ขนิษฐา

ผู้เขียน : ขนิษฐา

อัพเดท: 16 ม.ค. 2007 11.28 น. บทความนี้มีผู้ชม: 346647 ครั้ง

เข้าใจ เรียนรู้ถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม


สีของน้ำเสีย

สีของน้ำเสียมี  2 ประเภท คือ

                1)            สีที่แท้จริง (true colour) สีของน้ำที่เป็นสีที่วัดไดหรือมองเห็นหลังจากที่แยกเอาสารแขวนลอยที่ทําใหน้ำขุ่นออกไปแล้ว นั่นคือ สีจริงเป็นสีที่ เกิดจากการละลายของสารประกอบที่มีอยู่ในน้ำ

2)            สีที่ปรากฏ (apparent colour) สีของน้ำที่เป็นสีที่วัดไดหรือมองเห็นจริงๆในตัวอย่างน้ำโดยไมมีการแยกเอาสารแขวนลอยที่ทําใหน้ำขุ่นออกไป กล่าวคือสีที่ปรากฎเปนสีที่เกิดจากสารที่ละลายในน้ำและที่ไมละลายไดในน้ำรวมกัน  เนื่องจากสีที่แท้จริงเปนสีของน้ำที่กําจัดเอาความขุนออกไปแลว   ส่วนสีที่ปรากฎ       เปนสีที่แสดงทั้งสีจริงรวมกับสีที่เกิดจากสารแขวนลอยดวย สีที่ปรากฎจะสามารถหาไดโดยการวัดความเขมสีของตัวอยางที่เก็บมาโดยไมมีการกรองหรือการหมุนเหวี่ยงตะกอนกอน ในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทที่มีความเขมของสีมาก อาจจะเปนผลมาจากสารแขวนลอยหรือสารที่เปนคอลลอยดก็ได ในกรณีนี้ควรที่จะตองหาทั้งสีที่แท้จริงและสีที่ปรากฎ

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที