ขนิษฐา

ผู้เขียน : ขนิษฐา

อัพเดท: 16 ม.ค. 2007 11.28 น. บทความนี้มีผู้ชม: 346646 ครั้ง

เข้าใจ เรียนรู้ถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม


วิธีการวัดสีของน้ำเสีย

วิธีวัดสีมีหลายวิธี เชน การเปรียบเทียบดวยตาเปลา การใชเทคนิคทางสเปคโตรโฟโตเมตริก  วิธี Tristimulus Filter   และ  ADMI Tristimulus Filter    ทั้งนี้วิธีการเปรียบเทียบดวย  ตาเปลาสามารถใชไดกับตัวอยางน้ำทั่วไป แตถาหากน้ำถูกปนเปอนดวยน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมบางประเภทก็อาจจะทำใหเกิดสีซึ่งไมปกติ  ทําใหไมสามารถจะเปรียบเทียบดวยตาเปลาไดตองใชวิธีทางเครื่องมือเขาชวยด้วย

การวัดสีในน้ำเสียแบ่งออกได้เป็น  7  ประเภท    ดังนี้

1.             วิธีการเปรียบเทียบสีดวยตาเปลา

2              วิธีเทียบกับสีมาตรฐานที่ยอมให้เป็นสีอ้างอิง  เช่น  สีมาตรฐานตาม  APHA, DIN

3.             วัดค่าเปอร์เซ็นต์ทรานสมิตแตนท์

4.             วัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสง(หรือค่าแอบซอบแบนท์)

5.             วัดด้วยการผสมแม่สีมาตรฐาน  3 สี

6.             วัดด้วยวิธีมาตรฐานในหน่วยเอดีเอ็มไอ (ADMI Tristimulus Filter Method)

7.             วัดด้วยวิธีแบบเอสยู (S.U = Space Unit)


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที