซึ่งก็จะมีคุณสมบัติการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันออกไป  อย่างเช่นใน WE BLOOM COLLECTION ของ totwoo จากประเทศจีน เมื่อมองภายนอกจะเห็นเป็นเพียงกำไลข้อมือหรือว่าสร้อยคอ แต่กำไลข้อมือหรือสร้อยคอที่ว่านี้สามารถเป็นได้ทั้งเครื่องติดตามกิจกรรมในชีวิตประจำวันทั้งการเดินและการนับจำนวนแคลอรี่ นอกจากนั้นยังสามารถเป็นเครื่องเตือนความจำ เป็นเครื่องที่แสดงสายโทรเข้าที่สำคัญจากโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งยังมีบริการดูดวงรายวันด้วยการส่องแสงของเครื่องประดับ ถ้าวันไหนเป็นวันโชคดีของผู้สวมใส่ เครื่องประดับก็จะส่องแสงออกมาทันที หรือหากผู้สวมใส่ต้องการให้เครื่องประดับส่องแสงออกมาในเวลาที่ต้องการ ก็สามารถเลือกโหมดส่องแสงได้ด้วย นอกเหนือจากการใช้งานของผู้สวมใส่แล้ว ยังมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอีกด้วย เมื่อผู้สวมใส่จับคู่เครื่องประดับกับผู้ที่ต้องการแล้ว ก็สามารถส่งข้อความแสดงความรู้สึกต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา การใช้งานนั้นไม่ยาก เพียงเขย่าหรือเคาะ เครื่องประดับก็สามารถทำงานตอบสนองความต้องการได้แล้ว

Digital Smart Jewelry >> ผู้ช่วยดูแลสุขภาพ

Misfit Swarovski Shine จาก Swarovski และ Joule Earring Backing จาก Joule 

เครื่องประดับสำหรับการติดตามกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และติดตามการออกกำลังกายได้ถูกออกแบบและพัฒนาให้มีความสวยงาม มีความเป็นเครื่องประดับมากยิ่งขึ้น เช่นแบรนด์ Swarovski ได้ออกคอลเลกชันเครื่องประดับชุด Misfit Swarovski Shineซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ และเน้นคริสตัลเป็นจุดเด่น โดยข้อมูลที่บันทึกได้จะถูกส่งไปยังแอพลิเคชั่นของ Misfit ในโทรศัพท์มือถือนั่นเอง อีกหนึ่งตัวอย่างที่ผสมผสานระหว่างความสวยงามของเครื่องประดับและเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวคือ Joule Earring Backingจากแบรนด์ Joule นอกจากจะเป็นต่างหูที่สามารถติดตามกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้แล้ว ยังสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้อีกด้วย ซึ่งผู้ผลิตนำเสนอว่าเป็นเครื่องติดตามกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่เล็กที่สุดและเบาที่สุด แต่เครื่องประดับชนิดนี้ไม่มีวางขายทั่วไป ต้องสั่งซื้อล่วงหน้าเท่านั้น

Inner และ Diabetes Jewelery จาก Leah Heiss

Digital Smart Jewelry ยังสามารถใช้งานสำหรับข้อมูลสุขภาพในเชิงลึกได้อีกด้วย Leah Heiss ได้ออกแบบInner ซึ่งเป็นเข็มกลัดที่ตรวจจับอารมณ์ของผู้ที่สวมใส่ เสมือนเป็นเครื่องเตือนให้ผู้สวมใส่ระมัดระวังความตึงเครียดที่กำลังเกิดขึ้น อีกทั้งยังมีเครื่องประดับสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน Diabetes Jewelery เป็นสร้อยคอและแหวนที่มีเข็มฉีดอินซูลินซ่อนอยู่

Digital Smart Jewelry >> ความทรงจำ ความสัมพันธ์ และความรู้สึก

Remember, Forget, Daguerre and Orpheus จาก Jayne Wallace

การทำให้ผู้บริโภคมีอารมณ์ร่วมเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ความทรงจำ ความสัมพันธ์ และความรู้สึก คือสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ ดิจิทัลล็อกเกตถูกออกแบบขึ้นมาในชื่อ Remember, Forget, Daguerre and Orpheus จาก Jayne Wallace ไม่เพียงแต่เป็นล็อกเกตธรรมดา เครื่องประดับชิ้นนี้สามารถเลือกถ่ายรูปได้จากกล้องถ่ายรูปขนาดจิ๋วที่ถูกสร้างมาคู่กัน จากนั้นรูปจะปรากฎขึ้นบนหน้าจอที่ถูกออกแบบให้เหมือนกับกรอบรูปแห่งความทรงจำ และที่สำคัญรูปถ่ายที่ได้จะไม่ซีดจาง หรือลบเลือนไปตามกาลเวลาดังเช่นรูปถ่ายทั่วไป ทำให้สามารถเก็บความรู้สึกและความทรงจำได้อย่างชัดเจน 

Digital Smart Jewelry >> ระบบรักษาความปลอดภัย

แบรนด์ NFC Ring         

แหวนเป็นเครื่องประดับที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในทุกๆ โอกาส แบรนด์ NFC Ring ก็เช่นกัน นอกจากภาพลักษณ์ภายนอกที่ทันสมัย เหมาะกับคนทุกช่วงวัย และสามารถสวมใส่ได้ทุกเวลา แหวนนี้ยังสามารถเป็นระบบรักษาความปลอดภัยส่วนตัวได้อีกด้วย เพราะคุณสมบัติการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์มีทั้งการปลดล็อกการเข้าใช้งานโทรศัพท์มือถือ เพียงแค่เลื่อนโทรศัพท์มือถือผ่านตัวจับสัญญาณบนแหวน ก็สามารถปลดล็อกการใช้งานได้แล้ว สำหรับการล็อกและการปลดล็อกประตูก็สามารถทำได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถทำการส่งข้อมูลผ่าน Wifi ได้ด้วย และอีกคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้แหวนนี้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวคือ NFC Ring ไม่ต้องชาร์ตแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งาน 

Digital Smart Jewelry >> เพื่อแฟนภาพยนตร์

เครื่องประดับจากภาพยนตร์เรื่อง Iron Sky จาก Erno Salmela และ เครื่องประดับจากภาพยนตร์เรื่อง Star War จาก GEEKNET, INC.          

เครื่องประดับในกลุ่มนี้น่าจะมีคุณสมบัติการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์น้อยที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะส่วนใหญ่เครื่องประดับจะถูกออกแบบมาเพื่อเลียนแบบตัวละคร สิ่งของ หรืออาวุธในภาพยนตร์เท่านั้น คุณสมบัติทางเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดคือ การส่องแสงของเครื่องประดับหรือเสียงที่ออกจากเครื่องประดับ เนื่องจากผู้ชมภาพยนตร์ที่ติดตามภาพยนตร์อย่างจริงจังนั้นมีพื้นฐานความชอบในตัวภาพยนตร์มากพออยู่แล้ว ดังนั้นคุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่ใช่ส่วนสำคัญเมื่อเทียบกับเครื่องประดับประเภทอื่นๆ ถึงจะมีเทคโนโลยีในเครื่องประดับไม่มาก แต่เครื่องประดับในกลุ่มนี้ก็เข้าถึงผู้บริโภคได้ไม่ยาก แค่เพียงราคาไม่สูงมากจนเกินไปนัก การขายเครื่องประดับกลุ่มนี้จะง่ายขึ้นทันที

Digital Smart Jewelry >> สู่สังคมไร้เงินสด

  Tap & Go Ring ของ Bankwest และ PayWear ของ Westpac

การใช้จ่ายเป็นกิจกรรมที่ทุกคนทำเป็นประจำในทุกวัน ในสังคมยุคดิจิทัลการใช้จ่ายถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้ง่ายขึ้น อย่างเช่นการจ่ายเงินผ่านสมาร์ทโฟน เครื่องประดับเองก็ถูกนำมาใช้สำหรับกิจกรรมนี้ด้วยเหมือนกัน ในประเทศออสเตรเลีย ธนาคาร Bankwest ใช้แหวนเป็นเครื่องมือเพื่อการใช้จ่ายแทนบัตรเดบิต โดยนิยามการทำงานของแหวนนี้ว่า Tap & Go นอกจากความสะดวกสบายแล้ว ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือ กันน้ำ ไม่ต้องใช้งานผ่านแอพลิเคชัน และไม่มีการชาร์ตแบตเตอรี่ อีกหนึ่งตัวอย่างของการนำเครื่องประดับมาใช้งานคือ ธนาคาร Westpac โดยมีการออกแบบเครื่องประดับหลายประเภท ทั้งในส่วนของเข็มกลัดหรือสายรัดข้อมือ ซึ่งทางธนาคารเรียกกลุ่มของเครื่องประดับประเภทนี้ว่า PayWear โดยภาพรวมแล้วการใช้จ่ายแทนเงินสดนี้ไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องประดับชนิดใด ทุกธนาคารต่างก็ให้ความมั่นใจต่อผู้ใช้งานเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงินและการใช้จ่ายทุกประเภท

จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่า Digital Smart Jewelry ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุณสมบัติการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป และนับวันจะยิ่งมีความสวยงาม มีความเป็นแฟชั่นมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เครื่องประดับประเภทนี้สามารถเข้าถึงชีวิตประจำวันของผู้ที่สวมใส่ได้มากยิ่งขึ้น จะเป็นการดีเพียงใดที่เครื่องประดับมิได้มีไว้เพียงสวมใส่เฉพาะในโอกาสพิเศษ หรือเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หากแต่ยังสวมใส่ในชีวิตประจำวัน นอกจากจะเพื่อความสวยงามแก่ผู้ที่สวมใส่แล้ว ยังมีประโยชน์อื่นๆ ด้วย Digital Smart Jewelry สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ในยุคที่ผู้คนต่างต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกัน อะไรที่สามารถจะเกิดประโยชน์ที่หลากหลายภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ได้จะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน

totwoo : แบรนด์ Digital Smart Jewelry จากประเทศจีน เปิดตัวแบรนด์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อพฤษภาคม 2018

นอกจากบริษัทรายใหญ่จะเริ่มทำตลาดสำหรับ Digital Smart Jewelry มากขึ้นแล้ว ก็ยังมีผู้เล่นรายใหม่เริ่มเข้ามาในตลาดนี้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมูลค่าตลาดที่มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว อีกทั้งยังเห็นได้ว่า Digital Smart Jewelry ไม่จำเป็นจะต้องขายอยู่ในร้านเครื่องประดับแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแล้ว เพราะตอนนี้มีแบรนด์ที่เป็นเครื่องประดับประเภทนี้โดยเฉพาะ มีช่องทางการจัดจำหน่ายโดยตรง ซึ่งทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นและหลังจากนี้ Digital Smart Jewelry จะสามารถทำอะไรได้อีกบ้าง จะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เพียงใด และจะสร้างมูลค่าตลาดได้มากน้อยขนาดไหนเป็นเรื่องที่ควรจับตามองเป็นอย่างยิ่ง

 

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ธันวาคม 2561

 

------------------------------------------

ข้อมูลอ้างอิง

1) WHY SHOULD JEWELLLERS CARE ABOUT THE DIGITAL?. Journal of Jewellery Research. Retrieved September 5, 2018, from http://www.journalofjewelleryresearch.org/wp-content/uploads/2018/04/JOJR-vol-1-Koulidou.pdf.

2) Digital Smart Jewelry: Next Revolution of Jewelry Industry?. IntechOpen.com. Retrieved October 8, 2018, from https://www.intechopen.com/books/digital-transformation-in-smart-manufacturing/digital-smart-jewelry-next-revolution-of-jewelry-industry-.


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที