อ.สมิต

ผู้เขียน : อ.สมิต

อัพเดท: 29 ธ.ค. 2006 08.00 น. บทความนี้มีผู้ชม: 11656 ครั้ง

อย่างไรบ้าง


อย่างไรบ้าง

การบริหารทรัยากรบุคคลในปัจจุบัน มีความแตกต่างจากในอดีต ที่เน้นเรื่องงานธุรการบุคคล (Personnel Admin) และหน้าที่งานบุคคล (Personnel Function)  มุ่งที่จะทำให้คนอยู่ในกฎระเบียบ มีวินัยในการปฏิบัติตัวและปฏิบัติงาน ทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา โดยคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายเป็นหลัก เป็นเรื่องของการควบคุมดูแล และมีมาตรการให้คนจะต้องทำงานโดยที่ไม่คำนึงถึงความก้าวหน้าของคน ขอแต่เพียงให้ทำงานตามสั่ง แต่ปัจจุบันการที่มีคนเข้ามาในองค์การจะต้องบริหารให้เขาเกิดความมั่นคง และเจริญก้าวหน้าตามความสามารถของเขาด้วย เป็นลักษณะการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)  ที่มีวัตถุประสงค์ คือ การบริหารหรือจัดการให้คนมีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อที่จะเป็นทั้งผู้ดำเนินการ (Processor) และเป็นปัจจัย (In-put) ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล (Effective) อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency)

          การบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องพิจารณาให้สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง รวมตลอดทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการบริหารและเทคโนโลยีทั่วไป

          การบริหารทรัพยากรบุคคล จะบรรลุผลวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จะต้องจัดทำแผนงานบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อจากนั้นจะต้องนำแผนออกปฏิบัติอย่างจริงจังโดยมีระบบควบคุม และประเมินผลอย่างถูกต้องเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล
ดำเนินการไปอย่างเป็นระบบ  และมีความต่อเนื่อง

          การบริหารทรัพยากรบุคคล ควรมีเป้าหมาย บริหารหรือจัดการให้คนมีคุณภาพ ทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุดแก่องค์การ สิ่งที่สามารถใช้วัดคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคคลในองค์การจะต้องพิจารณาคนต่อคน เปรียบเทียบกับคู่แข่ง โดยทั่วไปอาจใช้ผลผลิตรวมเป็นหน่วยที่องค์การผลิตได้หารด้วยจำนวนคนทั้งหมด (เฉลี่ยทั้งปี) จะต้องเปรียบเทียบไม่เฉพาะในประเทศ แต่จะต้องเปรียบเทียบระดับโลก (World  Class Competitiveness)

          การเติบโตในการเน้นให้มีการจัดการ HR เชิงกลยุทธ์และคาดหวังว่านักบริหารต่างๆ จะคิดถึงความรับผิดชอบต่างๆ ซึ่ง HR มืออาชีพจะต้องเข้าใจ ภายในหน่วยงานต่างๆ เป็นการเปลี่ยนบทบาทว่า  นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพจะต้องปฏิบัติในศตวรรษนี้ บทบาทใหม่ของ HR มืออาชีพจะต้องรวมถึงการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจเป็นนักบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้สร้างคุณค่าเป็นผู้สร้างความสามารถที่หลากหลาย เป็นผู้จัดการทุนทางปัญญา เป็นผู้จัดการระดับโลก และเป็นผู้ประสานความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนแบ่งปันเนื้อหาดี ๆ จาก :: กระดานถามตอบเรื่อง HR โดย อ.สมิต สัชฌุกร ยังมีอีกมาก คลิ๊กที่นี่ครับ

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที